4. Esiintymis-, puhe- ja neuvottelutaidot

Pohdittavaksi

 • Kärsitkö sinä puheanemiasta? Haluatko ryhtiä esiintymiseen?
 • Haluatko olla luonteva puhuja ja esiintyjä ilman jännitysoireita?
 • Hirvittääkö esiintyminen?
 • Kykenetkö herättämään ja pitämään yllä kuulijoiden mielenkiinnon asiaa kohtaan?
 • Tarvitsetko käytännön harjoituksia, ammatillista ohjausta ja henkilökohtaista opastusta?
 • Osaatko rakentaa puheen?
 • Miten valmistamaton puhe pidetään?
 • Myytkö omia ideoita? Haluatko palautetta omasta esiintymisestäsi?
 • Pitääkö sinun saavuttaa päämääriä aikataulun puitteissa?
 • Pidätkö asiantuntijaesityksiä tai luentoja?
 • Haluatko pois vanhoista puhefraaseista?

Luonteva puhuja ja esiintyjä, mestaripuhuja viettelee esiintymis- ja puhetaidon opeilla. Saat intoa ja uskallusta! Sinäkin voit kehittyä hyväksi puhujaksi ja erinomaiseksi esiintyjäksi!

Suomalaiset eivät osaa käyttää puheen valtaa. Esiintyminen on sosiaalinen ilmiö ja käytännön haaste. Esiintymisen ja puhetilanteiden erittely auttaa puhujia ymmärtämään paremmin itseään ja kuulijoita ja siten hallitsemaan erilaisia puhetilanteita entistä paremmin. Opit tunnistamaan ”yleisön”, hallitset yllättävätkin tilanteet ja opit nauttimaan ja saamaan iloa esiintymiseen. Saat jämäkkyyttä kokonaisolemukseesi! Teoriaa, käytännön harjoituksia, esiintymisvinkkejä ja neuvoja turvallisessa ilmapiirissä. Opit pitämään vakuuttavan ja kiinnostavan puheen, joka vetoaa sekä järkeen että syviin tunteisiin. Puhetaidon perusteita antiikin viisailta nykypäivän puhujiin ja ammattiesiintyjiin.

Rohkeasti puhumaan! Onnistuneen esityksen motto on sisällön ja muodon saumaton liitto. Ilman tietoa ja punnittuja ajatuksia puhetaidoilla ei pitkälle pelata. Esiintymispelko on opittua ja siitä voi oppia myös pois.

Kommunikaatio ja itsensä johtaminen – ohjelmassa käsitellään mm. seuraavia alueita:

 • Vapautunut ja persoonallinen esiintyminen. Rohkenen olla oma itseni.
 • Yleisön edessä puhuminen, muiden innostaminen ja motivointi. Vangitse kuulijan huomio!
 • Erilaisia esiintymis- ja puhetaidon tilanteita
 • Myönteinen viestintätyyli ja hyvän puhetaidon periaatteet
 • Esiintymisen kokonaisvaikutelma
 • Rakentavalla tavalla kuunteleminen ja puhuminen
 • Verbaalinen ja nonverbaalinen kokonaisviestintä ja vuorovaikutusvastuu
 • Äänenkäytön ilmaisullisia keinoja
 • Hyvien suhteiden luominen ja säilyttäminen, vuorovaikutuksen valmiudet
 • Puheen suunnittelu, rakenteet, muistitekniikka
 • Innostuneisuus ja luontevuus
 • Huolien ja arkipäivän stressin käsittely (esiintymiskuume, jännitysoireet, viestintäarkuus, paniikki ja pelkotilat).

Sinäkin opit puhumaan ja esiintymään ihmisten edessä: Tee sitä, mitä pelkäät ja jännität, tee niin kauan, että pidät siitä – ja se ei ole enää ongelma. Tarjoamme Sinulle valmennusta – tulet saavuttamaan tuloksia, joihin et olisi uskonut pystyväsi!

Ota yhteyttä – se on ensimmäinen haaste.

Kohderyhmä:

Yritysten, yhdistysten, liittojen ja erilaisten yhteisöjen johto- ja esimiestehtävissä toimivat, tiimien vetäjät ja työntekijät, myyntimiehet ja kaikki jotka haluavat kehittää esiintymistaitojaan, oppia esiintymään luontevammin ilman jännittämistä ja valmentautua tulevia esiintymisiä varten.