9. Motivaatio ja jaksaminen – uupumuksesta uudistumiseen

Pohdittavaksi

 • Mikä meitä motivoi? Millä eväillä jaksamme?
 • Miten selviät työelämässä riutumatta, kitumatta ja loppuun palamatta?
 • Mitkä tekijät vaikuttavat motivaatioon ja jaksamiseen?
 • Tiedätkö kestävän jaksamisen metsästysohjelman?
 • Miten poweria burn outin sijaan?
 • Mitä on motivaatio ja jaksaminen käsitteenä?
 • Mistä voimia jaksamiseen?
 • Miten jaksat tänään? Miten haluat jaksaa huomenna?
 • Onko ikäongelmia?
 • Mitkä ovat arvot ja asenteet työelämässä?
 • Oletko onnellinen ja tyytyväinen?
 • Tiesitkö, että ajattelu ja tunnetilat ovat jaksamisen säätelijöitä

Yhteen kerääntyminen on alkua. Yhdessä pysyminen on kehitystä. Yhdessä työskentely luo menestystä. Haasteena on pinnalla pysyminen. Yhdessä menestyminen on jaksamista. Opetellaan jaksamaan arkipäivän tilanteissa!

Tavoitteet

 • motivaatio ja jaksaminen – osa ammattitaitoa
 • oma psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen terveys ja hyvinvointi
 • työn hallinta, työn osaaminen, työaika ja työjärjestelyt
 • työyhteisön toiminta ja kehittäminen
 • jaksamisen tutka näyttää suunnan
 • työyhteisön jaksamislautta
 • henkilökohtaiset jaksamisreseptit ja tutustuminen ihmisen omaan huolto-ohjelmaan
 • konkreettiset keinot jaksamisessa
 • jaksamisen voimavarahenki puhaltaa! – ns. jaksamislähteet
 • jaksaminen on persoonallisuuden ja ammattihallinnon harmoniaa
 • omien ja työyhteisön voimavarojen ja vahvuuksien löytäminen ja niiden hyödyntäminen
 • omasta itsestään ja työyhteisöstä huolehtiminen ja asiakkaiden huomioiminen
 • työilmapiirikartoitus ja työyhteisön tilan kartoitus
 • perheen, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen
 • jämäkkyys inhimillisenä pehmeytenä
 • terve itsetunto, rohkeus ja itsevarmuus
 • omien väsymys-, uupumus- ja stressitekijöiden kartoittaminen ja eliminointi
 • liikuntaohjelma – vierivä kivi ei sammaloidu
 • rentoutuminen ja hengitysharjoitteet
 • voimaantuminen ja virkistäytyminen
 • henkilökohtaisen työkalupakin rakentaminen
 • uusia ajatuksia, ideoita ja näkemyksiä motivaatiomyllyyn ja oman jaksamisen edistämiseksi

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhuolto, opetusalan henkilöstö, liike-elämän osallistujat, ikääntyneet työntekijät ja kaikki asiasta kiinnostuneet.