Operosus Oy:n täsmennetty strategia

Päätavoite
Operosus Oy:n tavoitteena on olla alueellisesti ja valtakunnallisesti vaikuttava ja tunnustettu koulutus-, kehittämis- sekä tutkimus- että julkaisupalveluja tarjoava asiantuntijaorganisaatio pysyen edelläkävijänä ja aktiivisena kehittäjänä.

Pääliiketoiminta
Operosus Oy keskittyy palvelu- ja tuotetarjontaan vastaamalla julkisen ja yksityisen sektorin asiakastarpeisiin kokonaisratkaisuilla.

Ydinosaaminen
Operosus Oy hyödyntää korkealaatuista osaamistaan ja panostaa PAS System®-menetelmään ja aineettoman pääoman PASsiON-toiminta-alueeseen tavoitteenaan saavuttaa valtakunnallisesti merkittävä markkina-asema.

Strategia
Operosus Oy:n strategia on olla yrittäjävetoinen ja innovatiivinen yritys onnistuneella markkinalähtöisyydellä ja kehittyvällä asiakasstrategialla.

Operosus Oy osallistuu omalla PAS-palvelutuoteverkostollaan, tietotaitojohtajuuden ja innovaatioketjun kautta ajattelu- ja toimintamallien kehittämiseen markkinoilla.