Tilatut koulutukset

Esimerkkejä tilatuista koulutuksista

 • Johtamisen erikoisammattitutkinto
  – organisaatiokulttuuri ja johtamisen roolit
  – kehityskeskustelut vuorovaikutuksen välineenä
  – kehityskeskustelujen johtaminen
  – workshop-päivä
  – strategiatyön eväät – katse kohti tulevaisuutta
  – arvojohtaminen
  – toimintakultturi
  – johtajuuden ammattitaidosta
 • Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen  ammattitutkinto, apteekkiala
  – itsensä johtaminen
  – oman työn suunnittelu
  – ajankäyttö ja sen hallinta
  – ammattitaito ja asiantuntemus omassa työssä
  – ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen
  – oma työhyvinvointi ja rooli työyhteisön työhyvinvoinnissa
 • Yrittäjän ammattitutkinto
  – itsensä johtaminen, itsensä hallinta, itsekuri ja -kontrolli
  – itsensä johtamisen avulla kehittämissuunnitelmiin
  – tavoitteena oma yrittäjäosaaminen ja kehittymisen arviointi
  – itsensä johtaminen ja yritystoiminnan laadullinen kehittäminen
  – onnistunut yrittäjän itsensä johtaminen lähtökohtana
  – koko yrityksen johtamiselle itsetuntemus, ihmisten erilaisuus ja vuorovaikutustaidot
  – persoona peliin! Persoonan vaikutus myynti ja asiakaspalvelutilanteessa
 • Sihteerin ammattitutkinto
  – oman osaamisen osoittaminen
  – itsearviointi, henkilökohtaiset arviointikeskustelut
  – eväitä matkalta matkalle
  – sihteeri asiakaspalvelijana
  – miten hyvän sihteerin ”muodot” pidetään?
  – henkilökohtainen tehokkuus
 • Myynnin ammattitutkinto
  – tiimityö myyntityössä
  – tiimityöskentely ja myyntitaito
  – mistä potkua myyntityöhön
  – neuvottelutaito
 • Markkinoinnin ja myynnin kunto-ohjelma – onko pääakussa virtaa auttaa asiakasta päätöksenteossa?
 • Johtamistaitojen kehittämishanke
  – itsensä johtaminen
  – oman työn suunnittelu
  – ajankäyttö ja sen hallinta
  – ammattitaito ja asiantuntemus omassa työssä
  – ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen
  – oma työhyvinvointi ja rooli työyhteisön työhyvinvoinnissa