Onnistuminen ei ole sattumaa

Nykyajalla on runsaasti keskeisiä ongelmia, jotka häiritsevät ihmisen inhimillistä viisautta ja hyvää elämänosaamista. Etsintäkuulutan vastuullisia vanhempia, onnellisia lapsia ja upeita opettajia. Toivon löytäväni terveitä, tasapainoisia ja tyytyväisiä Homo Sapienseja!

Hyvinvoinnin siirtäminen sukupolvelta toisille pitää tapahtua ilman turhaa typeryyttä ja pahoinvointia. Valitettavasti viisaus ja tyhmyys ovat sotatilassa ja elämäosaaminen osittain kadoksissa.

Homo Sapiensin julistaminen suojelu- ja sijoituskohteeksi on ajankohtainen asia ja ehdottomasti myös akuutin avun tarpeessa aineettoman pääoman turvaamiseksi. Ihmisyyden käyttötaidot on saatava toimimaan.

Haasteena on nimenomaan yksilökohtaisen elämän, perhe-elämän, koulun intressien ja yhteiskunnan tarpeiden yhteensovittaminen. Ongelmia on paljon ja ne ovat suuria – ja rahaa on vähän.

Lama aaltoilee, lapsi- ja perhesurmat suruliputetaan, huostaanotot kasaantuvat, vanhempien tuki puuttuu, ennaltaehkäiseminen vuotaa, akuuttiapu vähenee, säästöt purevat ja palveluja poistetaan…

Edellä mainituista asioista on kertynyt jo aivan liikaa kokemusta niin virallisesti ja epävirallisesti.

On aika saada Suomen kansalaisten elämäosaamisasiat paremmalle tolalle: on vastattava tämän päivän vaatimuksiin ja haasteisiin. Ihmisen olemassaolon viisautta on edistettävä ja on löydettävä rakentavia arjen ongelmaratkaisutaitoja selviytymisen ja pärjäämisen näkökulmasta. Rakentavia vuorovaikutussuhteita on luotava lisää uusia ajatuksia hyödyntäen niin lapsuuden, nuoruuden kuin varhaisaikuisuudenkin eheiden ikäkausien turvaamiseksi oheiskasvattajien kanssa (esim. geeni- ja ympäristötekijät, perhe, suku, kasvatus-, opetus- ja työtaidonpedagogiikka, koululaitos, opettajat, muut yhteiskuntavaikuttajat).

Tavoitteena on oltava yksilön hyvä, yhteisöjen toimivuus, työpaikkojen lisääntyminen ja koko yhteiskuntamme menestyminen.

Täsmälääkitykset ja ohjeistukset eivät toimi lakikokoelma keskeisesti, puolueohjelmasta käsin eikä talouselämän intresseillä. Hölmöläistarinoille stop-merkkiä ja pahoinvoinnille jarrutusjäljet. Katse rohkeasti kohti sikiöastetta, geeni- ja kasvatusympäristöä, perheyhteisön jäsenyyttä, sukulaissieluja ja oheiskasvattajia. Terve ja tasapainoinen ihminen liikkeellä hyvän elämänosaamisen puolesta ja Homo Sapiensin suojelemiseksi. Tavoitteena on arvokas elämä kohdusta hautaan arvokkaaseen kuolemaan asti.

Meidän on aika viisastua, valinta on sinun! Olemme vastuussa valinnoistamme.

On ehkä ollut kauniimpiakin aikoja, mutta tämä aika on meidän. Elämä suo voimansa mielihyvin niille, jotka ovat mukautuneet elämän tiehen. Todellisen uudistuksen aikaansaamiseksi pitäisi katsoa tekniikan ratkaisujen sijaan kolmeentoista A:n; Aivoihin, ajatteluun, aikaan, arvoihin, asenteisiin, avoimuuteen, aitouteen, aktiivisuuteen, arvokkuuteen, abstraktisuuteen, analyyttisyyteen, ammattimaisuuteen – ja Alkoon…

Kohti syyskuntoa!