Operosus Oy pitää toimintansa lähtökohtana yrittäjyyden perusarvoja

 • Asiakaslähtöisyys palvelualttiudella
 • Vastuullisuus mahdollistajana ja osaajana
 • Luotettava kumppanuus
 • Avoimuus, rehellisyys, rohkeus ja luottamus
 • Yrittäjähenkisyys
 • Erinomaisuuteen pyrkiminen
 • Jatkuva kehittyminen
 • Vahva sitoutuminen
 • Ammattimainen työskentely
 • Analyyttinen etevämmyys
 • Muutoksen hallinta ja uudistuminen
 • Teoreettinen työote käytännönläheisyydellä
 • Tuottavuus, vaikuttavuus ja tulokset
 • Tehokkuus, kannattavuus ja kilpailukyky
 • Iloa, huumoria ja paljon hauskanpitoa

Arvoperiaatteet

 • Asiakas, laatu ja luovuus kaikessa mitä teemme
 • Oikeus ja vapaus yrittää ja tehdä työtä.
 • Vastuu yrityksestä ja sisäisistä ja ulkoisista asiakkaista.
 • Vastuu työntekijöiden ja yritysten kehityksestä edistämällä yritysten toimintaedellytyksiä PAS Systemillä®.
 • Luovuuden valmius ja aktiivisuus ennakkoluulottomuudella – uusien ratkaisujen etsiminen ajattelun, käyttäytymisen ja toimintatapojen edistämiseksi.
 • Muutosvalmius, pitkäjänteisyys ja periksi antamattomuus tavoitteiden toteuttamisessa.

Arvotarina

 • Katse rohkeasti kohti tulevaisuutta
 • Professionaalinen johtaminen
 • Tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus
 • Huippuosaaminen
 • Ammattimaisuus
 • Tiimihenki ja tiimityö
 • Sidosryhmät, kumppanuus
 • Asiakaslähtöisyys
 • Toimintalogiikka ja asiakaspalvelu
 • Edelläkävijyys
 • Usko ihmiseen ja inhimillisiin tekijöihin
 • Yhdessä tekeminen ja yhteistyö
 • Muutosvoima
 • Aikaansaannokset ja tulokset

Operosus antaa aikaa liiketoimintaosaamiselle

 • aikaa ajatukselle
 • aikaa luovuudelle
 • aikaa tulevaisuuden miettimiselle
 • aikaa toteuttamiselle
 • aikaa kehittämiselle, koulutukselle ja tutkimustyölle
 • lisäenergiaa ja voimavaroja
 • aikaa organisaatiolle (mallit ja rakenteet)
 • aikaa johtamisjärjestelmille (hyvä johtaminen ja taitava esimiestyö)
 • aikaa henkilöstölle (hyvinvoiva, osaava henkilöstö ja reilu työporukka)
 • aikaa asiakkaille (sisäiset ja ulkoiset asiakkaat, tutkimukset)
 • aikaa tuotepalvelukonseptille (menestystekijät ja merkitystekijät)
 • aikaa talouden hallinnalle (menestyslaskentamenu ja raportit)
 • aikaa markkinoinnille ja myyntityötaidoille (koulutus-, kehittämis- ja tutkimuspalvelut)

Lisäarvoa

Operosus Oy:n arvoa nostavat tyytyväiset asiakkaat, hyvä kannattavuus, toimivat prosessit, osuvat tuotteet ja palvelut sekä osaava ja vastuunsa tunteva asiantuntija-apu.