2. Elämän sisäiset ja ulkoiset voimavarat

Pohdittavaksi

 • Mikä merkitys yksilön voimavarojen hyödyntämisessä on elämään ja työhön?
 • Tunnetko sisäisiä voimavaroja ja käytätkö niitä päivittäin?
 • Otatko käyttöön omat voimavarasi?
 • Oletko määrätietoinen?
 • Kuunteletko sisintäsi?
 • Oletko stressaantunut?
 • Miten toimit kriisitilanteessa?
 • Ikääntyvä työntekijä – uhka työyhteisölle vai voimavara?
 • Mitä sinä elämältä haluat?
 • Kuinka saavutat mielenrauhan?
 • Mistä hyvänolontunne johtuu?
 • Mistä löytää ilon?
 • Miten voit saavuttaa hengen luomisen mestaruuden?
 • Mistä löydät henkilökohtaiset voimavarasi?
 • Miltä sinusta tuntuu? Oletko onnellinen ja tyytyväinen?
 • Pidätkö siitä, mitä teet?
 • Mitä hyvää löytyy epämiellyttävästä tilanteesta?
 • Miten huolehdit itsestäsi ja voimavaroistasi, että jaksaisit elämässä ja työssäsi?

Turvallisuudentunne, itseluottamus ja elämän mielekkääksi tekevät tyydytyksen lähteet ovat hyvinvointimme ja henkilökohtaisten voimavarojemme kannalta tärkeitä seikkoja. Millaisten asioiden varaan sinä olet oppinut rakentamaan tunteen omasta turvallisuudestasi, arvostasi ihmisenä toisten joukossa ja elämäsi tyydyttävyydestä? Ihmiset eroavat toisistaan suuresti sen mukaan, mitkä nämä edellä mainitut lähteet ovat. On mahdollista, että emme ajattele elämäämme useinkaan henkilökohtaisten voimavarojemme kannalta. Miksi juuri jokin tietty asia tuntuu tärkeältä itsearvostuksen, tyydytyksen tai turvallisuuden näkökulmasta?

Toistuvat mielihyvän elämykset antavat ihmiselle voimavaroja kohdata elämän sisältämät väistämättömät menetykset ja pettymykset. Itsetiedostamisen kautta on tietyssä määrin mahdollista muuntaa lapsuudessa ja nuoruudessa muodostuneita kehityksen perusteita. Yksilöllisyyden voimistumista auttaa ja mahdollistaa juurtuminen omaan sisäisyyteen ja yhteiskuntaan. Ihmisellä on koko elämä aikaa näyttää, miten hän voi toteuttaa niitä lahjoja ja avuja, jota elämänsä aikana on saanut, ja hyödyntää sitä koulutusta minkä on hankkinut.
Missä iässä tulee selvimmin esille omien voimavarojen rajallisuudet? Mielestäni sisäiset ja ulkoiset voimavarat muuttavat vain muotoaan ja turhat illuusiot ja mielikuvat karsiutuvat pois.

Henkilökohtaisia voimavarojamme voimme selkiyttää myös seuraavien kysymysten avulla:

 • Missä olen hyvä?
 • Mitä osaan?
 • Mikä on minulle tärkeää?
 • Mitä haluan?
 • Minkä haluan asettaa tavoitteekseni?

Yksilön ulkoiset ja sisäiset voimavarat on laaja ja monipuolinen kokonaisuus. Varsinkin sisäiset voimavarat voivat tarjota yrityksille ja julkisen sektorin työpaikoille uudenlaisen näkökulman henkilöstön kouluttamisessa ja sen kehittämisessä.

Yksilötasolla sisäisten voimavarojen käyttöönotto ei tapahdu hetkessä. Se vaatii niin työpaikan johdolta kuin myös työntekijöiltä tahtoa ja halua todelliseen yksilölliseen kehitykseen ja muutokseen. Tämä kaikki edellyttää pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Viime kädessä vastuu jää yksilölle, sillä useat lähestymistavat vaativat säännöllistä opiskelua ja harjoittelua.

Työ on tehty, nyt on ilonpidon aika, jossa voimavarat ovat sallittuja.

Kohderyhmä:
Johtajat, esimiehet ja päälliköt, tiimit vetäjineen, kaikki jotka ovat asiasta kiinnostuneet ja haluavat työskennellä omien voimavarojensa kanssa.

Tilaa nyt koulutus!