Perustan yrityksen imagolle antaa karismaattinen Eija Keränen – varma, koulutettu ja kokenut luonteva esiintyjä – verbaalivirtuoosi.

Persoonallisuus:

  • Ihmis- ja asiakeskeinen sekä tavoitehakuinen osaaja
  • Äly- ja tunnepohjainen, avoin, rehellinen ja luottamuksellinen
  • Harkitseva ja kriittinen, positiivisesti itsepäinen ja itsenäinen
  • Luova, huumorintajuinen kehittelijä ja edelläkävijä
  • Joustava muutoksiin ja uusiin tilanteisiin sopeutuva

Motivaatiotekijät:

  • Kannustavan ja motivoivan työ- ja toimintaympäristön luominen
  • Kehittämismotiivit; älylliset, esteettiset ja itsensä ilmaisemisen motiivit.

Kommunikointityyli:

  • Laaja-alainen ja syvällinen kommunikoija, viestijä, jonka kanssa ihmisten on helppo tulla toimeen.
  • Hyvä kuuntelija, mutta myös kyky vaikuttaa ihmisiin ja saada heissä aikaan ajatuksia, tunteita ja tekoja.

Päätöksenteko:

  • Pystyy tekemään vaikeimpiakin päätöksiä nopeasti. Joskus odottaa pitkäjänteisesti tilanteen rauhoittumista, jotta asioihin voitaisiin löytää myönteisempi ratkaisu.