Strategia

Operosus Oy:n täsmennetty strategia

Päätavoite
Operosus Oy:n tavoitteena on olla alueellisesti ja kansallisesti vaikuttava ja tunnustettu koulutus- kehittämis- ja tutkimusorganisaatio sekä pysyä edelläkävijänä ja aktiivisena kehittäjänä.

Pääliiketoiminta
Operosus Oy keskittyy palvelu- ja tuotetarjontaan vastaamalla yritysasiakkaiden tarpeisiin kokonaisratkaisuilla.

Ydinosaaminen
Operosus Oy hyödyntää korkealaatuista osaamistaan ja panostaa PAS System® menetelmään ja aineettoman pääoman PASsiON™ – alueeseen tavoitteenaan saavuttaa kansallisesti merkittävä markkina-asema.

Strategia
Operosus Oy:n strategia on olla yrittäjävetoinen ja innovatiivinen yritys onnistuneella markkinalähtöisyydellä ja kehittyvällä asiakasstrategialla.

Operosus Oy osallistuu omalla PAS-palvelutuoteverkostollaan, tietotaitojohtajuuden ja innovaatioketjun kautta ajattelu- ja toimintamallien kehittämiseen markkinoilla.