Aivojen kuntokoulu®: Aivohuoltoseminaari – aivohuoltoa pätevien päiden jäljillä

Johdanto

Aivot ovat ihmisen tärkein elin – inhimillisen elämän ja aineettoman pääoman keskus. Älykkyys, looginen ja abstraktinen ajattelu sekä luovuus ovat aivotoimintoja, jotka ovat ihmisellä verrattomasti kehittyneempiä kuin muilla luontokappaleilla. Työkyvyn ja jaksamisen kannalta aivot ovat keskeinen elin ja työtä tekevän ihmisen tärkein työkalu.

Aivoja voidaan jatkuvasti kehittää. Ihmisen aivoissa riittää kapasiteettia, eivät aivot käytössä kulu! Jokainen pystyy itse vaikuttamaan aivojensa kuntoon. Elämäsi on hallinnassa kun aivot ovat kunnossa.

Aivohuolto on päivän sana aivojen elinvoimaisuuden, vireyden ja tehokkuuden säilyttämisessä. Miten arvostat, käytät, säästät, suojelet, hoidat, huollat ja ravitset aivojasi? Säännöllisesti huolletut aivot vastaavat joustavasti ajan haasteisiin. Sinun ei tarvitse ajaa kuntopyörää tai nostella puntteja, vaan voit keskittyä esimerkiksi ajatteluun mielen kuntosalilla, verrytellen ja venytellen PAS SYSTEM® – menetelmän monipuolisia harjoitteita hyväksi käyttäen.

Aivohuolto yhdistää ihmistieteiden tutkimustietoa, käytännön kokemuksia ja FPASET – työtekniikkaa kokonaiskuntoisuudeksi, jonka avulla ihminen voi lisätä aivojensa suorituskykyä ja työskennellä aivohyvinvoinnin hyväksi. Menestyminen alkaa korvien välistä.

Aivoilla on aikaa ajatella® ja päänuppi kaipaa huoltoa!

Hidasta aivojen rappeutumista aivohuollolla, ns. aivojen kuntokuuri (Brain Fitness Program). Ihmisen pää on magneetti, joka saa voiman siitä, että sitä kuormitetaan.

Motivaatio, tieto, taito, joustavuus, viisaus, älykkyys, oppiminen, muistaminen ja luovuus ovat aivojen tuottamia asioita, joita voidaan ylläpitää ja kehittää huolehtimalla aivojen terveydestä. Ihminen on uljas aivojensa käyttäjänä.

Lähde mukaan kirkastamaan käsityksiä kokonaisvaltaisesta aivotoiminnasta Eija Keräsen johdolla!

Seminaari tarjoaa sinulle ja henkilökunnallesi tilaisuuden tulla tutustumaan Eija Keräsen ajatuksiin ihmisten aivovoimasta johdon ja henkilöstön näkökulmasta. Eija Keränen antaa uusia ajatuksia ja apuvälineitä oman aivovoiman ja työn tehostamiseksi.

Aivohuoltoseminaari tarjoaa myönteisiä muutoksia, oppia ja ymmärrystä aivojen työskentelystä. Asiantuntija kertoo esimerkkien avuilla aivojen käytöstä, toiminnasta, tiedon käsittelystä, suojelusta ja huollosta. Asiantuntija antaa myös käytännön vinkkejä, jotka auttavat osallistujia huolehtimaan aivoista entistä paremmin. Aivohuolto lisää mm. henkistä joustavuutta, luovaa energiaa ja itseluottamusta. Valmistautuminen henkisesti vaativiin tilanteisiin helpottuu ja pystymme vastaamaan haasteisiin paremmin. Olemme vähemmän stressaantuneita, oppiminen helpottuu ja havainnot terävöityvät.

Aivohuolto auttaa hallitsemaan tasapainon aivomyrskyn ja luovan aivolekottelun välillä. Pidä itsestäsi ja aivoistasi hyvää huolta. Menesty aivoja kehittämällä.

Keskeiset koulutus-/ ja luentoteemat aivohuoltoseminaariin:

Aivohuoltoseminaari
Ottaako aivoon? Paljonko käytät elämästäsi aikaa aivohuoltoon?

 1. Aivot pääosassa
  • Aivopääomaan sijoittaminen takaa varman tuoton
  • Jokainen pystyy vaikuttamaan aivojensa kuntoon
  • Aivot eivät käytössä kulu
  • Itsestä huolehtiminen on haastavaa aivotyötä
 2. Tule mukaan aivohuoltoseminaareihin – ja jätä aivotoiminnan lukot narikkaan
  • Aivot ovat tärkein työvälineemme
  • Parhaat neuvot aivojen terävöittämiseksi ja aivolukkojen torjumiseksi
 3. Miksi aivohuolto on tärkeää?
  • Aivohuollon ominaisuudet:
   • Fyysinen aivohuolto
   • Fyysispsyykkinen aivohuolto
   • Psyykkinen aivohuolto
   • Emotionaalinen aivohuolto
   • Sosiaalinen aivohuolto
   • Neurobic harjoitukset
   • Aivojumpan harjoitukset
 4. Pidä aivosi kunnossa. Aivoissa ei ole parasta ennen – päivämäärää.
  • Ihmisaivo on kuin mikä tahansa lihas. Sitä voi ja tulee omaehtoisesti käyttää, vahvistaa, kehittää ja huoltaa.
 5. Tiedätkö miten aivosi toimivat?
  • Vasemman ja oikean aivolohkon työskenteleminen yhdessä tasapainoisemmin ja kokonaisvaltaisemmin
 6. Säilytä aivosi – huolla päätäsi ja itseäsi
  • Aivoilla on aikaa ajatella®
  • Anna aivoillesi herkkuja, temppuja ja huoltoa
  • Aivohuolto-ohjelmalla saat terveet, vireät, tasapainoiset, tyytyväiset ja onnelliset aivot
 7. Aivojen aktivoiminen, ajattelun virkistäminen ja suorituskyvyn lisääminen aivohuolto-ohjelman tukemana
 8. Pääoman johtaminen – osana pään sijoitustoimintaa
  • Uusien ideoiden ja näkemysten saaminen
  • Ihmisen kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi
  • Osaamisen ja luovuuden vapauttaminen
  • Oppimisen helpottaminen
 9. Aivohuolto on tottumus, josta on vaikea luopua
  • Timmit aivot ovat valttia
  • Aivot ovat lihasta ja ne surkastuvat käyttämättöminä
  • Aivohuollon hyödyt jokapäiväisessä yksityis- ja työelämässä
  • Harjoitukset ja liikkeet stimuloivat vireät ja muistavat aivot
  • Tyhjän katseen torjunta-aineet
 10. Homo Sapiensin tärkein tuotantopääoma on aivot
  Tärkein tuotantopääomamme on aivot, aika, ajattelu, arvot, asenne, arvokkuus, aktiivisuus, asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus, asiakasammattilaisuus ja sosiaaliset verkostot (sosiaalisuus, aktiivisuus, kiinnostuneisuus, jakaminen ja oppiminen edistävät kokonaishyvinvointia)

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja tilaa oma Aivojen kuntokoulu®- tilaisuus!