7. Luovuus, innovaatio ja yrittäjyys

Pohdittavaksi:

 • Minne ollaan matkalla?
 • Mikä on luovuuden, innovaatio ja yrittäjyyden merkitys osana jaksamista, työtyytyväisyyttä ja -viihtyvyyttä?
 • Mitä tämä sisäinen yrittäjyys on?
 • Mistä sisäisen yrittäjän tunnistaa?
 • Kuvaile hänet toimintaympäristössä.
 • Onko sinulla kykyjä ja valmiuksia kehittyä sisäiseksi yrittäjäksi?
 • Miten työympäristö vaikuttaa sisäiseen yrittäjyyteen?
 • Osaatko johtaa Itseäsi? Osaammeko johtaa toisia?
 • Kannustatko, tuetko ja rohkaisetko toisia?
 • Mitkä ovat sisäisen yrittäjyyden esteet ja kannusteet?
 • Tiedostatko asenteesi? Onko innostuineisuutta ja auttamishalua?
 • Haluatko olla yritteliäs? Miten ihmiset saadaan tekemään yhdessä töitä?
 • Oletko valmis sitoutumaan ja motivoitumaan?
 • Mikä on yrittäjyyden suhde innovatiivisuuteen ja luovuuteen?
 • Miten taataan onnistunut työskentely?
 • Mitä on tulevaisuudessa? Tulevaisuudeen haasteet ja mahdollisuudet

Jos olet tyytymätön itseesi ja työpaikkaasi, ole luovasti tyytymätön, sillä sinä ja työyhteisösi on luova ja jatkuvassa muutosprosessissa. Luovan prosessin lähtökohtia ovat luova persoona ja työntekijä sekä organisaatio.

Ongelmien ratkaiseminen ja muuttuvista tilanteista selviytyminen ovat nykyisen elämän perusvalmiuksia. Yksilön ja työyhteisön auttaminen vaatii luovia parannusehdotelmia toiminnan turvaamiseksi, ideoita yhteistyötaitojen kehittämiseksi, tiedon hankintaa ja luovaa yhdistelyä toimiviksi kokonaisuuksiksi.

Muutos sisäiseksi yrittäjäksi ei tapahdu käskemällä vaan henkisen kasvun prosessina, tähän muutokseen voi meistä jokainen kasvattaa itseään. Henkilö, jolla tieto ja taito on ylivoimainen, ei yleensä joudu muutoksissa muiden tallaamaksi.

Paras tapa saada aikaan tuloksia on ALOITTAA. Jokaisen on paras, muttei aina helpoin, aloittaa itsestään. Valmiudet, motivaatio ja uskallus ovat yrittäjyyden kulmakiviä. Vanhan kiinalaisen sananlaskun mukaan kykenevän ihmisen taustalta löytyy aina muita kykeneviä ihmisiä. Sisäisen yrittäjyyden edistäminen on myös laadun perustana.

Tavoitteet

 • luovuus, innovaatio ja yrittäjyys -käsitteiden määrittely ja selkiyttäminen
 • uusien työvälineiden tarjoaminen
 • itsensä ja työyhteisön hyväksi työtä tehden
 • tiedon ja kokemuksien jakaminen
 • uusien ideoiden ja ajatuksien synnyttäminen tulevaisuuden uskolla
 • muutoksien näkyväksi tekeminen ja arkeen saattaminen
 • parviäly – työpaikan uusi ajattelumalli
 • uusien tutkimustulosten jakaminen luovuusmenetelmistä ja innovaatiovoimasta
 • uusia ajatuksia, näkemyksiä ja apuvälineitä yrittäjyyteen
 • irti rutiineista – uudistuminen

Kohderyhmä:

Yritysten johto, muutosagentit ja avainhenkilöt, tuotekehittelijät ja myyntihenkilöt, työntekijät kaikki asiasta kiinnostuneet.

Tilaa koulutus nyt