Esimerkkejä tilatuista koulutuksista

Johtamisen erikoisammattitutkinto
– organisaatiokulttuuri ja johtamisen roolit
– kehityskeskustelut vuorovaikutuksen välineenä
– kehityskeskustelujen johtaminen
– workshop-päivä
– strategiatyön eväät – katse kohti tulevaisuutta
– arvojohtaminen
– toimintakultturi
– johtajuuden ammattitaidosta

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen  ammattitutkinto, apteekkiala
– itsensä johtaminen
– oman työn suunnittelu
– ajankäyttö ja sen hallinta
– ammattitaito ja asiantuntemus omassa työssä
– ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen
– oma työhyvinvointi ja rooli työyhteisön työhyvinvoinnissa

Yrittäjän ammattitutkinto
– itsensä johtaminen, itsensä hallinta, itsekuri ja -kontrolli
– itsensä johtamisen avulla kehittämissuunnitelmiin
– tavoitteena oma yrittäjäosaaminen ja kehittymisen arviointi
– itsensä johtaminen ja yritystoiminnan laadullinen kehittäminen
– onnistunut yrittäjän itsensä johtaminen lähtökohtana
– koko yrityksen johtamiselle itsetuntemus, ihmisten erilaisuus ja vuorovaikutustaidot
– persoona peliin! Persoonan vaikutus myynti ja asiakaspalvelutilanteessa

Sihteerin ammattitutkinto
– oman osaamisen osoittaminen
– itsearviointi, henkilökohtaiset arviointikeskustelut
– eväitä matkalta matkalle
– sihteeri asiakaspalvelijana
– miten hyvän sihteerin ”muodot” pidetään?
– henkilökohtainen tehokkuus

Myynnin ammattitutkinto
– tiimityö myyntityössä
– tiimityöskentely ja myyntitaito
– mistä potkua myyntityöhön
– neuvottelutaito

Markkinoinnin ja myynnin kunto-ohjelma – onko pääakussa virtaa auttaa asiakasta päätöksenteossa?

Johtamistaitojen kehittämishanke
– itsensä johtaminen
– oman työn suunnittelu
– ajankäyttö ja sen hallinta
– ammattitaito ja asiantuntemus omassa työssä
– ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen
– oma työhyvinvointi ja rooli työyhteisön työhyvinvoinnissa