Palveluosaamisen piruetit

Markkinoinnin ja myynnin ammattilaisten kysyntä kasvaa jatkuvasti. Ei-kaupalliset organisaatiotkin ovat alkaneet entistä enemmän turvautua kaupallisen markkinoinnin ja myynnin menetelmiin. Avainasiana on rakentaa koko yritys markkinoinnilliseksi. Myyntivoima on yrityksen avaintoiminto. Toisaalta markkinointi ja myynti on ajattelutapaa tehdä bisnestä. Käytännössä kilpailemme aina ihmisen ajasta, suosiosta ja usein myös rahasta.

Keskeistä on ymmärtää, että bisnestä tehdään sellaisella sektorilla, joka todella osataan. Vain niihin segmentteihin kannattaa keskittyä, joiden hoitamisessa osaaminen on parhaimmillaan. Mitä paremmin liikeidean osatekijät sulautuvat yhteen, sitä menestyksellisempi on liikeidean lopputulos. Myyntihenkilöstö on avainasemassa vaikuttamalla välittömästi yrityksen myyntituottojen kertymiseen. Yrityksen muut toiminnot – niin välttämättömiä kuin ne ovatkin – ovat lähinnä kustannuksia. Rahat eivät nimittäin tule tuotteesta tai palvelusta vaan asiakkailta. Tämän ymmärtäminen säästää jatkossa monelta murheelta.
Yrityksen kaikki tekeminen on ajateltava asiakkaan näkökulmasta. Tänään tehdään huomisen menestys ja suunnitellaan ylihuominen. Tämä lyhyt ja pitkä aikajänne on tärkeä sudenkuoppien välttämiseksi. Jos et tiedä, minne markkinoit ja mitä myyt, on työ huonolla perustalla ja kilpailijat ajavat ohi. Markkinoinnin perusratkaisujen pohjaksi on selvitettävä ihmisten osto-käyttäytyminen, käyttötarpeet ja välinetarpeet.

Älä siis myy tuotetta/palvelua, vaan tuotteen tuomaa hyötyä! Työ tulee aina tehdä ammattimaisella otteella. Markkinoinnissa ja myyntityössä on erityisesti panostettava tuloksellisiin asiakassuhteisiin – erityisesti avainasiakkaiden hoitoon. Ilman asiakastyytyväisyyttä ei ole asiakassuhdetta, eikä siten yrityksen pitkää elämää.
Yrityksen koko henkilöstö on valjastettava markkinointihenkilöiksi. Markkinoinnin ja myynnin ammattilaiset pitävät talouden ja teollisuuden pyörät pyörimässä. Ei ole ihme, että markkinoinnista, myynnistä ja asiakaspalvelusta on tullut useimpien organisaatioiden elinehto. On sanottu, että asiakaspalvelija on organisaationsa sisäinen ja ulkoinen käyntikortti. Sisäisestä toimivuudesta syntyy ulospäin näkyvä toimivuus. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin arki tapahtuu ihmisten kesken inhimillisenä toimintona. Kyse on vuorovaikutuksesta.

Asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa on yhtä aikaa kyse sekä organisaation strategisista ja taloudellisista tavoitteista sekä ihmisten kohtaamisesta. Näin taloudelliset ja inhimilliset tekijät ovat asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa yhtä lailla vaikuttavaa todellisuutta – keskeisin haaste on kehittyminen. Entistä tarkemmin tulisi pohtia, mitä ”asiakas”, ”palvelu” ja ”laatu” käsitteinä merkitsevät.
Jotta yritys voisi menestyä, sen on hallittava palveluosaamisen piruetit – asiakkaan ymmärtäminen, palvelutuotannon organisointi, johtamis- ja yhteistyötaidot, organisaation oman tilan, kulttuurin ja hiljaisen tiedon merkityksen ymmärtäminen, tekniikka sekä herpaantumaton kehittämishalu ja -kyky. Tärkeitä ovat myös työn sisällön ja organisoinnin sekä henkilöstön kehittäminen. Kenelläkään ei ole niitä tietoja ja taitoja syntymälahjana. Hyvä asiakaspalvelu opitaan. Palvelun taso ei parane yhdellä suurella harppauksella, vaan satojen tai tuhansien pienten edistysaskeleiden kautta. Näitä edistysaskeleita voi jokainen organisaation työntekijä tahollaan ottaa!