8. Markkinointi ja henkilökohtainen myyntityö

Pohdittavaksi

 • Miten teen yritykseni tutuksi ja tunnetuksi?
 • Missä olemme nyt – lähtökohta-analyysit
 • Mihin haluamme päästä?
 • Onko yritys näköisesi? Miten muut sinut muistavat?
 • Mitä Sinulle tulee mieleen sanasta markkinointi?
 • Mitä on asiakaslähtöinen markkinointi?
 • Miten suunnitellaan markkinointia?
 • Tunnetko markkinoinnin kilpailukeinot?
 • Mitkä ovat markkinoinnin uudet tuulet?
 • Mikä on mainonnan, myyntityön ja hinnoittelun merkitys?
 • Hallitsetko henkilökohtaisen myyntityön?
 • Miksi ihmiset ostavat tuotteen ja palvelun juuri Sinulta? Miksi kauppa menetetään?
 • Miten edistät tuotteiden menekkiä? Milloin ja miten päätät kaupan?
 • Miten selviydyt erilaisten asiakkaiden kanssa?
 • Toteutatko laatua asiakaspalvelutyössäsi?
 • Miten ylläpidät hyviä asiakassuhteita?

Tavoitteena on myös saada yrittäjät ja työntekijät miettimään yritystoimintaan liittyvää markkinointia ja myyntityötä, sekä saada yritykset kehittämään ja parantamaan markkinoinnillisia ja myyntityökeskeisiä taitojaan, joiden avulla yritystoiminta kasva ja kehittyy.

Yritysten kaikkein tärkeintä toimintaa on yritysten tuotteiden ja palveluiden markkinointi – myyminen. On myös ymmärrettävä, että markkinointi ilman myyntitoimenpiteitä on tuhlausta. Myynti on markkinoinnin kärkihuippu. Koulutuksella on selkeä vaikutus markkinointi ja myyntiosaamiseen ja tuloksen tekoon – mitä osaan ja mitä osaamista minun on kehitettävä? Koulutustilaisuudet ovat käytännönläheistä markkinointi ja myyntivalmennusta – se on taitoa soveltaa ongelmanratkaisulähtöistä ja uusia mahdollisuuksia, luovaa myyntitekniikkaa. Tavoitteena on osata soveltaa saatu koulutus käytännöntyöhön.

Saavuttaakseen asiakkaan myönteisen ostopäätöksen työntekijän pitää kehittää myymisen ammattitaitoja menestyäkseen.

Tavoitteet

 • oppia ymmärtämään markkinointia, markkinointiviestintää ja myymisen ammattitaitoa
 • vahvistaa markkinointihenkeä ja taitoja soveltaa ideoita, palveluja ja tuotteita omaan henkilökohtaiseen myyntityöhön
 • markkinoinnin suunnittelu, sisältö ja kilpailukeinot
 • mitä toimenpiteet maksavat?
 • miten asiakkaat valitaan ja miten erottaudutaan toimintaympäristössä?
 • imago yrityksen pääomana; miten asiakas saadaan haluamaan tuotteitamme ja palveluitamme?
 • ylivoimaisuuden rakentaminen tuotteissa ja palveluissa
 • myyntitapahtuman vaiheistus ja myyntimainonnan keinot
 • oman henkilöstön kyvykkyys tuottaa asiakkaalle arvoa
 • mitä ja miten viestin tehokkaasti?
 • palvelualojen laatutyö asiakkaan kohtaamisessa, haasteena tyytyväinen asiakas
 • tehokas myyntityö – ammattimainen asenne. Myymisen haasteet ja huippumyyjän ominaisuudet
 • tarjousanalyysi ja mitä etua ja hyötyä tuotteistasi/palvelustasi on asiakkaalle?
 • yrityksen markkinoinnin kehittäminen ja uusien myyntivalmiuksen löytäminen
 • markkinoinnin ja myyntityön sudenkuopat
 • idean myyntilauseet ja myynnin tehokeinot
 • päättämistekniikat
 • markkinat ja kilpailijat
 • yhteistyön keskittäminen ja tehostaminen
 • omien kehitystarpeiden määrittely ja henkilökohtaisten kehittämiskohteiden nimeäminen

Kohderyhmä
Liike-elämässä työskentelevät henkilöt ja kaikki, jotka tarvitsevat markkinoinnin perustietoja tai haluavat täydentää henkilökohtaisia myyntityötaitojaan.

Tilaa koulutus tänään!