1. Asenteisiin uusia asentoja

Pohdittavaksi

 • Määrittele asenne käsitteenä.
 • Tarvitsetko uuden asenteen?
 • Pystytkö asennemuutokseen?
 • Mihin asenteita tarvitaan ja aistitko asenneilmaston?
 • Ovatko asenteesi avarat, piintyneet vai muuttumattoman jäykät?
 • Jäätkö omien asenteidesi varjoihin?
 • Löydätkö uusia asentoja asenteisiin?
 • Miten asenteet värittävät minuutesi, toiset ihmiset, työn, elämän jne.?
 • Mitä asennoitumisesi kertoo persoonallisuutesi ominaisuuksista?
 • Uskotko, että muuttamalla asenteitasi muutat samalla myös itseäsi ja ympäristöä?
 • Tiedostatko ja ymmärrätkö asenteitasi?
 • Mikä on asenteen merkitys yksilölle?
 • Mistä asenteiden laatu on riippuvainen?
 • Miten onnistumisen tunne vaikuttaa asenteisiin?
 • Kuvaile arvojen, asenteiden ja mielipiteiden välistä hierarkkista järjestystä.
 • Mitä ominaisuuksia asenteilla on?
 • Miten asenteita voidaan vahvistaa?
 • Millainen yhteys asenteilla on mm. oppimistuloksiin tai käyttäytymiseen työpaikalla?
 • Miten vältellään kielteisiä asenteita?
 • Mitä tarkoittaa muutosasenteet? Pystytkö asennemuutokseen?

Oliver Holmes on sanonut: ”Se, mitä meillä on takanamme ja edessämme on pieni asia verrattuna siihen, mitä piilee sisällämme.” Ajatus sopii hyvin sisäisen johtajuuden periaatteisiin ja ”aloita tavoite mielessä” -asenteeseen. Jokainen meistä on taipuvainen ajattelemaan, että näemme asiat sellaisina kuin ne ovat, että olemme objektiivisia. Mutta näin ei kuitenkaan ole. Ihminen näkee maailman – ei sellaisena kuin se on – vaan sen mukaan millainen hän itse on, tai sellaisena kuin hän on ehdollistunut näkemään sen. Kun hän avaa suunsa kuvaillakseen sitä, hän kuvaakin itseään, asenteitaan, käsityksiään, ajattelutapojaan jne. Vaikka ihminen yrittäisi muuttaa esim. ulkoisia asenteitaan ja käyttäytymistapojaan, hän ei ajan mittaan juuri edisty, ellei hän tule tarkastelleeksi niitä perusajattelutapoja, joista nämä asenteet ja käyttäytymistavat kumpuavat.

Ihmisen asenteet ja käyttäytymistavat ovat seurausta hänen tavastaan ajatella, joten niitä tietoisesti tutkimalla voi usein nähdä niiden pohjalla olevat kartat. Esimerkiksi kielenkäyttömme ilmaisee pitkälti sen, miten reaktiivisena tai proaktiivisena itseämme pidämme. Reaktiivisia asenteita ovat:

 • ”en mahda asialle mitään” (proaktiivinen: katsotaan, mitä vaihtoehtoja on tarjolla)
 • ”minä nyt vain olen sellainen” (proaktiivinen: voin omaksua toisenkin näkökulman)
 • ”hän tekee minut aivan hulluksi” (proaktiivinen: kykenen hillitsemään tunteeni)
 • ”he eivät suostu siihen” (proaktiivinen: pystyn saamaan heidät puolelleni)
 • ”minun täytyy tehdä se” (proaktiivinen: valitsen asianmukaisen reaktion)
 • ”en pysty” (proaktiivinen: minä teen oman valintani)
 • ”minun on pakko” (proaktiivinen: minusta näin on parempi).

Se, miten reagoimme virheisiimme, vaikuttaa aina niiden seurauksiin. Siksi meidän on tärkeää viipymättä myöntää ja korjata virheemme, jotta ne eivät vaikuttaisi seuraavaan hetkeen ja saadaksemme taas ohjakset haltuumme. Väärä asenne ilmenee passiivisuutena.

Asenteilla on melko suuri pysyvyys ja vaikea muuttuvuus. Asenteita voi muuttaa esim. koulutus, laatu, informaatio, kokemus, ikä … Ihminen etsii omien asenteiden, tunteiden ja ihmissuhteiden tasapainoa työmotivaation ylläpitämiseksi. Onko Sinulla täydellisesti kehittynyt asennealttius? Se miten ihminen asennoituu, ajattelee ja toimii, vaikuttaa tarpeisiin, tavoitteisiin ja tuloksiin. Asenteet ovat kanavia, joihin käyttäytyminen ohjautuu. 

Asenne on oikeaa mielenlaatua

Perusasenteestamme riippuu, millaiseksi ihmissuhde (vuorovaikutus) kehittyy ja mitä ylipäänsä olemme valmiita tekemään sen hyväksi. Ensinnäkin on tärkeää, että osaamme ilmaista omia ajatuksiamme, tunteitamme ja pyrkimyksiämme niin, että tulemme oikealla tavalla ymmärretyksi. Toisaalta on myös tärkeää ymmärtää toisen ihmisen sanoja ja tekoja, juuri niin kuin hän on tarkoittanutkin.

Koko keho kertoo asenteestamme

Kehon viestintä paljastaa todellisen asenteemme, halusimme sitä tai emme.

 •   Piiloaggressiot puheessamme paljastavat asenteemme.
 •   Käytös kertoo itsetunnosta.
 •   Alitajunta vaatii kehon viestien tahdistamista.

Varaa siis asenteiden tarkistuspäivä!

Kohderyhmä:
Kaikille aloille, joilla työskennellään ihmisten kanssa ja kaikki jotka ovat asiasta kiinnostuneet.