Arvot

Operosus Oy pitää toimintansa lähtökohtana yrittäjyyden perusarvoja

 • Asiakashyöty
 • Henkinen kasvu
 • Osaaminen, laatu ja luovuus
 • Terveys, hyvinvointi ja aivohyvinvointi
 • Tuottavuus, vaikuttavuus ja tulokset
 • Tehokkuus, kannattavuus ja kilpailukyky

Turvalliset ja luotettavat aivot vahvalla arvopohjalla.

Arvoperiaatteet

 • Oikeus ja vapaus yrittää ja tehdä työtä.
 • Vastuu yrityksestä ja sisäisistä ja ulkoisista asiakkaista.
 • Vastuu työntekijöiden ja yritysten kehityksestä edistämällä yritysten toimintaedellytyksiä PAS Systemillä®.
 • Luovuuden valmius ja aktiivisuus ennakkoluulottomuudella – uusien ratkaisujen etsiminen ajattelun, käyttäytymisen ja toimintatapojen edistämiseksi.
 • Muutosvalmius, pitkäjänteisyys ja periksi antamattomuus tavoitteiden toteuttamisessa.

arvopuu

luottamus, rehellisyys, esimies- ja alaistaidot, uudistuminen, tulevaisuus

Operosus antaa aikaa liiketoimintaosaamiselle

 • aikaa ajatukselle
 • aikaa luovuudelle
 • aikaa tulevaisuuden miettimiselle
 • aikaa toteuttamiselle
 • aikaa kehittämiselle, koulutukselle ja tutkimustyölle
 • lisäenergiaa ja voimavaroja
 • aikaa organisaatiolle (mallit ja rakenteet)
 • aikaa johtamisjärjestelmille (hyvä johtaminen ja taitava esimiestyö)
 • aikaa henkilöstölle (hyvinvoiva, osaava henkilöstö ja reilu työporukka)
 • aikaa asiakkaille (sisäiset ja ulkoiset asiakkaat, tutkimukset)
 • aikaa tuotepalvelukonseptille (menestystekijät ja merkitystekijät)
 • aikaa talouden hallinnalle (menestyslaskentamenu ja raportit)
 • aikaa markkinoinnille ja myyntityötaidoille (koulutus-, kehittämis- ja tutkimuspalvelut)

Operosus Oy johdonmukaisena kehittäjänä ja edellytyksien luojana

palapeli2

Operosuksen nelivetoaivot – bisneselämän ja humanismin yhteistyömalli
Operosus – pään sijoittaminen pääomaan, osaaminen yhdistettynä luovaan asiantuntijuuteen. Operosus tunnistaa kriittiset hetket asiakasyrityksen elämässä ja luo yritykselle vipua.