Nidejulkaisut

Voit tilata nidejulkaisuja sekä muita Operosuksen julkaisuja suoraan Operosuksen KirjaShopista!

Uusimmat nidejulkaisut

Miten hyvin muistat – muistiopas


Nyt pätkii! Miksi muisti pettää ja voiko sitä parantaa? Parhaat muistin työkalut muistin terästämiselle ja hajamielisyyden torjumiseksi. Kuinka muisti toimii? Mistä muisti laiskistuu? Käytä muistia oikein. Parempi muistaa kuin unohtaa. Menesty muistia kehittämällä! Aivot ovat ihmisen herkin elin. Annan sinulle muistin työkaluja, joilla kevennät muistin kantamusta ja valutat öljyä laakereihisi. Hyvä muisti säästää myös aikaa.

 

Onnellisuutta etsimässä, milloin viimeksi tunsit olosi onnelliseksi?


Mikä tekee ihmisistä onnellisia ja onnettomia? Mistä suunnasta onnellisuus tulee? Asiantuntijoiden mukaan onnellisuus ei ole vain ohikiitävä ilonpilkahdus vaan pidempiaikainen mielentila, johon ei toivota muutosta. Onnellisuus on läpitunkeva tunne siitä, että elämä on hyvää. Onnelliseksi voi opetella ja tietoisesti! Onnellisuus saattaa jäädä kiireessä huomaamatta. 

 

 

Pitkän iän salaisuudet?


Mikä auttaa tekemään elämästä pidemmän, terveemmän ja onnellisemman? Miten pysytään elinvoimaisena ja toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään? Edistä fyysistä, psyykkistä, emotionaalista, sosiaalista ja ammattillista sekä talousteknillistä terveyttäsi! Ja pärjää paremmin perhe- ja yksityiselämässä kuin myös työelämässä.

 

 

Luovan joutilaisuuden ylistys!


Miksi laiskottelu on niin vaikeaa? Etevä laiskottelu on yhtä tärkeää kuin taitava työnteko. Matka kohti joutilaisuutta on elinikäinen taival. Olemme kiireen keskellä – kiire ei ole silti normaali olotila – sanotaan, että se on menestyksen mittari, kiire on ikään kuin arkea, rutiinia. Lopeta itsesi orjuuttaminen, turmeleminen ja lamaannuttaminen. Opettele olemaan jouten. Päästä irti oravanpyörästä ja uskalla juhlia jouten olon jaloa taitoa. Eija Keränen pohtii joutilaisuuden olemusta.

 

Operosus kehittää – sarjan nidejulkaisut

Ajankäytön hallinta

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Käytä aikaa hyväksesi ja lisää tehokkuuttasi. Huonon ajankäytönhallinnan vaikutuksia. Oman ajankäytön parantaminen. Ajanhallinnan edut ja hyöty. Ajanhallinnan kehittämistoimenpiteitä. Tehokas kokous. Ajankäytön hallintaan liittyviä lomakepohjia. Stressi kehittää aivoja. Testaa stressitasosi.

Iloa, huumoria ja naurua työhön

Sisältää mm. seuraavat aihealueet:  Mitä taitavan bisneshenkilön tulee tietää naurusta ja huumorista? Naurua vai kikatusta? Naurulla ja huumorilla on historiansa. Nauraessa tapahtuu kummallisia refleksejä. Todella naurettavia riitoja Naurussa on energiaa ja elinvoimaa. Huumori hoitaa. Erilaisia tunteita – tunnistatko itsesi? Työn iloa vai apeutta?

Laadukas asiakaspalvelu

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Palvelualojen uudet piirteet. Palveluverkko. Onko pallot hallinnassa? Parasta palvelua. Asiakkuuden hallinta luo pohjan kestävälle kasvulle. Mitä on asiakaspalvelu? Hyvä asiakaspalvelija. Hyvän palvelun säännöt. Palvelupsykologian oppitunti. Palveluasenteen arviointi.

Luonteva esiintyminen ja puhetaito

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Tuppisuu suomalainen. Ihan hermona – miten pääsen eroon esiintymisjännityksestä. Iloa ihmisestä – 40 ajatusta ilmaisutaidosta. Rohkeasti esiin! Suosituksia luontevaan esiintymiseen ja puhetaitoon. Viestinnän viisi tasoa. Suunnitteluvaiheen ongelmia. Luontevan esiintymisen ja puhetaidon arviointimalleja. Millainen on hyvä ääni?

Luovuus, innovatiivisuus ja yrittäjyys

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Mitä luovuus on?  Tyhjää tilaa arkipäivän luovuudessa?  Luova ongelmanratkaisuprosessi ja menetelmät.  Innovaatio – käsitteen määrittely ja selkiyttäminen. Ideasta toimintaan. Sisäinen yrittäjyys.  Sisäinen yrittäjyys ajattelu- ja toimintatapana sekä suhtautumisena yrittäjyyteen.

Motivaatio ja jaksaminen

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Mikä meitä motivoi? Mitä tiedät motivaatiosta? Tuloksellinen työ.  Mitä on jaksaminen? Millä eväillä jaksamme?
Omat keinot jaksamisessa? Työkyky tehdään yhdessä! Testaa motivoitumisedellytyksesi, henkilökohtaiset voimavarasi ja aktivaatiotasosi.

Tiimityö – yksilöllisesti yhdessä

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Visio tiimityöorganisaatioista ja mekus-tiimeistä. Lähtökohdat tiimitoimintaan. Tiimityöllä eteenpäin. Yhteistyö sujumaan. Tiimityön tukeminen. Tiimirakentajan tarkistuslista. Tiimin rakentaminen ja toiminnan edellytykset. Miksi toiset tiimit onnistuvat ja toiset epäonnistuvat? Suomalaisten työpaikkojen ongelmatilanteita. Tiimianalyysejä ja tiimiteesejä.

Tunneäly – tunne älysi ja älyä tunteesi

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Tunneäly – unohdettu älykkyyden laji. Tunneäly paikallaan.  Tunneäly – uusien voimavarojen avaaminen. Fantastiset aivomme. Tunnetaidot ovat valttia työelämässä. Käytkö tunnekoulua? On aika lopettaa ihmisyyden ryöstöviljely! Estätkö oman tunneälysi? Terveen itsetunnon tuntomerkkejä.

Vuorovaikutusvastuu – kanssakäymistyyli

Sisältää mm. seuraavat aihealueet:
Vuorovaikutustaitoinen työntekijä voittaa. Miten selviytyä asiakkaan kanssa? Viestintäkommunikaatio on sanoman välittämistä. Vuorovaikuttajan omakuva. Vuorovaikutustyylit ja kehonkielen symbolit. Viestintätapahtuma. Yhdessä tekeminen ja yhteistyötaidot. Ihmisten välinen viestintä. Mitä on kuuleminen? Myönteiseen keskusteluun.

Asenteisiin uusia asentoja

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Asenne on opittu suhtautumistapa – minkälaisia ovat sinun asenteesi? Asenteilla on merkitystä koko elämän tulokseen. Mitä tarkoittaa asennemuutos ja muutosasenteet? Itsetutkiskelua – testaa itsesi. Lue, kertaa ja tee harjoitteet.

Käytös- ja tapatietous

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Hyvät tavat – luonteva käytös. Tapatietous – myönteistä viestintää. Hyvät tavat kaunistavat – oma minä esimerkkinä. Kutsuilta kutsuille. Yleisiä tapoja ja huomaavaisuuksia. Työelämän tapatietous. Kansainvälisen liike-elämän pelisäännöt. Omasta imagosta jokapäiväisiin tapakoodeihin ja työelämän tapakulttuuriin.

Markkinointi ja henkilökohtainen myyntityö

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Markkinoinnin määritelmä. Markkinoinnin menestystekijät ja näköalat. Markkinointi- ja myyntiekstrat. Miksi ihmiset ostavat tuotteen/palvelun?  Henkilökohtainen myyntityö ja asiakaspalvelu. Myyjiltä vaaditaan timanttisia kykyjä. Markkinoinnin ja myynnin testistö.

Opi oppimaan

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Tule siksi, mikä olet!  Mitkä tekijät vaikuttavat oppimiseen edistävästi tai ehkäisevästi? Oman oppimisfilosofian kehittyminen. Oppimistyylit – hiljainen vallankumous. Aivot yrityksenä. Millainen olet oppijana – testit.

Ulkoiset ja sisäiset voimavarat

Sisältää mm. seuraavat aihealueet:  Kiinnostaako löytää todelliset voimavarasi?  Oletko sinä terve aikuinen?  Elämän voimavarat. Elämänpyörä – tasapainon saavuttaminen. Kokonaiskuntoisuuden terveysmittarit. Etsi omat virtalähteesi! Henkilökohtaiset ja henkilöstön voimavarat. Kosketeltu ihminen on onnellinen.

Johdon kehittäminen – Organisaatio ja johtaminen

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Organisaatio ja johtaminen. Rajuja havaintoja suomalaisesta työelämästä.  Kehittämisnäkymät. Johtajien ja organisaatioiden kehittäminen. Älykäs organisaatio. Organisaation elämä ja johdon tehtävä. Liike-elämän johtaminen. Menestyminen ja uudistuva organisaatio. Johtamisen uudet kriteerit ja lajitietous. Henkilöstöjohtaminen. Johdon kyvykkyys ja organisaation tehokkuus. Henkilöstöriskit ja riskien hallinta.

Johdon kehittäminen – Minä johtajana

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Millainen on hyvä johtaja? Kuka kykenee muutoksen hallintaan? Mikä yritysjohtajaa askarruttaa? Arvioi johtamista.  Mitä hyvä johtajuus on työssä? Esimies – työpaikan aikuinen. Onko alaisesi murheenkryyni? Esimies- työpaikan aikuinen. Onko alaisesi murheenkryyni?

Henkilöstön kehittäminen – Minä työyhteisön jäsenenä

Muuttuva liiketoimintaympäristö. Työhyvinvointi – avain tuloksen tekoon. Tekemisen henkeä ja työyhteisön tunnusmerkkejä. Miten tyytyväinen henkilöstön on työhönsä? Olemmeko samassa yrityksessä töissä? Laadun ilmapiiritekijät työyhteisössä? Työelämän kehityslinjoja. Työntekijä työyhteisön jäsenenä oppivassa organisaatiossa.

Henkilöstön kehittäminen – Minä työntekijänä

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Mita tapahtuu tulevaisuuden työntekijäkulttuurissa? Aika tuulettaa omat työskentelytavat. Miksi ihmiset ovat työssä? Työpaikalla – päivä paratiisissa. Miten selviytyä elämän vuosien pyörityksessä? Minä työntekijänä testit.


Menestyminen alkaa korvien välistä – sarjan nidejulkaisut

1. Vedä itsesi vireeseen – aivoilla on aikaa ajatella ja oppia

Sisältää seuraavat aiheet: Ajankäytön hallinta. Asenteisiin uusia asentoja. Opi oppimaan.

2. Aivot kilpailukyvyn valttina

Sisältää seuraavat aiheet: Markkinointi ja henkilökohtainen myyntityö. Tunneäly. Laadukas asiakaspalvelu.

3. Vastuullinen johtaminen

Sisältää seuraavat aiheet: Johdon kehittäminen – Organisaatio ja johtaminen. Johdon kehittäminen – Minä johtajana.

4. Vastuullinen työntekijä työyhteisön jäsenenä

Sisältää seuraavat aiheet: Henkilöstön kehittäminen – Minä työyhteisön jäsenenä. Henkilöstön kehittäminen – Minä työntekijänä.

5. Aivot työkaluna

Sisältää seuraavat aiheet: Luovuus, innovaatio ja yrittäjyys. Tiimityö.

6. Vastuullinen vuorovaikutus – Ihmiset kontaktissa ja aivot ladattuina

Sisältää seuraavat aiheet: Vuorovaikutusvastuu ja kanssakäymistyyli. Motivaatio ja jaksaminen.

7. Luontevan esiintymisen käsikirja

Sisältää seuraavat aiheet: Luonteva esiintyminen ja puhetaito. Käytös- ja tapatietous.

8. Iloista työtoimintaa

Sisältää seuraavat aiheet: Ilo, huumoria ja naurua työhön. Ulkoiset ja sisäiset voimavarat.

Tilaa omasi nyt Operosuksen KirjaShopista!