Luennot: Oulu-opisto: syksy 2016 – kevät 2017

Yleisöluennot: syksy 2016

Ke 21.9.2016 Mitä olet perinyt sukusi tunnemalleista? Tutustu sukuusi ja tunneperimääsi – opit itsestäsi
Tunneperimä on osa ihmisen olemassaoloa ja selviytymistä. Kuinka tunneperimä toimii ja siirtyy sukupolvelta toiselle? Oman tunne-evoluutio polun kulkeminen mm. arjen suhtautumistapoina tapahtumissa ja asioissa, vuorovaikutustilanteissa ja käyttäytymisessä. Mitkä tunneilmaisut eivät olleet sallittuja? Rakkaudeton lapsuus jättää pitkät arvet. Tunneperimän katkaisu lisää tunnekäytöstä ja vuorovaikutusta. Tunteet eivät ole vain tunteilua varten vaan ne ovat selviytymistä varten!
Ke 2.11.2016 Mitä suomalainen kosketuskulttuuri? Kosketuksen voima ihmisen eri elämänkaaren vaiheessa ja sen merkitykset
Suomessa on yhä hyvin jäykkä, välttelevä, pidättyväinen ja niukka kosketuskulttuuri. Halaamme takapuoli pitkällä… Tuntoaistien äärellä ei ole kokoonnuttu. Kaikki eivät vieläkään uskalla kosketella itseään, vanhempiaan, sisaruksiaan, ystäviään jne.
Ihmiset koskettelevat älypuhelimiaan ja muita härveleitä enemmän kuin toisia ihmisiä. Samalla yksinolo ja kosketuksen nälkä kasvavat. Toisaalta opimme uusia tapoja, kuten poskisuudelmia ja ylävitosia.
Kosketus on arkinen aistimme, joka kehittyy meissä ensimmäisenä ja sammuu viimeisenä. Kosketus on perustavan tärkeä ihmisen kasvulle, kehitykselle, turvallisuudentunteelle, luottamukselle ja kiintymystunteiden solmimiselle.
Kosketuksella on voimaa vauvasta vaariin. Voimmeko olla onnellisia ilman minkäänlaista kosketusta?
Seksi saattaa olla ainoa tapa saada läheisyyttä ja kosketusta toiselta ihmiseltä. Kosketus ei valehtele.
Kosketuselämänkertojen kuuleminen esimerkkejä, tarinoita ja otteita suomalaisesta kosketuskulttuurista – lämpöä, luottamusta vai pelkoa?

Yleisöluennot: kevät 2017

Ke 18.1.2017 Itsenäinen Suomi 100 vuotta! Millainen on satavuotias Suomi?
Mitä suomalaisille kuuluu muuttuvassa maailmassa? Kodin, uskonnon, työn, rauhan, kansalaisuuden, kansainvälisyyden ja isänmaan merkitykset? Kasvatus, koulutus ja kehittyminen rikastuttavat kulttuuria – oppia ikä kaikki. Suomalaisen yhteiskunnan saamiset ja menetykset? Työllisyys ja työmarkkinat. Suomi yrittäjyyden polulla? Moniarvoisuus, monimuotoisuus, osaamisen moninaisuus ja monikulttuurisuus? Maahanmuuttajat keskuudessamme ja kulttuurien kohtaaminen. Rasismi Suomessa? Suomalaisten terveys, hyvinvointi ja sosiaaliturva? Mistä uusia voimavaroja ja ”lottovoittoja” suomalaisille? Vauvasta vaariin luottamusta, turvallisuutta ja inhimillisiä tekijöitä aineellisilla ja aineettomilla pääomilla!Juhlitaan satavuotiasta Suomea yhdessä!
Ke 22.3.2017 Kuinka hyvin tunnet käytöstavat ja suomalaisen tapakulttuurin?
Ensivaikutelma ratkaisee – mitä meistä näkyy? Käytöstavat kertovat ihmisestä paljon – arvostus, kunnioitus, sivistys, kasvatus, vastuullisuus, itsehillintä. Ole itsesi käyntikortti. Ulkoinen olemus (habitus) ja arkipäivän kielenkäyttö. Keskustelu-, neuvottelu-, väittely- ja sovittelutaidot. Kokonaisviestintä käyttäytymisen ilmaisukeinona. Osoitammeko huonoa käytöstä esim. asiakaspalvelutilanteissa, työpaikoilla, kotona, perhejuhlissa, yleisissä tiloissa? Kohteliaisuussanat ja kohtelias, ystävällinen ja hienotunteinen olemus. Toisten auttaminen ja palveleminen ja huomioonottaminen. Kuuntelemisentaito. Hyvät käytöstavat ovat osana edustavaa ammattitaitoa. Käyttäytymisen pelisäännöt ja etikettitavat vaihtelevat kulttuureittain. Hyvä ja huono käytös huomataan! Tapatietous on inhimillistä ihmisyyttä seura- ja liike-elämän tavoilla. Hyvien käytöstapojen vuotta 2017 Teille jokaiselle!