Käsitteenä Operosus on latinaa ja tarkoittaa taidokas, tehokas, toiminnallisen nerokas ja tuloksellinen.

Vuodesta 1996 Operosus Oy, nykyisenä kotipaikkana Ikaalinen ja Eija Keränen on vastannut asiakkaiden tarpeisiin, vaatimuksiin ja haasteisiin ympäri Suomen, uusinta tietoa jakaen yrityksien ja julkisen sektorin henkilöstölle. Operosus Oy:n eräitä avainkokonaisuuksia koulutuksen järjestäjänä ovat huolellisen pohjatyön tekeminen, asiantuntevuus ja edelläkävijyys. Operosus tarttuu mielekkäisiin haasteisiin ja haluaa olla ratkaisujen löytäjä. Yrityksen monipuolinen osaaminen ajankohtaisilla aiheilla räätälöidään koulutustapahtumiksi ja innovatiiviseksi asiantuntevuudeksi:

TIETO-, TAITO- TUNNE- JA TAHTO-osaamisella Tavoitteellinen, Taidokas, Tehokas ja Toiminnallinen Tulos.

Operosus Oy:n liiketoimintaosaaminen muodostuu seuraavista osa-alueista:

Koulutuspalvelut

 • Johdon ja henkilöstön koulutuspalvelut
 • TYKES-hankkeet (työorganisaatioiden tuottavuuden ja työelämän laadun kehittäminen)
 • Kurssi- ja luentotoiminta
 • Työnhakukoulutus

Kehittämispalvelut

 • Yritys- ja organisaatiokokonaisuuden kehittämispalvelut ja projektityöt
 • Konsultointipalvelut
 • Strategiat
 • Hankesuunnitelmat
 • Kehittämissuunnitelmat ja ajankohtaisseminaarit

Tutkimuspalvelut

 • Tutkimus- ja arviointipalvelut
 • Selvitykset ja raportit

Julkaisutoiminta

 • Kirjamyynti
 • ”Menestyminen alkaa korvien välistä” – kirjasarja
 • ”Operosus kehittää” – julkaisusarja
 • Koulutusmateriaalien valmistus ja myynti

Suomen vahvimpia yrityksiä

Suomen Asiakastieto Oy on valinnut Operosus Oy:n Suomen vahvimpiin yrityksiin vuonna 2007-2022. Mukana on ollut noin 215 000 – 265 000 suomalaista yritystä, joista 50 eri laatukriteereillä on yrityksistä hyväksytty 10 % Suomen vahvimmat yritykset joukkoon. Tämän ansiosta Operosus on saavuttanut helmikuussa 2011 korkean, Suomen Asiakastiedon myöntämän Rating Alfa – luokituksen ja erikoissertifikaatin. Vuonna 2022 Operosus on edelleen saanut Suomen Vahvimmat Platina-merkin, mikä on todiste yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luottoluokituksen on myöntänyt Suomen Asiakastieto Oy.

Asiakkaiden mielestä hyöty syntyy onnistuneen teorian ja käytännön yhdistämisestä. Autamme jatkossakin asiakkaita onnistumaan tukemalla asiakkaiden ammatillista osaamista, rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista sekä luovuutta, että innovatiivista kehittämistyötä. Operosus Oy on dynaaminen ja tehokkaan tuottavasti ja kannattavasti toimiva yritys. Yritys on todettu asiakastyytyväisyystutkimuksissa erikoisosaajaksi, luovaksi, laadukkaaksi ja kilpailukykyiseksi sekä luotettavaksi, tehokkaaksi ja kannattavuutta lisääväksi ja joustavaksi yhteistyökumppaniksi – toteuttamalla professionaalista toimintaa ihmis-, asia- ja asiakaskeskeisesti.

Operosus Oy edistää ihmisten ja työpaikkojen työ-, toiminta- ja kilpailukykyä ennaltaehkäisevästi tai kriisivalmiuksilla. Hyödyn annamme asiakkaille mm. ajattelu-, käyttäytymis- ja toimintamallien tunnistamiseen ja selviytymisstrategioiden löytämiseen kehitetyllä PAS System® – menetelmällä. Asiakkaiden tarpeisiin ja tavoitteisiin sitoudumme luottamuksella ja rutiineitta. Tulevaisuus on aineettoman ja aineellisen pääoman yhteistyömallissa. Tarjoamme avaimet tehokkaampaan työskentelyyn – talouden ja käytännön mittareilla.

Operosus on yhdistelmä ammattitaitoa, vastuunottoa ja riskinottoa, mutta myös inhimillisyyttä, luovuutta ja vuorovaikutusta.