Henkilötiedot

 • Nimi: Eija Anita Keränen
 • Siviilisääty: Naimisissa

Persoonallisuus

 • ihmis- ja asiakeskeinen sekä tavoitehakuinen osaaja
 • äly- ja tunnepohjainen, avoin, rehellinen ja luottamuksellinen
 • ystävällinen, suora ja päättäväinen sekä yhteistyökykyinen
 • harkitseva ja kriittinen, positiivisesti itsepäinen ja itsenäinen
 • rauhallisen puhelias, dynaaminen laatu-ajattelija
 • kuunteleva, mutta en motivoidu pelkästään kuuntelijan roolissa
 • luova, huumorintajuinen kehittelijä ja edelläkävijä
 • kunnianhimoinen, voima ja tarmo toteuttaa pyrkimyksiä – visionääri
 • esiintymiskykyinen innostaja ja itsevarma haastaja
 • hetkeen tarttuja; taitava sellaisessa, jossa vaaditaan päättelyä ja älyllistä resurssia, toimintojen johtaminen, kilpailukykyinen
 • matkusteleminen ja yleensä uusien asioiden kokeminen tuottaa iloa.

Persoonallisuustyyppini

 • persoonatyyppini on päällikkö, luontainen johtaja ENTJ-A (kuuluu vain 3% väestöstä)
  • mieli: ekstrovertti 85%, introvertti 15%
  • energia: intuitiivinen 70%, realistinen 30%
  • luonne: logiikkakeskeinen 75%, periaatekeskeinen 25%
  • taktiikat: suunnitteleva 87%, etsivä 13%
  • identiteetti: määrätietoinen 80%, varovainen 20%

Ydinominaisuuksia testien mukaan

 • loistava yrittäjä
 • vahva yritysjohtaja
 • kyky ajatella strategisesti
 • määrätietoisuus
 • pitkäjänteinen tavoitteiden säilyttäjä
  • kohti tavoitteita tahdonvoimalla
  • tavoite on saavutettavissa
  • hyvää haastetta rakastetaan – suurta tai pientä!
 • aito nauttiminen haasteista, älyllisestä taistosta ja väittelystä
 • sosiaaliset taidot ja muiden mukaan saaminen
 • viehätysvoimaa, itseluottamusta ja vaikutusvaltaa
 • armoton järkiperäisyys, motivaatio ja terävyys
  • halu saavuttaa itselleen asettama päämäärä ja tuloksia
 • yksilöiden kunnioittaminen ja tiiminrakennustaidot
 • neuvotteluissa mm. dominoivia, periksiantamattomia ja anteeksiantamattomia
 • todellinen tehopakkausmalli
 • motto: ”onni piilee saavuttamisen ilossa”.

Motivaatiotekijät

 • voimakas päämäärätietoisuus ja näkemyksellisyys, tavoitteellisuus (kunnianhimo, realistiset tavoitteet ja intohimo) ja tuloskeskeisyys
 • oman sisäisen maailman orientoitumisen malli: tietoisuus, ymmärrys, läsnäolo, ennustettavuus, hallittavuus, tarkoituksellisuus, tyytyväisyys ja sopeutuminen (koherenssitunne)
 • pidän myönteisistä ja kielteisistä asioista uutuuden lisäarvolla
 • pyrin luomaan kannustavan ja motivoivan elinpiirin, työ- ja toimintaympäristön
 • tarvitsen uusia mahdollisuuksia ja haasteita, mutta niiden vuoksi en ole valmis tekemään ”ihan mitä tahansa”
 • otan asioista selvää ja nautin tiedotaidon kasvattamisesta, ihmisenä kasvamisesta ja työntekijänä kehittymisestä
 • vapaus- ja liikkumistila (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, emotionaalinen ja ammatillinen tasapaino).

Kommunikointityyli

 • kommunikoija, jonka kanssa ihmisten on helppo tulla toimeen
 • olen hyvä kuuntelija, mutta minulla on myös taito vaikuttaa ihmisiin ja saada heissä aikaan ajatuksia, käyttäytymistä, tunteita, toimintoja, tekoja ja tuloksia.

Päätöksenteko

 • pystyn tekemään vaikeampiakin päätöksiä, ja nopeasti. Joskus odotan tilanteen rauhoittumista, jotta asioihin voitaisiin löytää myönteisempi ratkaisu.

Tutkinnot

Karjasillan lukio, Oulu
– lukion päästötodistus 31.5.1978
– ylioppilastutkintotodistus 15.11.1978

Kouluhallitus, tutkija Mauri Paananen
– kouluhallinnon alin arvosana 26.5.1982

Opetushallitus, kouluneuvokset Pertti Mentula ja Heikki Suonpohja
– opetushallinnon tutkinto (8 ov) 21.6.1995

Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta
– kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto ja maisterin arvo 22.6.1993
– psykologian perusopintokokonaisuus (approbatur, 15 ov) 12.10.1994
– filosofiaa lapsille -kokonaisuus (4 ov) lv. 94–95

Medika Nova, Tampere
peruslääketieteen koulutusohjelma (200 h) 29.10.1993–4.3.1994
(anatomia ja fysiologia,  tautioppi,  neurologia,  psykosomatiikka ja terveyskasvatus,  seminaarityö)

Peräpohjolan Opisto, Tornio
– naispienyrittäjyys (lähikoulutusta 72 pv, etätehtävät 2.5.–11.8.1995)

Oulun yliopisto, Yrittäjyysosasto
– yrittäjyyskoulutus 12 ov (kesä- ja syyskausi 96)

Oulun Toimitusjohtajakoulu, Oulu
– yrittäjän ammattitutkinto 10.5.2000
– toimitusjohtajatutkinto, PK-yritysjohto 17.1.2000–21.3.2001

Oulun Yrittäjät ry, QL Laatutoiminta Oy ja Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus
– Yrittäjän laatuopas Oulu 2002 – valmennus, 30.1.2002-8.4.2005

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Raahe
– Yrittäjän erikoisammattitutkinto 15.9.2003–13.12.2004
– Palveluyrittäjien kehittämisohjelma, vuosina 2003-2004

Henkilökohtaiset vahvuudet

Laaja-alainen koulutus- ja valmennustausta
Lukiosta kasvatustieteen tiedekuntaan pääaineena kasvatustiede, auskultointi. Opettajasta tutkijaksi. Sivuainevalinnat mm. psykologia, filosofia, peruslääke- ja liikuntatiede ja yrittäjyys- ja johtajakoulutus.

Monipuolinen työkokemus
Työhistoriani aloitin murrosikäisenä puutarhatyöntekijänä jatkaen SPR:n vapaaehtoisena keskustelupiirin apuvetäjäksi 15-18-vuotiaana. Ylioppilaskirjoitusten jälkeen toimin Karjasillan lukiossa liikuntavammaisen oppilaan koulunkäyntiavustajana, jonka jälkeen siirryin sosiaalivirastoon harjoittelijaksi. Myöhemmin olin Oulun kaupungin hallinto-osastolla, esiharjoittelijana.

Saatuani luokanopettajan pätevyyden  ja KM-tutkinnon suoritettua – opetustaidon arvosanan ollessa erinomainen (5), tulin valituksi Oulun yliopiston normaalikoulun ala-asteelle toteuttamaan samanaikaistukiopetuskehittämishanketta vuosina 1985-1988 – sivutoimisena tuntiopettajana. Vuonna 1986 siirryin päätoimiseksi liikunnanopettajaksi Oulun käsi- ja taideteollisuusoppilaitokseen vuosiksi 1986–1993. Vuonna 1986 aloitin iltatuntien ohjaamisen Oulun Naisvoimistelijoissa. Myöhemmin minua pyydettiin johtokunnan jäseneksi ja edelleen seuran puheenjohtajaksi. Puheenjohtajuusaikanani (2 ½ v.) ONV kasvoi Suomen kolmanneksi suurimmaksi naisvoimisteluseuraksi. ONV:n toiminnasta siirryin syrjään 1.1.1998 oman yritystoiminnan takia.
Päätoimisena yrittäjänä olen toiminut vuodesta 1996, ensin Tmi Operosus ja 1.9.1997 alkaen Operosus Oy:n nimellä. Tarjoan koulutus-, kehittämis- ja tutkimuspalveluja sekä julkaisutoimintaa yksityiselle ja julkiselle sektorille.

TIETOA, TAITOA, TUNNETTA JA TULOKSIA TAHTOTYÖHÖN!
Tarvekeskeinen, tavoitteellinen, taidokas, tehokas ja toiminnallinen tulos

Luottamustoimet

Karjasillan lukio
– tukioppilastoiminta 28.4.1974–31.12.1977
– teinikunnan hallituksen jäsen 18.8.1974–31.5.1975
– kouluneuvoston jäsen ja puheenjohtaja 1.1.1976–31.12.1977

Oulun Naisvoimistelijat ry.
– johtokunnan jäsen ja puheenjohtaja 15.2.1990–31.12.1997

Nordea
– pankkitoiminnan valvoja, yrityspuolen edustaja 2003–

Finnvera
– asiantuntija, neuvottelukunnan jäsen 2003–2009