Viisauden köyhyyttä nykyajan Hölmölässä

Elämän kokemukset tarjoavat meille mahdollisuuden viisastua. Toisaalta tämä on vain mahdol-lisuus, monesti toistamme samoja virheitä ilman että niistä viisastuisimme. Älykäskin ihminen voi käyttäytyä hullusti jos hänen emotionaalinen järjestelmänsä on sekaisin. Toisaalta tyhmäkin eli ihminen joka jostain syystä ei ole koskaan kehittänyt älyllisiä lahjojaan, voi käyttäytyä viisaasti.

Ihmiselle älykkyys tarjoaa mahdollisuuden toimia niin, että toiminnasta on hyötyä, ja viisaus on tapa, jolla toimitaan. Näiden lisäksi kaikkeen toimintaan tarvitaan vielä energiaa. Viisaus ei siirry geeneissä seuraavalle sukupolvelle niin kuin älykkyys. Viisaus ei myöskään kasaudu teknisen, taloudellisen ja sosiaalisen pääoman tapaan ja ole sillä tavoin yhä useamman ihmisen käytettävissä. Jokainen yksilö joutuu luomaan oman viisautensa omilla päätöksillään ja tavallaan aloittamaan alusta. Alkupiste ei kuitenkaan ole sama kaikille. Toiset osallistuvat, oppivat, osaavat ja onnistuvat jo lapsena paremmilla toimintatavoilla kuin toiset.

Homo Sapiensin evoluutio ei ole tämän pidemmällä – tyhjästä on edelleenkin paha nyhjäistä ja joukossa saattaa tiivistyä typeryys eikä arkijärki. Meillä on mahdollisuus viisastua, mutta vii-sastuminen edellyttää tietoisen ponnistelun vaivan. Homo Sapiens astuu nykyaikaan ja osoittaa ylivertaisen oppimis- ja ajattelukykynsä edeltäviin ihmislajeihin ja muihin eläimiin verrattuna.

Jokaisen henkilön tulisi ajatella ja toimia mahdollisen itsenäisesti viisaiden kollektiivisten rat-kaisujen synnyttämiseksi, johon ihmiset päätyvät kokonaisuutena. Joukkojen viisaudella on paljon tärkeämpi vaikutus jokapäiväiseen elämäämme kuin aavistammekaan ja sillä on tule-vaisuuden kannalta suunnaton merkitys. Nykyhetkellä monet ryhmät ponnistelevat tehdäkseen edes keskinkertaisia päätöksiä ja toiset kylvävät tuhoa kehnoilla ratkaisuillaan. Ryhmien type-ryydelle löytyy kognitio-, koordinaatio- ja yhteistoiminnan ongelmia.

Tyhmyys ilmenee joka alalla, kaikissa ihmisissä, ainaisesti. Mitä olet, sen määräävät tämän-hetkiset valintasi. Tyhmyyttä on katsottava ei vain älynpuutteena vaan pikimmiten tunteen puutteeksi. Tyhmyys tulee odottamatta, ajattelematta, kokematta, tuntematta ja samalla myös tilauksesta. Tyhmyys on joko liian hidasta tai liian nopeaa. Tyhmyys ei ole puute vaan itsenäinen voima sisältäen uneliaisuutta, henkistä laiskuutta, itsepäisyyttä, häpeämättömyyttä, tyhmyyttä, tyhjyyttä. Kohtalokasta onkin juuri tyhmyyden ja älykkyyden yhdistelmä. Yhteiskunnan monet organisaatiomuodotkin toimivat tyhmyyden ansioista. Tyhmyys on hyödyllistä, ääliömäisyys voittaa vaikka muu tuhoutuisi. Teemmekö tyhmyydestä vahvimman puolemme?

Älä sie immeinen ihtee tyhmyydellä pilloo. Pää jos männöö, onko siitä illoo. Takanamme on valtava määrä viisautta, sitkeyttä ja paljon sivistystä. Jokainen voi pyrkiä elämään oman elä-mänsä niin että on kunniaksi niin menneille kuin tulevillekin sukupolville. Ihminen tuntee itsensä onnellisimmaksi eläessään nykyhetkessä. Viisas pää.