4. Esiintymis-, puhe- ja neuvottelutaidot

Pohdittavaksi

 • Kärsitkö sinä puheanemiasta? Haluatko ryhtiä esiintymiseen?
 • Haluatko olla luonteva puhuja ja esiintyjä ilman jännitysoireita?
 • Hirvittääkö esiintyminen?
 • Kykenetkö herättämään ja pitämään yllä kuulijoiden mielenkiinnon asiaa kohtaan?
 • Tarvitsetko käytännön harjoituksia, ammatillista ohjausta ja henkilökohtaista opastusta?
 • Osaatko rakentaa puheen?
 • Miten valmistamaton puhe pidetään?
 • Myytkö omia ideoita? Haluatko palautetta omasta esiintymisestäsi?
 • Pitääkö sinun saavuttaa päämääriä aikataulun puitteissa?
 • Pidätkö asiantuntijaesityksiä tai luentoja?
 • Haluatko pois vanhoista puhefraaseista?

Luonteva puhuja ja esiintyjä, mestaripuhuja viettelee esiintymis- ja puhetaidon opeilla. Saat intoa ja uskallusta! Sinäkin voit kehittyä hyväksi puhujaksi ja erinomaiseksi esiintyjäksi!

Suomalaiset eivät osaa käyttää puheen valtaa. Esiintyminen on sosiaalinen ilmiö ja käytännön haaste. Esiintymisen ja puhetilanteiden erittely auttaa puhujia ymmärtämään paremmin itseään ja kuulijoita ja siten hallitsemaan erilaisia puhetilanteita entistä paremmin. Opit tunnistamaan “yleisön”, hallitset yllättävätkin tilanteet ja opit nauttimaan ja saamaan iloa esiintymiseen. Saat jämäkkyyttä kokonaisolemukseesi! Teoriaa, käytännön harjoituksia, esiintymisvinkkejä ja neuvoja turvallisessa ilmapiirissä. Opit pitämään vakuuttavan ja kiinnostavan puheen, joka vetoaa sekä järkeen että syviin tunteisiin. Puhetaidon perusteita antiikin viisailta nykypäivän puhujiin ja ammattiesiintyjiin.

Monien harjoitusten avulla ja turvallisessa ilmapiirissä voit toteuttaa puhujan roolia ja etsiä itsestäsi uusia vahvuuksia viestijänä, harjoitella vakuuttavuutta ja jämäkkyyttä.

Luonteva esiintyminen: innostuneisuus, johdonmukainen asian käsittely, tehokas havainnollistaminen, kuuluva selkeä ja vaihteleva puhetapa, tilaisuuteen sopiva ulkoasu, hyvä ryhti ja luonteva liikkuminen, hyvä katsekontakti, aidot ilmeet ja eleet.

“Ilman muuta puhetaito tuo mukanaan vaikutusvaltaa ja se on myös vallan väline.” Esiintymistaidot ovat arkipäivän taitoja, joita jokainen nykymaailmassa tarvitsee. Nämä taidot voi kuka hyvänsä oppia, osoittaa uusi puheviestinnän tutkimus.

Rohkeasti puhumaan! Onnistuneen esityksen motto on sisällön ja muodon saumaton liitto. Ilman tietoa ja punnittuja ajatuksia puhetaidoilla ei pitkälle pelata. Esiintymispelko on opittua ja siitä voi oppia myös pois.

Kommunikaatio ja itsensä johtaminen – ohjelmassa käsitellään mm. seuraavia alueita:

 • Vapautunut ja persoonallinen esiintyminen. Rohkenen olla oma itseni.
 • Yleisön edessä puhuminen, muiden innostaminen ja motivointi. Vangitse kuulijan huomio!
 • Erilaisia esiintymis- ja puhetaidon tilanteita
 • Myönteinen viestintätyyli ja hyvän puhetaidon periaatteet
 • Esiintymisen kokonaisvaikutelma
 • Rakentavalla tavalla kuunteleminen ja puhuminen
 • Verbaalinen ja nonverbaalinen kokonaisviestintä ja vuorovaikutusvastuu
 • Äänenkäytön ilmaisullisia keinoja
 • Hyvien suhteiden luominen ja säilyttäminen, vuorovaikutuksen valmiudet
 • Puheen suunnittelu, rakenteet, muistitekniikka
 • Innostuneisuus ja luontevuus
 • Huolien ja arkipäivän stressin käsittely (esiintymiskuume, jännitysoireet, viestintäarkuus, paniikki ja pelkotilat).

Kaikkea puhe- ja esiintymistaidon ohjelmassa harjoiteltavaa pystyt soveltamaan työympäristöösi ja arkipäivään. Teoria ja käytännön harjoittelu antavat selkeät ja kestävät tulokset. 

Sinäkin opit puhumaan ja esiintymään ihmisten edessä: Tee sitä, mitä pelkäät ja jännität, tee niin kauan, että pidät siitä – ja se ei ole enää ongelma.

Tarjoamme Sinulle valmennusta – tulet saavuttamaan tuloksia, joihin et olisi uskonut pystyväsi!

Ota yhteyttä – se on ensimmäinen haaste.

Tavoitteet:

 • luonteva esiintyminen ja äänenkäytön ilmaisulliset keinot
 • ryhtiä esiintymiseen ja irti turhista peloista ja jännittämisestä!
 • esiintymis- ja puhetaidon valmiuksien kehittäminen
 • rohkeuden ja uskalluksen lisääminen
 • verbaalinen ja nonverbaalinen kokonaisviestintä
 • hyvän esiintyjän selviytymiskeinot ja esiintymisvinkit
 • esiintymiskuumeen lieventämiskeinot
 • omien mahdollisuuksien löytäminen ja vahvuuksien hyödyntäminen viestijänä. Keskustelu-, neuvottelu-, väittely- ja sovittelutaidot
 • hyväksi puhujaksi ja esiintyjäksi kehittyminen teorian ja käytännön harjoituksien tuella
 • henkilökohtainen opastus ja ammatillinen ohjaus
 • esitysten, puheiden, luentojen rakentaminen ja muistitekniikka
 • äänenkäytön ilmaisulliset keinot ja vanhoista puhefraaseista irrottautuminen
 • palautteen saaminen ja antaminen
 • esiintymistaitojen vahvistaminen ja esiintymispelosta poisoppiminen
 • erilaisten esiintymis- ja puhetaidon tilanteiden harjoitteleminen käytännönläheisyydellä
 • vapautunut ja persoonallinen puhuminen, vakuuttavuus, uskottavuus ja näkyvyys, tavoitteena ilmaisullinen jämäkkyys.

Kohderyhmä:

Yritysten, yhdistysten, liittojen ja erilaisten yhteisöjen johto- ja esimiestehtävissä toimivat, tiimien vetäjät ja työntekijät, myyntimiehet ja kaikki jotka haluavat kehittää esiintymistaitojaan, oppia esiintymään luontevammin ilman jännittämistä ja valmentautua tulevia esiintymisiä varten.