Tarjolla asiantuntevaa palvelua yksilöille, ryhmille, yhteisöille ja yrityksille.

Työnohjaus

Työnohjauksessa on mahdollista löytää omia voimavaroja. Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten, toimintatapojen ja oman itsensä tutkimista, arviointia ja kehittämistä työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentelyä.

Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa henkilöstön voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjauksen päämääränä on myös kehittää ohjattavan työssä jaksamista, työn tekemistä sekä kehittymistä omassa työssään. Työnohjaus ei ole konsultointia eikä terapiaa, vaikka sillä voi olla terapeuttisia vaikutuksia.

Työnohjaus on vuorovaikutteista työhyvinvointia ja ammatillisuutta tukevaa toimintaa. Työnohjaaja selkeyttää osallistujien tilannetta ja auttaa oivaltamaan – ajan, huomion ja kunnioituksen antamista ohjaustilanteessa oleville. Työnohjaus, hyvä yhteistyö ja hyvä johtaminen tukee muutos- ja kehittämistilanteita. Yksilötyönohjauksen (johto, esimies, avainhenkilö) tapaamisen kesto on pääsääntöisesti tunti ja tiimin tai työyhteisön tapaamisessa varataan kaksi tuntia.

Uravalmennus

Uravalmennuksissa saat tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea, ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojesi selkeyttämiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen. Valmennuksien aikana laadit itsellesi toteuttamiskelpoisen ura- ja työllistymissuunnitelman. Uravalmennus on teoreettista, käytännönläheistä ja toiminnallista. Yrittäjäkoulutuksesta taas on hyötyä, jos harkitset yritystoimintaa tai toimit jo yrittäjänä.

Coaching 

Coaching-palvelut avainhenkilöiden tavoitteelliseen valmennukseen. Coaching on ohjausmuoto, jossa coach tulee ja auttaa asiakasta kirkastamaan ja saavuttamaan henkilökohtaisia tai ammatillisia tavoitteitaan. Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jossa coach auttaa coachattavaa maksimoimaan henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa. Coaching täydentää johtoryhmätyön ja johtamisen kehittämistä keskittymällä syvällisemmin yksilön kehitystarpeisiin. Coachingilla saavutetaan syvällisiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia, ja se sopii esim. johtajille, esimiehille, päälliköille, ammattilaisille, jotka haluavat kehittää tavoitteellisesti esimerkiksi vuorovaikutustaitojaan.