Voit tilata nidejulkaisuja sekä muita Operosuksen julkaisuja suoraan Operosuksen KirjaShopista! Osa julkaisuista saatavilla myös PDF-versiona.

Uusimmat nidejulkaisut

Miten hyvin muistat – muistiopas


Nyt pätkii! Miksi muisti pettää ja voiko sitä parantaa? Parhaat muistin työkalut muistin terästämiselle ja hajamielisyyden torjumiseksi. Kuinka muisti toimii? Mistä muisti laiskistuu? Käytä muistia oikein. Parempi muistaa kuin unohtaa. Menesty muistia kehittämällä! Aivot ovat ihmisen herkin elin. Annan sinulle muistin työkaluja, joilla kevennät muistin kantamusta ja valutat öljyä laakereihisi. Hyvä muisti säästää myös aikaa.

 

Onnellisuutta etsimässä, milloin viimeksi tunsit olosi onnelliseksi?


Mikä tekee ihmisistä onnellisia ja onnettomia? Mistä suunnasta onnellisuus tulee? Asiantuntijoiden mukaan onnellisuus ei ole vain ohikiitävä ilonpilkahdus vaan pidempiaikainen mielentila, johon ei toivota muutosta. Onnellisuus on läpitunkeva tunne siitä, että elämä on hyvää. Onnelliseksi voi opetella ja tietoisesti! Onnellisuus saattaa jäädä kiireessä huomaamatta. 

 

 

Pitkän iän salaisuudet?


Mikä auttaa tekemään elämästä pidemmän, terveemmän ja onnellisemman? Miten pysytään elinvoimaisena ja toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään? Edistä fyysistä, psyykkistä, emotionaalista, sosiaalista ja ammatillista sekä talousteknillistä terveyttäsi! Ja pärjää paremmin perhe- ja yksityiselämässä kuin myös työelämässä.

 

 

Luovan joutilaisuuden ylistys!


Miksi laiskottelu on niin vaikeaa? Etevä laiskottelu on yhtä tärkeää kuin taitava työnteko. Matka kohti joutilaisuutta on elinikäinen taival. Olemme kiireen keskellä – kiire ei ole silti normaali olotila – sanotaan, että se on menestyksen mittari, kiire on ikään kuin arkea, rutiinia. Lopeta itsesi orjuuttaminen, turmeleminen ja lamaannuttaminen. Opettele olemaan jouten. Päästä irti oravanpyörästä ja uskalla juhlia jouten olon jaloa taitoa. Eija Keränen pohtii joutilaisuuden olemusta.

 

 

Neurobicharjoitteet

Fyysiset harjoitukset korostavat monien eri lihasryhmien käyttämistä koordinaation ja joustavuuden parantamiseksi. Aivoharjoituksiin kuuluu monien eri aivoalueiden aktivoiminen henkisen liikkuvuuden laajentamiseksi. Esim. uiminen on hyvä fyysinen treeni. Neurobic harjoitteluna esim. luovuustehtävä, henkinen haaste tai muistin käyttäminen tekee aivot ketterämmiksi ja joustavammiksi. Neurobicharjoituksien keinoin pyritään ylläpitämään ja lisäämään ihmisten  työ- ja toimintakykyä ja elämänhallintaa, toiminnallisilla vasemman ja oikean aivolohkon yhteistyön harjoituksilla arjen ympäristössä. Tavoitteet harjoituksille lähtevät aina asiakkaasta itsestään, niitä valikoidaan, muotoillaan yhdessä kouluttajan kanssa. Kouluttaja huolehtii siitä, että oikeita asioita harjoitellaan oikeaan aikaan, jotta harjoittelu on mielekästä ja tavoitteellista. Neurobicharjoittelussa korostuu moniammatillinen osaaminen, poikkitieteellinen yhteistyö ja yhdessä ja yksin tekeminen osallistujan kanssa. Neurobicohjaus toteutetaan yleensä sarjaluontoisesti, intensiteetti sovitaan yhdessä osallistujan/koulutusryhmän kanssa. Kokoontumiskerroilla tehdään kehon, mielen ja tunteiden hallintaa kehittäviä harjoituksia kivan yhdessä tekemisen merkeissä. Fyysisillä harjoituksilla tehostetaan aistien toimintaa (näkö, kuulo, tunto, tasapaino jne.) ja parannetaan niiden yhteistoimintaa. Neurobicharjoitteet edistävät vasemman ja oikean aivolohkon yhteistyötä, jolloin harjoituksilla myös harjaannutetaan ajatusprosessointia ja loogista päättelykykyä. Arki otetaan haltuun kaikilla aisteilla aivoterveyttä korostaen ja neurobiccaamalla. Esimerkiksi tanssissa yhdistyy kolme aivoille mieluista: musiikki, liikunta ja seura. Liikunta nostaa mielialaa ja elämänlaatua. Musiikin kuuntelu edistää mm. kuntoutusta. Samalla myös muisti ja puheen ymmärtäminen paranevat. Kun musiikki ja liikunta yhdistyvät tanssissa, se vilkastuttaa monella hyödyllisellä tavalla aivojen toimintaa. Liikunta suojaa aivoja! Kun aivoja käytetään ja aivot saavat ärsykkeitä ja harjoitusta, uusia hermosoluyhteyksiä syntyy hermoverkostoihin. Neurobicia ovat myös tietyt konkreettiset voimisteluliikkeet, joilla pyritään aktivoimaan aivojen molempia puoliskoja. Liikkeisiin voi liittää aina myös hengitysharjoituksia ja venyttäviä liikkeitä. Neurobic lievittää tehokkaasti ja nopeasti stressiä ja auttaa ottamaan omat voimavaramme paremmin käyttöön. Liikkeiden avulla voidaan edistää kaikenlaista oppimista, kuten tiedon vastaanottamiskykyä, jäsentämistä, ymmärtämistä, sekä edistää vuorovaikutusta ja luovaa toimintaa. Lisäksi neurobicliikkeiden avulla voidaan herkistää aistijärjestelmäämme, poistaa jännityksiä ja lisätä keskittymiskykyä. Jo 5-10 minuutin harjoitus on hyödyllinen. Täydellinen oppiminen on kokovartalotyötä, joka vaatii psykofyysissosiaalista liikuttelua.
 
 

 

Arvosta, käytä, suojele, säästä, hoida ja huolla aivojasi

Aivot ovat arvokkain pääomamme – tärkein työkalumme niin työssä kuin arjessa. Aivojen avulla selviämme jokapäiväisen elämän haasteista.
Päivän sana, aivojen elinvoimaisuuden, vireyden, motivoituneisuuden ja tehokkuuden säilyttämisessä, on aivohuolto. Miten arvostat, käytät, säästät, suojelet, hoidat ja huollat aivojasi? Säännöllisesti huolletut aivot vastaavat joustavasti ajan haasteisiin. Sinun ei tarvitse ajaa kuntopyörää tai nostella puntteja, vaan voit keskittyä esim. ajatteluun mielen kuntosalilla verrytellen ja venytellen PAS SYSTEM® – menetelmän monipuolisia harjoitteita esim. Neurobic 131 tehtäviä hyväksi käyttäen. Anna siis aivojesi näkyä – oma pää pääomaksi.

 

 

Putsausaineksia aivojen hyvinvointiin


Aivoterveyteen voi vaikuttaa päivittäisillä valinnoilla enemmän kuin mihinkään muuhun kehonosaan. Aivoparat janoavat rauhaa ja läsnäoloa nykypäivän stressaantuneessa moniajomaailmassa. Nykyelämä haasteineen saa aivot ylikierroksille, aikataulut, perhe- ja arkielämä, työ, opinnot, harrastukset, ystävät vaativat siis tasapainoilua. Miten saadaan palaset kohdalleen? Stressi, moniajo ja kyvyttömyys keskittyä ja olla läsnä hetkessä, vaurioittavat tiettyjä aivojen osa-alueita, etenkin hippokampusta, joka on muistin ja oppimisen keskus.

 

 

Operosus kehittää – sarjan julkaisut

Johdon kehittäminen – Organisaatio ja johtaminen

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Organisaatio ja johtaminen. Rajuja havaintoja suomalaisesta työelämästä.  Kehittämisnäkymät. Johtajien ja organisaatioiden kehittäminen. Älykäs organisaatio. Organisaation elämä ja johdon tehtävä. Liike-elämän johtaminen. Menestyminen ja uudistuva organisaatio. Johtamisen uudet kriteerit ja lajitietous. Henkilöstöjohtaminen. Johdon kyvykkyys ja organisaation tehokkuus. Henkilöstöriskit ja riskien hallinta.

Johdon kehittäminen – Minä johtajana

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Millainen on hyvä johtaja? Kuka kykenee muutoksen hallintaan? Mikä yritysjohtajaa askarruttaa? Arvioi johtamista.  Mitä hyvä johtajuus on työssä? Esimies – työpaikan aikuinen. Onko alaisesi murheenkryyni? Mikä on johtajuuden merkitys henkilöstön näkökulmasta. Millaista johtajaa halutaan seurata? Johtamisen kehitysvaiheet. Johtamiskäyttäytymisen timanttimalli. Erilaisia johtamisen lajeja ja johtajuustyylejä. Esimiesviestinnän sanastoa. Arvioi johtamista. Tulevaisuuden johtajuus.

Henkilöstön kehittäminen – Minä työyhteisön jäsenenä

Muuttuva liiketoimintaympäristö. Työhyvinvointi – avain tuloksen tekoon. Tekemisen henkeä ja työyhteisön tunnusmerkkejä. Miten tyytyväinen henkilöstö on työhönsä? Olemmeko samassa yrityksessä töissä? Laadun ilmapiiritekijät työyhteisössä? Työelämän kehityslinjoja. Työntekijä työyhteisön jäsenenä oppivassa organisaatiossa.

Henkilöstön kehittäminen – Minä työntekijänä

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Mitä tapahtuu tulevaisuuden työntekijäkulttuurissa? Aika tuulettaa omat työskentelytavat. Miksi ihmiset ovat työssä? Työpaikalla – päivä paratiisissa. Miten selviytyä elämän vuosien pyörityksessä? Minä työntekijänä testit.

Työvoiman rekrytointiopas – pätevien päiden jäljillä

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Henkilöstöhankinta on yksi henkilöstöhallinnon tehtäväkentän pääryhmä, ja henkilöstöstrategia on osa yrityksen strategiaa. Henkilöstöhallinnon lähtökohtana on yrityssuunnittelu, johon henkilöstösuunnittelu sisältyy. Kun henkilöstöasiat on enenevässä määrin otettu mukaan yrityksen strategiseen suunnitteluun, pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelusta on tullut strategista henkilöstösuunnittelua.
Henkilöstövalinta on yrityksen tarpeita laadullisesti ja määrällisesti mahdollisimman hyvin vastaavan työvoiman hankkimista ja ylläpitämistä. Sopivan työvoimakapasiteetin hankkiminen tapahtuu pääasiassa yrityksen rekrytointipolitiikan puitteissa ja konkreettisten rekrytointi- ja valintatoimenpiteiden avulla.
Henkilöstö on nähtävä investointina, jonka varassa yritys kehittyy ja menestyy. Henkilöstöhallinnon tulisi olla entistä suunnitellumpaa – pitkäjänteistä, moniulotteista ja yhteistyöhakuista – jolloin yrityksen tarvitsemien henkilöstöresurssien saanti voidaan turvata ja hankinta toteuttaa. Organisaatio ei enää voi hakea itselleen yksinomaan työvoimaa, vaan organisaatio antaa yksilölle käyttöön tietyt resurssit, jotta tämä voisi kehittää itseään ja samalla koko organisaatiota. Henkilöstövalinnan kriteerinä käytetään yleensä ammatillisen pätevyyden ja yleisen sopivuuden ja suorituskyvyn yhdistelmää.

Aivohuollon käsikirja

aivohuollon käsikirja

Ethän ole ihmisenä toimiva robotti? Onko sinulla taipumusta unohteluun? Oletko jatkuvasti kesäterässä? Saatko itsestäsi kaiken irti? Miten sinun aivosi toimivat – hyrräävätkö ne? Nakuttavat? Katkovat? Yskivät?

Aivohuolto on päivän sana aivojen elinvoimaisuuden, vireyden ja tehokkuuden säilyttämisessä. Miten käytät, säästät, suojelet ja huollat aivojasi? Säännöllisesti huolletut aivot vastaavat joustavasti ajan haasteisiin. Sinun ei tarvitse ajaa kuntopyörää tai nostella puntteja vaan voit keskittyä esimerkiksi ajatteluun mielen kuntosalilla verrytellen ja venytellen PAS SYSTEM® – menetelmän monipuolisia harjoitteita hyväksi käyttäen.

Anna siis aivojesi näkyä – oma pää pääomaksi.

Aivohuolto yhdistää ihmistieteiden tutkimustietoa, käytännön kokemuksia ja PAS – työtekniikoita kirjaksi, jonka avulla ihminen voi lisätä aivojensa suorituskykyä ja työskennellä aivohyvinvoinnin hyväksi. Menestyminen alkaa korvien välistä.

Aivohuollon käsikirja tarjoaa myönteisiä muutoksia, oppia ja ymmärrystä aivojen työskentelystä. Kirja kertaa esimerkkien avulla aivojen käytöstä, toiminnasta, tiedon käsittelystä, suojelusta ja huollosta. Kirja antaa käytännön vinkkejä, jotka auttavat lukijaa huolehtimaan aivoista entistä paremmin. Aivohuolto lisää mm. henkistä joustavuutta, luovaa energiaa ja itseluottamusta. Valmistautuminen henkisesti vaativiin tilanteisiin helpottuu ja pystymme vastaamaan haasteisiin paremmin. Olemme vähemmän stressaantuneita, oppiminen helpottuu, muisti paranee ja havainnot terävöityvät.

Aivohuolto auttaa hallitsemaan tasapainon aivomyrskyn ja luovan aivolekottelun välillä. Pidä aivoistasi hyvää huolta.

Kustantaja Operosus Oy. ISBN 952-92-0384-5

Neurobicharjoitteet

Fyysiset harjoitukset korostavat monien eri lihasryhmien käyttämistä koordinaation ja joustavuuden parantamiseksi. Aivoharjoituksiin kuuluu monien eri aivoalueiden aktivoi-minen henkisen liikkuvuuden laajentamiseksi. Esim. uiminen on hyvä fyysinen treeni. Neurobic harjoitteluna esim. luovuustehtävä, henkinen haaste tai muistin käyttäminen tekee aivot ketterämmiksi ja joustavammiksi.

Ajankäytön hallinta

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Käytä aikaa hyväksesi ja lisää tehokkuuttasi. Huonon ajankäytönhallinnan vaikutuksia. Oman ajankäytön parantaminen. Ajanhallinnan edut ja hyöty. Ajanhallinnan kehittämistoimenpiteitä. Tehokas kokous. Ajankäytön hallintaan liittyviä lomakepohjia. Stressi kehittää aivoja. Testaa stressitasosi.

Tunneäly – tunne älysi ja älyä tunteesi

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Tunneäly – unohdettu älykkyyden laji. Tunneäly paikallaan.  Tunneäly – uusien voimavarojen avaaminen. Fantastiset aivomme. Tunnetaidot ovat valttia työelämässä. Käytkö tunnekoulua? On aika lopettaa ihmisyyden ryöstöviljely! Estätkö oman tunneälysi? Terveen itsetunnon tuntomerkkejä.

Vuorovaikutusvastuu – kanssakäymistyyli

Sisältää mm. seuraavat aihealueet:
Vuorovaikutustaitoinen työntekijä voittaa. Miten selviytyä asiakkaan kanssa? Viestintäkommunikaatio on sanoman välittämistä. Vuorovaikuttajan omakuva. Vuorovaikutustyylit ja kehonkielen symbolit. Viestintätapahtuma. Yhdessä tekeminen ja yhteistyötaidot. Ihmisten välinen viestintä. Mitä on kuuleminen? Myönteiseen keskusteluun.

Luonteva esiintyminen ja puhetaito

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Tuppisuu suomalainen. Ihan hermona – miten pääsen eroon esiintymisjännityksestä. Iloa ihmisestä – 40 ajatusta ilmaisutaidosta. Rohkeasti esiin! Suosituksia luontevaan esiintymiseen ja puhetaitoon. Viestinnän viisi tasoa. Suunnitteluvaiheen ongelmia. Luontevan esiintymisen ja puhetaidon arviointimalleja. Millainen on hyvä ääni?

Markkinointi ja henkilökohtainen myyntityö

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Markkinoinnin määritelmä. Markkinoinnin menestystekijät ja näköalat. Markkinointi- ja myyntiekstrat. Miksi ihmiset ostavat tuotteen/palvelun?  Henkilökohtainen myyntityö ja asiakaspalvelu. Myyjiltä vaaditaan timanttisia kykyjä. Markkinoinnin ja myynnin testistö.

Asenteisiin uusia asentoja

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Asenne on opittu suhtautumistapa – minkälaisia ovat sinun asenteesi? Asenteilla on merkitystä koko elämän tulokseen. Mitä tarkoittaa asennemuutos ja muutosasenteet? Itsetutkiskelua – testaa itsesi. Lue, kertaa ja tee harjoitteet.

Laadukas asiakaspalvelu

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Palvelualojen uudet piirteet. Palveluverkko. Onko pallot hallinnassa? Parasta palvelua. Asiakkuuden hallinta luo pohjan kestävälle kasvulle. Mitä on asiakaspalvelu? Hyvä asiakaspalvelija. Hyvän palvelun säännöt. Palvelupsykologian oppitunti. Palveluasenteen arviointi.

Käytös- ja tapatietous

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Hyvät tavat – luonteva käytös. Tapatietous – myönteistä viestintää. Hyvät tavat kaunistavat – oma minä esimerkkinä. Kutsuilta kutsuille. Yleisiä tapoja ja huomaavaisuuksia. Työelämän tapatietous. Kansainvälisen liike-elämän pelisäännöt. Omasta imagosta jokapäiväisiin tapakoodeihin ja työelämän tapakulttuuriin.

Tiimityö – yksilöllisesti yhdessä

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Visio tiimityöorganisaatioista ja mekus-tiimeistä. Lähtökohdat tiimitoimintaan. Tiimityöllä eteenpäin. Yhteistyö sujumaan. Tiimityön tukeminen. Tiimirakentajan tarkistuslista. Tiimin rakentaminen ja toiminnan edellytykset. Miksi toiset tiimit onnistuvat ja toiset epäonnistuvat? Suomalaisten työpaikkojen ongelmatilanteita. Tiimianalyysejä ja tiimiteesejä.

Luovuus, innovatiivisuus ja yrittäjyys

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Mitä luovuus on?  Tyhjää tilaa arkipäivän luovuudessa?  Luova ongelmanratkaisuprosessi ja menetelmät. Innovaatio – käsitteen määrittely ja selkiyttäminen. Ideasta toimintaan. Sisäinen yrittäjyys.  Sisäinen yrittäjyys ajattelu- ja toimintatapana sekä suhtautumisena yrittäjyyteen.

Motivaatio ja jaksaminen

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Mikä meitä motivoi? Mitä tiedät motivaatiosta? Tuloksellinen työ.  Mitä on jaksaminen? Millä eväillä jaksamme?
Omat keinot jaksamisessa? Työkyky tehdään yhdessä! Testaa motivoitumisedellytyksesi, henkilökohtaiset voimavarasi ja aktivaatiotasosi.

Ulkoiset ja sisäiset voimavarat

Sisältää mm. seuraavat aihealueet:  Kiinnostaako löytää todelliset voimavarasi?  Oletko sinä terve aikuinen?  Elämän voimavarat. Elämänpyörä – tasapainon saavuttaminen. Kokonaiskuntoisuuden terveysmittarit. Etsi omat virtalähteesi! Henkilökohtaiset ja henkilöstön voimavarat. Kosketeltu ihminen on onnellinen.

Opi oppimaan – kyvyt organisaatiotaitojen vahvistajana

Sisältää mm. seuraavat aihealueet: Tule siksi, mikä olet!  Mitkä tekijät vaikuttavat oppimiseen edistävästi tai ehkäisevästi? Oman oppimisfilosofian kehittyminen. Oppimistyylit – hiljainen vallankumous. Aivot yrityksenä. Millainen olet oppijana – testit.

Iloa, huumoria ja naurua elämään ja työhön

Sisältää mm. seuraavat aihealueet:  Mitä taitavan bisneshenkilön tulee tietää naurusta ja huumorista? Naurua vai kikatusta? Naurulla ja huumorilla on historiansa. Nauraessa tapahtuu kummallisia refleksejä. Todella naurettavia riitoja Naurussa on energiaa ja elinvoimaa. Huumori hoitaa. Erilaisia tunteita – tunnistatko itsesi? Työn iloa vai apeutta?

 


Menestyminen alkaa korvien välistä – sarjan julkaisut

Aivohuollon käsikirja

aivohuollon käsikirja

Ethän ole ihmisenä toimiva robotti? Onko sinulla taipumusta unohteluun? Oletko jatkuvasti kesäterässä? Saatko itsestäsi kaiken irti? Miten sinun aivosi toimivat – hyrräävätkö ne? Nakuttavat? Katkovat? Yskivät?

Aivohuolto on päivän sana aivojen elinvoimaisuuden, vireyden ja tehokkuuden säilyttämisessä. Miten käytät, säästät, suojelet ja huollat aivojasi? Säännöllisesti huolletut aivot vastaavat joustavasti ajan haasteisiin. Sinun ei tarvitse ajaa kuntopyörää tai nostella puntteja vaan voit keskittyä esimerkiksi ajatteluun mielen kuntosalilla verrytellen ja venytellen PAS SYSTEM® – menetelmän monipuolisia harjoitteita hyväksi käyttäen.

Anna siis aivojesi näkyä – oma pää pääomaksi.

Aivohuolto yhdistää ihmistieteiden tutkimustietoa, käytännön kokemuksia ja PAS – työtekniikoita kirjaksi, jonka avulla ihminen voi lisätä aivojensa suorituskykyä ja työskennellä aivohyvinvoinnin hyväksi. Menestyminen alkaa korvien välistä.

Aivohuollon käsikirja tarjoaa myönteisiä muutoksia, oppia ja ymmärrystä aivojen työskentelystä. Kirja kertaa esimerkkien avulla aivojen käytöstä, toiminnasta, tiedon käsittelystä, suojelusta ja huollosta. Kirja antaa käytännön vinkkejä, jotka auttavat lukijaa huolehtimaan aivoista entistä paremmin. Aivohuolto lisää mm. henkistä joustavuutta, luovaa energiaa ja itseluottamusta. Valmistautuminen henkisesti vaativiin tilanteisiin helpottuu ja pystymme vastaamaan haasteisiin paremmin. Olemme vähemmän stressaantuneita, oppiminen helpottuu, muisti paranee ja havainnot terävöityvät.

Aivohuolto auttaa hallitsemaan tasapainon aivomyrskyn ja luovan aivolekottelun välillä. Pidä aivoistasi hyvää huolta.

Kustantaja Operosus Oy. ISBN 952-92-0384-5

Vedä itsesi vireeseen – aivoilla on aikaa ajatella ja oppia

Sisältää seuraavat aiheet: Ajankäytön hallinta. Asenteisiin uusia asentoja. Opi oppimaan.

Tajunta 360° – Humanismia suuren ekonomian tehokkuudessa

tajunta 360Eija Keränen, Kustantaja Operosus Oy

Tajunta 360°-kirja on sallittu piriste virkeille aivoille ja positiiviselle kierteelle. Se puhuttelee kokonaisvaltaisuudella: Tajunta 360° on läsnäolon hurmaa vireiden aivojen maailmassa.

Arvostettu tutkija-kouluttaja, analyytikko ja tietokirjailija Eija Keränen suuntaa katseensa nykypäivään ja tulevaisuuteen. Tajuntaa tarkastellaan kahdeksassa näkökulmassa: ihminen, läsnäolo, humanismi, vuorovaikutus, professionaalisuus, yhteisö, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen. Kirjan aikana saavutetaan ihanteellinen toiminta-, suoritus-, ja työkyky kaikilla osa-alueilla.

Tajuntakirjan synnyttämä hyöty ja nautinto perustuu Eija Keräsen kykyyn antaa ajatuksen virrata tietoisuustaidoilla. Jokaisella ihmisellä on sisäinen näyttämö, jonka tapahtumia on mahdollista oppia ohjailemaan. Tietoisuustaitoja eli tietoista läsnäoloa harjoittelemalla opimme elämään valppaana joka hetki. Menesty itsesi ja toisten kanssa – sijoita tajuntaan!

Aivot kilpailukyvyn valttina

Sisältää seuraavat aiheet: Markkinointi ja henkilökohtainen myyntityö. Tunneäly. Laadukas asiakaspalvelu.

Aivot työkaluna

Sisältää seuraavat aiheet: Luovuus, innovaatio ja yrittäjyys. Tiimityö.

Johtaminen aineettoman pääoman ohjauksessa

Johtaminen - aineettoman pääoman ohjauksessa

Eija Keränen, Kustantaja: Operosus Oy.

Johtaminen aineettoman pääoman ohjauksessa – kirja on ovi liiketoiminnan ja humanismin yhteisiin mahdollisuuksiin – paremman työelämän puolesta. Kyse on aivotyöstä – aineettoman pääoman perusteista ja työyhteisön aivovoimasta, sen huomioon ottamisesta tai huomiotta jättämisestä.

Kirja toimii peilinäsi ja näyttää millaista ajattelua, käyttäytymistä, toimintaa ja kokonaisvaltaista osaamista sinulta odotetaan Oy Minä Aineettomana Pääomana Ab:n toimitusjohtajana. Helposti lähestyttävä ja sujuvasti kirjoitettu kirja sopii kaikille aloille ja yrityksille.

Vastuullinen johtaminen

Sisältää seuraavat aiheet: Johdon kehittäminen – Organisaatio ja johtaminen. Johdon kehittäminen – Minä johtajana.

Vastuullinen työntekijä työyhteisön jäsenenä

Sisältää seuraavat aiheet: Henkilöstön kehittäminen – Minä työyhteisön jäsenenä. Henkilöstön kehittäminen – Minä työntekijänä.

Vastuullinen vuorovaikutus – Ihmiset kontaktissa ja aivot ladattuina

Sisältää seuraavat aiheet: Vuorovaikutusvastuu ja kanssakäymistyyli. Motivaatio ja jaksaminen.

Luontevan esiintymisen käsikirja

Sisältää seuraavat aiheet: Luonteva esiintyminen ja puhetaito. Käytös- ja tapatietous.

Iloista työtoimintaa

Sisältää seuraavat aiheet: Ilo, huumoria ja naurua työhön. Ulkoiset ja sisäiset voimavarat.

Liikesyke aivoissa

Liikesyke aivoissa on rikas ja omaperäinen runoteos, jossa ihmiset ja heidän asiansa kerrostuvat. Mitä ominaisimmat runot muodostavat miellyttävän ihmiselämän kokonaisuuden. Liikesyke aivoissa keskittyy tarjoamaan aivojen monipuolista liikevirtausta korvien välistä two by two-periaatteella.

Tilaa omasi nyt!