Aivojen kuntokoulu®: Ajattelukoulu®

Johdanto

Ajattelu ja ajatusten ilmaiseminen on ihmisenä olemisen keskeisin toiminta. Nykyään pidämme itsestään selvänä, että ajattelu tapahtuu aivoissa. Aivojen toiminta ja sen häiriöt ovat askarruttaneet ajattelevaa ihmistä vuosituhansien ajan. Aivojen sisäinen toiminta sisältää ajattelun, muistin, oppimisen, tunteet, motivaation, luovuuden ja intuition. Aivot ovat kaikista elimistä herkimmät. Ne kestävät vaurioitumatta noin 4-5 minuutin katkoksen hapensaannissa. Maailma on tulvimalla täynnä ennen sanottuja ajatuksia, viisauksia, anekdootteja, satuja, tietoja, suuria totuuksia, tarkkoja yksityiskohtia, hauskoja sattumuksia, arvoituksia, virren säkeitä, muistoja, havaintoja jne. Mitä niillä tehdään? Ei lainaamisessa ole mitään pahaa. Uuden luomisessa on kuitenkin kyse siitä, että huomattava määrä vanhaa järjestetään uuteen uskoon ja kuvioon. Sekin on jo omaa, saati se, mitä siihen vielä lisää. Ajattelumme tarvitsee impulsseja ja käyttöainetta. Liian paljon pelätään sitä, että ihminen tietää liikaa yhdentekevä. Monet sanovat maailmassa olevan turhaa tietoa, joka vain sekoittaa ihmistä ja jonka kokoamisessa saattaa olla seurauksena jonkinasteinen hulluus tai ainakin hupsuus. Suurin osa ihmisistä eri yhteiskuntaluokissa potee tietämättään näivetystautia ja ummetussairautta, jonka aiheuttaa impulssien puute ja liian homogeeninen tietous. Tuloksena on usein ihminen, joka tietää paljon ja syvällisesti – mutta vain suppealta alalta, ja ulkoinen tulos on sen mukainen. Ehkäpä kuuluisa suomalainen sisu ja kansamme jäyhyys juontavat tähän juureen: Turhan puhumista ja myös turhan ajattelemista on kartettava kuin syntiä ainakin. Ajattelun laajentaminen tavanomaisesta on parhaiten mahdollista impulssien ja ihmisen omaaman tietojen ja kokemusten muodostaman varannon avulla. Impulssi panee ajatteluketjun liikkeelle herkästi.

Oman ajatusten varannon kasvattamisessa on tietysti tärkeätä lukea hyviä tekstejä. Kirjallisuus on meille ainutlaatuinen puutarha. Radiosta ja televisiosta tulee paljon hyvää, jos tietysti yhdentekevää ja suoranaisesti latistavaakin. Varannon laajentamisessa pulmana itse kullakin on henkinen laiskuus. Pelkäämme niin sanottuja vaikeitakin tekstejä omien ennakkoluulojemme vuoksi. Luemme mieluiten itsemme kannalta turvallisia kirjoja, “harlekiineja”. Tiedotusvälineiden tarjonnan ja omien valintojemme vuoksi vaarana on ajatusvarantojen yksipuolistuminen. Leikimme kohta kaikki samaa tuttua leikkiä.

Hyvä ajatus työntää syrjään tajuntaa vaivaavan mielikuvan, joka saattaa olla kaukaakin. Kaikkea voi kuvitella. Ajatuksella voi paeta todellisuutta myös iloon. Ajatus on ratsuhevonen. Suosittelen ajatuksella iloon pakenemista masennuslääkkeiden ja unipillereiden sijasta. Liian monet ihmiset kärsivät harmaasta elämästä, minkä näkee sammuneista silmistä.

Ihmisiä vaivaa halun tai kyvyn puute paeta tarvittaessa mielessään iloon. Emme yksinkertaisesti ajattele tai käytä mielikuvitustamme, ainakaan tarpeeksi. Seurauksena on jähmetys, konemaisuus. En tiedä, kuvittelenko vain, mutta minusta nykypäivien suomalaista arkimaisemaa leimaa ihmisten ilottomuus. Pelkistetty väitteeni, että muistaminen on ajattelemista, lähtee siitä, että erilaisilla ajattelun tavoilla pystymme parhaiten, ei ainoastaan palauttamaan mieleemme haluamamme aineksen, vaan myös ainakin osaksi päättämään, mitä haluamme säilyttää muistissamme vastaista esille ottamista varten. Mitä “liikkuvammat” ja toimeliaammat aivomme ovat, sitä parempi tulos. Tässä auttaa jo yrittäminen. Pelkästään se auttaa, että haluamme ponnistella ajatellaksemme ja ajattelumme avulla muistaaksemme. Tietysti voimme turvautua “koneelliseen” muistamiseen, jonka avulla voimme “muistaa” täysin tarkasti pitkiä ritirimsuja, kaavoja tai tekstejä, ymmärtämättä niistä välttämättä yhtään mitään.

Pohdittavaksi

 1. Käytä ajattelukykyäsi tai menetät sen!
 2. Mistä ajattelusta on kyse? Mihin me tarvitsemme ajattelua?
 3. Ajatukset muokkaavat elämää. Miten sinä puhut itsellesi ja muille ihmisille?
 4. Missä ajattelu sijaitsee? Miten ajattelu toimii?
 5. Haluatko ajatella itse? Millainen ajattelija sinä olet?
 6. Onko olemassa ajattelua ilman sisältöä?
 7. Miten saat ilmaistua ajatuksiasi?
 8. Miten suojelet aivojasi ajattelemattomuudelta?
 9. Mikä tukkii ajatuksiasi? Luettele ajattelun esteitä?
 10. Voitko antaa kymmenen parasta ajatusta?
 11. Miten ajatus elää yksilöllisellä, paikallisella, alueellisella, kunnallisella ja valtiollisella tasolla?
 12. Miten päästä uuteen ajatusmaailmaan?
 13. Miten löytää muiden ihmisten luo?
 14. Mikä tekee ihmisestä ihmisen?
 15. Päässä tyhjiö? Liian harva ajattelee? Miksi ajattelemista on väheksytty?
 16. Oletko luopunut ajattelusta? Ajatteletko muiden puolesta?
 17. Ylistätkö hölmöilyä? Kartatko ajattelua? Ulkoistatko ajattelusi?
 18. Mietiskeletkö? Ajatteletko mitä teet?
 19. Mitä ajattelu on henkisenä prosessina?
 20. Miksi ajattelu on tärkeää?
 21. Aivoilla on aikaa ajatella® Ajattelu on työkalu, joka palvelee tarkoituksia
 22. Ajatteleminen on hauskaa! Ajattele itsesi onnelliseksi
 23. Aivokapasiteettia on vapautettava ajattelun käyttöön
 24. Paljonko käytät elämästäsi aikaa ajatteluun?
 25. Minne on ajattelukyky jäämässä?
 26. Volition-viisaus on tienviitta kohti ajattelua, ymmärrystä ja tietoisuutta
 27. Ajattelun tiekartta, kohdat 1-6. Miten ajattelutaito kasvuun?
 28. Menesty ajattelun avulla ja saa loistavan ajattelun tuloksia
 29. Kahdeksantoista erilaista ajatteluhattua, ns. ajattelun lajit; konkreettinen ja käsitteellinen, abstraktinen ja teoreettinen ajattelu, mieliala-ajattelu, optimistinen ajattelu, luova ajattelu, prosessiajattelu, rooliajattelu, kokonaisvaltainen ajattelu, persoonallinen ajattelu, myönteinen ja kielteinen ajattelu, tiimiajattelu, laatuajattelu, dynaaminen ajattelu, kriittinen ajattelu, filosofinen ajattelu
 30. Mitä ajattelussa tapahtuu? Ajatuksien kytkennät mm. aivojen ohjelmistopuoleen
 31. Ajattelutyö alkaa luistamaan!
 32. Hyviä ajattelemisen hetkiä ja pois ajattelemattomuuden sairaudesta
 33. Elä ajatuksen kanssa – pysähdy ajattelemaan
 34. Kuka opettaisi ajattelun?
 35. “Olen se, mitä itsestäni ajattelen”. Ajattelen, olen siis olemassa, olen mitä teen
 36. Ajatteluystävällinen työpäivä
 37. Ajattelun rajat ja rakenteet
 38. Ajatteleminen avaa solmuja
 39. Käytä ajattelun valtaa – hanki ajattelevat aivot?
 40. Elä ajattelusi varassa! Opi ajattelemaan! Haluatko ajattelun mestariksi?

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja tilaa oma Aivojen kuntokoulu®-tilaisuus!

Keskeiset koulutus- ja luentoteemat Ajattelukoulun® tilaisuuksiin:

 1. Ajatuksia on työstettävä askeleen verran pidemmälle ja ryhdyttävä kokeilemaan ajatusvoiman vaikutuksia.
  • Ajattelen, siis olen olemassa
  • Olet sitä, mitä ajattelet ja teet
  • Tietoisuus on tunne siitä, mitä tapahtuu
 2. Ajatus ja teot ovat kaksi ilmiötä, jotka ovat toistensa edellytyksiä
  • Aivot – ajattelun perusyksikkö
  • Ajatukset ahtaalla?
 3. Ajatuksella on aineeton olomuoto
  • Ajatukset järjestävät maailman uuteen uskoon
  • Kyky tutkia ja keksiä synnyttää uusia ajatuksia
  • Ajatusvoimien kohtaaminen
  • Miten paljon joudut hylkäämään ajatuksia?
 4. Elämän ajattelukartasto
  • Aivojen tiedonkäsittely ja älylliset toiminnot
  • Aistien välityksellä  tapahtuva ympäristön havainnointi
  • Puheen, kirjoitetun kielen ja elekielen avulla tapahtuva vuorovaikutus
  • Muistaminen: elämäntapahtumat, tiedot, taidot
  • Oppiminen
  • Tiedon valinta, faktaa vai fiktiota
  • Tilannearviointi, tilannetietoisuus ja tilanteiden ennakointi
  • Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko
  • Asioiden pohtiminen, tapahtumien analyysi, ajattelu
  • Asioihin reagoiminen, käyttäytyminen
  • Uusien asioiden keksiminen, luova ajattelu, ideointi
 5. Ajatteleminen on hauskaa!
  • Ajattelun perusteet
  • Ajattelu ja kypsyys
  • Ajattelun muuntamisen taito
  • Tieto on valtaa, ajattelu on voimaa
  • Ajattelumyrkyt
  • Huviajattelun ilot
  • Jos työ ei tuota sinulle iloa, siinä on jotain vialla!
 6. Ajatus vie päämäärään – kun osaat
  • Menesty ajattelukyvyllä
  • Ajatukset sisältävät rajattoman mahdollisuuden, ajatusvoiman
  • Ajattelun apuvälineet
  • Akilleen kantapäiden pohtiminen
  • Kohtaa ihminen aidosti ajatustenvaihdon tasolla
  • “Puolitotuuksista” kohti ajatusten päätöksiä
 7. Anna ajatuksesi toimia
  • Ajattele itsesi vahvaksi. Anna aikaa itsellesi ja ajatuksillesi
  • Ravintoa ajatuksille
  • Ajattelutavan kehittäminen
  • Oppiminen ja muutoshalukkuus
  • Ajatusmuistoja
  • Ajatusturbulensseja vastaan taisteleminen
  • Vapauta ajatustesi virta ja karista harteiltasi tottumusten unettava rutiinivaippa
  • Vanhentuneet ja aikansa eläneet ajatukset
  • Paisevoimasta kohti valtavaan ajatusvoimaan
 8. Muistaminen on ajattelemista
  • Kehitä ajatteluasi ja paranna muistiasi
  • Ajatus- ja muistikokeiden tekeminen
 9. Ajattelun eri tapoja
  • Looginen ajattelu (järkiperäistä, johdonmukaista)
  • Loogis-matemaattinen ajattelu
  • Analyyttinen ajattelu
  • Abstraktinen ja konkreettinen ajattelu
  • Teoreettinen ajattelu
  • Kriittinen ajattelu
  • Tavallinen ja epätavallinen ajattelu (persoonallinen ajattelu)
  • Lateraalinen (kiertotie, sivuttainen)/ja vertikaalinen (suoraviivainen) ajattelu
  • Mieliala-ajattelu
  • Rutiini-, uskomus- ja pakkoajattelu
  • Luova, mielikuvitusajattelu
  • Positiivinen ajattelu (myönteinen, optimistinen) ja kielteinen ajattelu
  • Tiimiajattelu
  • Prosessiajattelu
  • Samaistava ajattelu ja rooliajattelu
  • Laaja-ajattelu (ajatuksen ottaminen ja sen seuraaminen)
  • Moduuliajattelu
  • Mind mapping (jatkuva kartoitustyö aivoissa) – ajattelutekniikka
  • Keskeltä ajatteleminen
  • Konservatiivinen ajattelu ja moderniajattelu
  • Filosofinen ajattelu (kokonaisvaltainen, lokeroinen, yksityiskohtainen, pohtiva)
  • Laatuajattelu
 10. Ajattele enemmän, elä fiksummin
  • Ajatustyön tekijä
  • Ajatustoiminnan jatkuvuus
  • Ylläpitävät, kohottavat sekä liikkeellepanevat että tasapainottavat ajatusvoimat
  • Olipa kerran ihminen ja ajatus-tarina
  • Ajatuksien lunnaat!