3. Ajankäytön hallinta

Pohdittavaksi

 • Katoaako aika?
 • Jäävätkö tavoitteet saavuttamatta?
 • Mitä aika on ja mille asioille annat aikaasi?
 • Mistä kiire johtuu ja asenteet ajankäytön kehittämiseen?
 • Hallitsetko aikaasi?
 • Miten ehdit poistaa aikapulaa ja vähentää stressiä?
 • Haluatko parantaa omaa ajankäyttöäsi?
 • Osaatko tehostaa toimintaasi?
 • Miten eliminoit aikavarkaat?
 • Podetko ajankäytössäsi apuvälineistön niukkuutta?
 • Oletko täyttöautomaatti; kiirettä, kiivasta työtahtia, aikapainetta… vai oletko omien voimavarojen lataamismalli?
 • Miten kiirettä voi hallita ajankäytön suunnitelmalla?
 • Oletko tyytyväinen ajankäyttöösi?
 • Mihin haluaisit enemmän aikaa?
 • Onko asenne kunnossa?
 • Käytätkö aikaa hyväksesi?

Ajankäytön hallinta on perusta kaikelle työmetodiikalle sekä menestykselliselle itsensä hallitsemiselle. Näin sinulla on paremmat mahdollisuudet suunnitella ammatilliset ja henkilökohtaiset lähtöasemasi, jopa koko elämäsi. Aika-asioita käytäntöön!

Harvoilla on aikaa tarpeeksi, mutta kuitenkin jokaisella on käytettävissään lähes kaikki olemassa oleva aika.

Asiasanat mm. suunnittelu, tavoitteet, aikataulutus, aikamuistio, ajanryöstäjät, päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosiohjelma, priorisointi, ennakointi, delegointi, suorituskäyrä, hiljainen hetki, keskittyminen, oma aika, kokoukset, tietotekniikka, aikapaine, valmistautuminen, läpivienti, seuranta, paperit, kommunikaatio ja informaatio, kieltäytyminen, itsensä, stressin ja ajan hallinta.

Aikamme kallis. Kaikki vie aikaa, aikaa ei voi varastoida. Aikaa ei saa takaisin, se on uusiutumaton luonnonvara. Aikaa ei voi korvata tai vaihtaa johonkin muuhun. Se on kallista pääomaa. Aika on rahaa. Elämää. Aika on sijoitustoimintaa

Tavoitteet

Koulutus antaa koulutettaville keinoja ja virikkeitä oman työskentelyn ja ajankäytön tehostamisessa.

Koulutus pitää sisällään mm. seuraavia aihealueita

 • Ajan käsitteen määrittely ja eri käsityksiä ajan olemuksesta
 • Asenteet ajankäytön kehittämiseen
 • Kiire omassa päässä; itsensä, ajan ja stressin hallinta
 • Ajan jakaminen (ositus) ja häiriötön aika, terveet rajat
 • Järjestelmällisyys, johdonmukaisuus
 • Täsmällinen ja tehokas kommunikaatio
 • Töiden arvojärjestys ja ajan käyttäminen hyväksi, työtehtävien delegointi
 • Ajanryöstäjien tunnistaminen, niiden kiinniottaminen ja eliminointi. Aikavarkaiden TOP 50 ja niiden torjunta.
 • Ajan tehostamissuunnitelman laatiminen. Ajanhallinnan edut ja hyödyt
 • Paljonko on riittävästi? – tarkistuslista
 • Vähemmän kiirettä, enemmän luovuutta!
 • Miten totutut toimintatavat ja asenteet vaikuttavat työskentelyyn?
 • Ajankäytön selvitys ja hukka-ajan tunnistaminen. Testaa ajankäyttösi ja stressitasosi
 • Oman työtehtävän suunnittelu ja toteutus
 • Kokouksien kehittäminen ja palaverien tehostaminen
 • Fyysinen kunto ja rentoutuminen
 • Vuorovaikutus on keskustelua ja kuuntelemista.

Kohderyhmä

Koko henkilöstö, johtajat, esimiehet sihteereineen, osastot, yksiköt, tiimit vetäjineen. Kaikki jotka haluavat tehdä itse enemmän päätöksiä omasta ajankäytöstään.

Tilaa ajanhallinnan koulutus nyt!