Kurssit: Oulu-opisto syksy 2011

Kurssit syksy 2011, KM Eija Keränen / Operosus Oy.

La 24.9. Haluatko olla osaava esiintyjä, luonteva puhuja ja puhua taitavasti ilman turhia paineita? Saat lisää uskottavuutta, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Kaikilla on halu pitää häikäisevä esitys, jossa mikään ei mene pieleen? Suomalaiset eivät osaa käyttää puheen valtaa. Kärsitkö sinä puheanemiasta? Kilpailu kiristyy, vakuuttavuus ratkaisee niin äänenkäytössä kuin nonverbaalisessa viestinnässä. Esiintyminen ja puhe luistavat, jos kaiken kurssilla opitun taidon ja tehon työelämän esiintymistilanteissa muistaa. Esiintyminen on sosiaalinen ilmiö ja käytännön haaste. Hyvä vireys taittaa jännityksen, herättää ja pitää yllä yleisön mielenkiinnon. Esiintymisen ja puhetilanteiden erittely auttaa puhujia ymmärtämään paremmin itseään ja kuulijoita ja siten hallitsemaan erilaisia puhetilanteita entistä paremmin.

Opit tunnistamaan kohdeyleisön ja kuulijat, hallitset yllättävätkin tilanteet ja opit nauttimaan ja saamaan iloa esiintymiseen. Saat jämäkkyyttä kokonaisolemukseesi! Retoriikka eli puhetaito on oppi menestyksekkäästä ja vakuuttavasta puhumisesta. Sitä on luonnehdittu myös suostuttelemisen taidoksi. Puhetaito ei ole pelkkää kaunopuheisuutta, vaan se sisältää myös kyvyn ilmaista itseään ja viestiä toisille tarkoituksensa. Suomalaisten puhetaidossa olisi paljon kehittämisen varaa! Opit pitämään vakuuttavan ja kiinnostavan puheen, joka vetoaa sekä järkeen että syviin tunteisiin. Viestitä sanomani perille asti!

La 8.10. Tule naurujoogaamaan! Nyt saat nauraa! Nauraessasi näytät myös hauskemmalta. Tiesitkö, että kunnon nauru rentouttaa ja toimii jopa terveysjumppana. Naurujooga on hyvä tapa helpottaa stressiä, lisätä vastustuskykyä, lievittää kipua, ehkäistä masennusta ja ahdistuneisuutta, sillä kunnon hekotus helpottaa heti. Säännöllinen naurujoogatunti on terveellinen ja helppo tapa nollata pää ja päästää hetkeksi irti esimerkiksi työasioista. Tiesitkö? Jo kahden minuutin kunnolla nauraminen vastaa 45 minuutin täydellistä rentoutumista. Ilo, huumori ja nauru harjoittavat järkeä ja tunnetta – varsinaista elämäneliksiiriä, joka kohottaa ja valaisee sekä virkistää kehoa ja parantaa vaivat. Nauru on psyykkinen varaventtiili, joka avaa lukkiutuneita ja hankalia tilanteita. Naurua lisää myös itsetuntemusta ja – luottamusta. Iloa, huumoria ja naurua elämään ja työhön.

Tutustutaan naurujoogan perusteisiin ja monipuoliseen liikekokoelmaan. Jokainen ihminen voi opetella naurujoogaamaan – hyvän elämän elementtejä pitkään ikään ja kokonaishyvinvointiin. Naurujoogan vaikutukset ulottuvat mielihyvään ja hyvään oloon. Naurujooga on sisäistä hengen hölkkää, joka tuottaa elämäniloa, naurun riemua ja vapauttaa apeudesta! Se tekee elämästä kevyempää ja elastisempaa – mieli ja keho ovat liikkeellä sosiaalisella älykkyydellä. Naurujooga on helppo ja halpa tapa parantaa oloa. Naurujoogassa nauretaan ilman syytä! Naurujooga on hyvä osoitus siitä, että ihmiset voivat nauraa keskenään ilman yhteistä huumorintajua tai kieltä. Ryhmässä ei ole pakko nauraa, mutta yleensä nauru tarttuu helposti. Kurssilla tehdään leikkimielisiä naurutekniikkaharjoituksia.

Naurujen välissä tehtävät syvähengitysharjoitukset mustuttavat tavallisesta joogasta. Loppurentoutusta edeltää patjoilla maaten tehtävä vapaa nauru-osio. Nauru tuo ihmisiä yhteen ja luo positiivisen ilmapiirin, jolloin kaikki viihtyvät paremmin. Aloittamiseen riittää halu ja uskallus nauraa. Hölkätään sisäisesti ja parannetaan hapenottokykyä, alennetaan verenpainetta stimuloiden sydäntä ja verenkiertoa. Naurujooga tekee vain yksinkertaisesti niin hyvää!

La 12.11 Persoona peliin! – Persoonallisuuspäivä ja testistö

Haluatko tietää persoonallisuudestasi ja löytää persoonallisuustyyppisi? Minäkuvasi ja työminäsi? Mitkä ovat vahvuutesi ja heikot kohtasi? Miten voit parantaa elämääsi? Mitkä ovat parhaat ominaisuutesi? Mitkä ovat vielä tiedostamattomat puolet sinussa? Haluatko tietää enemmän itsestäsi ja muista ihmisistä? Saatko ehdotuksesi läpi? Osaatko olla rakentavassa viestinnässä vuorovaikuttajana? Minkä vaikutuksen teet muihin ihmisiin? Persoonallisuuden merkityksestä elämänkaaressa? Persoonallisuus ja hyvinvointi?

Persoonallisuus on erittäin laaja käsite, se sisältää mm. ihmisen koko maailmankuvan, minäkäsityksen, itsetunnon, arvot, ajantajun, ajattelun, asenteet, arvokkuuden, aktiivisuuden, asiantuntijuuden, luonteen ja temperamentin. Me kaikki olemme yksilöitä. Meillä on oma perimämme, kasvuhistoriamme ja kokemuksemme, jotka muovaavat meistä sellaisia kuin olemme tietyllä hetkellä elämänkaaripsykologian näkökulmasta katsottuna.

Ihmisen persoonallisuus muuttuu koko ajan ihmisen muuttuvien ihmissuhteiden ja elämänkokemuksen myötä. Normaalisti tämä ei kovin selkeästi nähtävissä. Radikaalit muutokset ovat ominaisia vain joillekin hyvin voimakkaille kriisivaiheille. Persoonallisuus on ihmissuhteiden leikkauskohta ja määräytyy näiden suhteiden mukaisesti. Ihmisen persoonallisuus syntyy ja tulee näkyviin siinä, minkälaisten ihmisten seuraa ihminen hakee. Jämäkkä persoonallisuus selviytyy paremmin.

Persoonallisuus muuttuu ja uudistuu jatkuvasti. Persoonallisuus ei vanhene, sillä ei ole ikää eikä se ole sidottu aikaan. Muutos persoonallisuudessa ei merkitse vanhentumista, vaan persoonallisuuden laajentumista tai kaventumista. Persoonallisuus ei sinänsä kehity hyvään tai pahaan, vaan tällaiset seikat määrittyvät aina suhteessa yhteisön arvostamiin toimintatapoihin ja toiminnan tuloksiin.

Persoonallisuus on tärkeää – olet oman itsesi käyntikortti! Tule osallistumaan persoonallisuuspäivään kanssani – saat teoreettista ja käytännönläheistä tietotaito-osaamista. Saat testata itseäsi mm. persoonallisuustyyppi ja – piirretestistöt, henkilökohtainen voimavara-analyysi, käyttäytymisen arviointi, jämäkkyysanalyysi jne. Paljon tukimateriaalia, testejä, kirjoituksia ja tehtäviä ja kysymyksiä – omaan käyttöösi. Hyvää ja persoonallista elämää teille jokaiselle!

La 28.1. Miten hyvin muistisi toimii? Muistia tarvitaan kaikessa ihmisen toiminnassa, on vaikea keksiä arkielämän esimerkkiä, jossa muistilla ei olisi merkitystä.

Nykyihmisen muisti on ylen määrin lastattu kaikenlaisilla koodeilla, osoitteilla, kellon ajoilla, päivämäärillä ja menemisillä… Elämästä ja työstä selviytymisen lisäksi muisti luo pohjan minuudelle. Ilman muistia ihminen ei tiedä kuka hän on, mistä hän on tulossa ja minne menossa. Muistin toimintaan vaikuttaa mm. käsitys omasta muistista, mieliala, motivaatio ja opiskelutaidot jne. Muistiongelmista puhutaan jo kansallisena haasteena, sillä niiden määrä on lisääntynyt huimasti viime vuosina. Lisääntyminen johtuu osittain väestön vanhenemisesta, mutta myös joka viides työikäinen kärsii muistioireista, mm. stressi, kiire, uupumus, riittämätön uni ja epäterveelliset elintavat rassaavat muistiamme. Muistiongelmien syy tulee selvittää aina.

Taustalla ei läheskään aina ole etenevä muistisairaus. Joskus aivot saattavat olla jumissa kuormittavan elämäntilanteen vuoksi. Kansankielellä kovalevy täyttyy, kun muistettavia asioita on liikaa. Aivoterveyden hoitaminen on avainasemassa muistiongelmien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Tule ottamaan selvää ja opiskelemaan kanssani asioita mm. kuinka muisti toimii, miksi muisti laiskistuu ja alkaa pätkiä, miten muistia käytetään oikein, ettei se pettäisi. Jaan muistiohjeita ja -tekniikoita, koska aina on parempi muistaa kuin unohtaa. Tarjoan sinulla parhaat muistin työkalut muistin terästämiselle ja hajamielisyyden torjumiseksi Miten hyvin muistat – muistioppaan muodossa (julkaistu 2011). Muistathan; vanha ja vahva, virkeä ja voimaantuva – ikäänny viisaasti ja pysy nuorekkaana. Tule mukaan kirkastamaan mieltäsi ja muistiasi. Iloisiin muistamisiin!

La 18.2. Oletko upea rentonainen riittävässä olemisen tilassa? Vai aito leidi? Rentonaiset on sopiva olotila kiireiselle ja uupuneelle naiselle. Se on tässä ajassa suurta ylellisyyttä. Pakenetko naisen valtaa, vastuuta, vapautta, velvollisuuksia ja voimaantumista – ja rahaa? Herkkä nainen ei ole heikko vaan rohkea ja uskaltavassa naiseudessa. Tule hemmottelemaan itseäsi vetovoimaisten ja hurmaavien naisten ääressä. Ota tilaa ja aikaa itselle, mielelle, kielelle ja keholle. Pysähdytään ja viivytään NYT-hetkessä. Tämä päivä on tarkoitettu naisille, jotka tahtovat elää pitkään, vanheta viisaasti, nauttia elämästä terveenä, hyvinvoivana ja aktiivisena.

Tule lataamaan akkusi ja hankkimaan virtaa omaan arkeen ja työhön. Irrottaudutaan ulkoisista paineista, vapautetaan itsemme kiltin tytön syndroomasta ja torjutaan ikääntymiseen liittyviä vääriä uskomuksia. Laitetaan itsemme kuntoon ja uskotaan että paras ikä on edessäpäin. Jaetaan tietoa, taito, tunteita ja kokemuksia naisen elämästä. Kuoriudutaan ihmisenä, uskotaan itseemme ja edistetään naisena olemisen riemua. Rentonaiset pysyvät nuorekkaina. Kaikkeen kerkiää kun ei pidä kiirettä!

La 24.3 Apeutta vai ilostiikkaa? Onko nauraminen liian vakava asia? Iloa, huumoria ja naurua elämään ja työhön mm. naurujoogaa hyödyntämällä. Nauru tarttuu! Mitä ihmisen tulee tietää ilosta, naurusta, huumorista ja niiden historiasta? Mitä nauraessa tapahtuu? Sukelletaan ilonlähteisiin, annetaan huumorin hoitaa ja auttaa ja otetaan helpotusta, energiaa ja elinvoimaa naurusta. Ilo, huumori ja nauru lääkitsee, nuorentaa, pitää terveempänä. Pelkkä hihittely ei enää riitä. Elämä on aina naurettavaa jos sen vakavasti ottaa. Nauretaan siis henkemme edestä, sillä nauru pitää kunnossa ja naurava ihminen huomataan jo kaukaa. Ilosta, elämän myönteisyydestä ja luottamuksesta pitkää elämää!

Tutustutaan naurujoogan perusteisiin ja monipuoliseen liikekokoelmaan. Jokainen ihminen voi opetella naurujoogaamaan – hyvän elämän elementtejä pitkään ikään ja kokonaishyvinvointiin. Naurujoogan vaikutukset ulottuvat mielihyvään ja hyvään oloon. Naurujooga on sisäistä hengen hölkkää, joka tuottaa elämäniloa, naurun riemua ja vapauttaa apeudesta! Se tekee elämästä kevyempää ja elastisempaa – mieli ja keho ovat liikkeellä sosiaalisella älykkyydellä. Naurujooga on helppo ja halpa tapa parantaa oloa. Naurujoogassa nauretaan ilman syytä! Naurujooga on hyvä osoitus siitä, että ihmiset voivat nauraa keskenään ilman yhteistä huumorintajua tai kieltä. Ryhmässä ei ole pakko nauraa, mutta yleensä nauru tarttuu helposti.

Kurssilla tehdään leikkimielisiä naurutekniikkaharjoituksia. Naurujoogassa lähinnä naurujen välissä tehtävät syvähengitysharjoitukset muistuttavat tavallisesta joogasta. Loppurentoutusta edeltää patjoilla maaten tehtävä vapaa nauru-osio. Nauru tuo ihmisiä yhteen ja luo positiivisen ilmapiirin, jolloin kaikki viihtyvät paremmin. Aloittamiseen riittää halu ja uskallus nauraa. Hölkätään sisäisesti ja parannetaan hapenottokykyä, alennetaan verenpainetta stimuloiden sydäntä ja verenkiertoa. Naurujooga tekee vain yksinkertaisesti niin hyvää!

Jätä kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *