Luennot: Oulu-opisto: Syksy 2017 – Kevät 2018

Yleisöluennot: syksy 2017

Kaikki ilmoittautumiset kursseille tehdään Oulu-opistolle.

Ke 20.9.2017 Mitä täällä on oikein meneillään? Tosiasiat ovat tosiasioita! Niistä ei voi olla kuin yhtä mieltä. Mielipiteet ovat mielipiteitä. Niistä voidaan keskustella ja olla eri mieltä. Oi, nouse Suomi, herää ja näytä maailmalle – sun päiväs koittaa, oi synnyinmaa!
Otetaan käyttöön avoin ja kokeileva kulttuuri ja yhteistyön kehittäminen. Kokeileva kulttuuri ei tapahdu nappia painamalla vaan pistetään ajatuksia liikkeelle ja ideat lentoon. Ollaan hereillä ja ajan hermolla. Emme saa jättäytyä valinnoillamme ja päätöksillämme takapajulaksi. Puhe ei riitä vaan tarvitaan myös käytännön tekoja. Karkotetaan epäkohtia. Näytetään valtiollinen osaamisemme. Ja noustaan hyvinvoinnin, koulutuksen, perhekeskeisyyden, työllisyyden parantamisen ja tuottavuuden kärkimaaksi uudelleen. Innostuksen, henkisen ilmapiriin kohottaminen ja uusien tapojen jalkauttaminen ei saa antaa hiipua.
Elämästä tulee mielekkäämpää ja merkityksellisempää kun pääsee vaikuttamaan mm. omiin, eri yhteisöjen, työpaikkojen, ympäristön ja yhteiskunnan asioihin. On oltava lähellä ihmistä, nähtävä ja kuultava, miltä heidän arkensa tuntuu. Muutosta syntyy, kun ihmiset kuuntelevat toisiaan ja tekevät yhdessä jotakin, mikä helpottaa arkea ja lisää elävöittäviä kokemuksia.
Ke 15.11.2017 Tie, totuus ja elämä – elämä on elämistä varten? Miten pitäisi elää?

Elämänfilosofiamme vaikuttaa terveyteen, hyvinvointiin ja kukoistukseen. Elämäntaito koostuu toiminta-alueista; esim. mieliala, tyytyväisyys, nautinnollisuus, käyttäytyminen, positiiviset ja negatiiviset tunteet, ajatusten, tekojen ja halujen hallinta, henkilökohtainen kasvu, elämän merkityksellisyyden kokemus ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja elinolosuhteiden ohjaaminen, persoonallisuus ja itsekasvatus. Oletko valonööri vai rehellisesti negis? Optimismi ja pessimismi elämäntaidon kannalta. Tärkeää on myös laaja-alainen ja ennakkoluuloton oman ajattelun ja toiminnan hahmottaminen. Miten pikkuasioista voi tosielämässä tulla iso asia? Elämänasenne ratkaisee! Kukoistavan elämänfilosofian lopussa seisoo usein mielenrauha, hyvä elämä ja kiitos.

Yleisöluennot: kevät 2018

24.1.2018 Mikä Suomi? Suomi on suomalainen! Ihmisoikeus, etuoikeus ja perusoikeus? Mihin suomalaisuus yhdistetään?

Millainen tunne on suomalaisuus? Missä on emotionaalinen ytimemme? Vaivaatko meitä vähättelykulttuuri? Mitä Suomessa puhutaan ja mistä ei saa puhua vaikenemistabujen takia? Missä on nostetta, ylpeyttä, rasitetta, häpeää, rapautumista? Mitä hyvää Suomessa? Suomen kasvu ja kehitys nälänhädästä vauraaksi, onnelliseksi ja turvalliseksi maaksi. Pohjoisuus, luonto ja äidinkielentaidot ovat verissä ja urheilusuoritukset. Mitä itsenäisyys tarkoittaa yksilöille, yhteisöille, ympäristöllemme ja yhteiskunnallemme? Ovatko suomalainen valtio ja kansa erkaantumassa toisistaan? Vallankäyttäjien keskityttävä olennaisiin asioihin. Milloin egon pönkitys ja oman edun tavoittelut tulee tiensä päähän? Toiveikkaana Suomi uuteen nousuun yksin ja yhdessä!

11.4.2018 Suunta, maltti ja valtti vuorovaikuttajana ja viestijänä. Mikä aiheuttaa harmaita hiuksia?

Mitä kehonkieli viestittää positiivisena tai negatiivisena ihmisenä? Myönteinen, rakentava ja onnistunut vuorovaikutus kasvattaa sosiaalisia ja psykologisia kykyjä. Ajattele ja viesti positiivisesti! Hyvälle ja toimivalle kommunikaatiolle on tärkeää mm. rohkeus, avoimuus, rehellisyys, luottamus, tilanteen miellyttävyys, muiden huomioiminen ja kyky olla oma itsensä, sekä luovuus, joustavuus ja yhteistyön edistäminen. Miten huonotuulisuus saattaa olla hyväksi itse kullekin? Silloin ihmiset ovat valppaita, kriittisiä, kiinnittävät enemmän huomiota ulkomaailmaan ja ympäristöönsä. Se miten suhtaudumme ihmisiin ja asioihin, on ratkaiseva tekijä. Jokainen kohtaaminen on aina uusi mahdollisuus. Viestejä / sanomia voi mitata positiivinen, negatiivinen tai neutraali akselilla. Vetovoiman laki ja magneettiset ajatukset toimivat! Treenataan itseämme laadukkaampaan kanssakäymiseen!