Kurssit

Operosuksen toteuttamista koulutuksista, kursseista ja luennoista vastaa sertifioitunut tutkija-kouluttaja Eija Keränen. Hänellä on pitkä käytännön kokemus hankittuna eri osa-alueilla vuodesta 1984 lähtien. Olemme julkaisseet laajan tarjonnan mielenkiintoisia uusia kursseja ja lisää on vielä tulossa! Myös juuri Sinun tarpeisiin räätälöidyt kurssit voidaan toteuttaa! Tutustu kurssitarjontaamme, ota yhteyttä ja kysy tarkemmin.

Asiakkaat arvostavat Operosusta ja Eija Keräsen ammattitaitoa, luotettavuutta, laatua, asiakastyytyväisyyttä ja koulutuksen hyödynnettävyyttä. Onnistuminen ei ole sattumaa – ohjelmiamme voidaan mitata myös numeroin. Kannattaa kouluttautua, autamme aikaansaamaan uudistumista.

Esimerkkejä pidetyistä kursseistaEija vetää kursseja myös Oulu-opistolla, katso kurssit täältä. Myös Oulu-opistolla pidetyt kurssiaiheet tilattavissa ja täysin muokattavissa asiakkaan tarpeisiin.

Terveet aivot. Tule mukaan huolehtimaan aivoterveydestäsi ja vireästä muististasi – se on kannattava sijoitus omaan tulevaisuuteen. Pistä aivosi ja kehosi kuntoon!

Aivot ovat pääasia, pieni päätös päivässä ja mitä silloin saavutetaan!
Miten aivot oikeastaan toimivat? Mikä tekee mahdolliseksi ajattelun ja tunteet? Miksi aivot, muisti ja keho kannattaa pitää kunnossa? Miten aivot pysyvät terveenä ja vireänä? Miksi terveet ja treenatut aivot eivät höperöidy? Miksi muisti ei heikkenekään? Mikä on vireiden aivojen salaisuus? Ihmisen hyvinvointi ja työ- ja toimintakyky ovat perimmältään kiinni aivoista ja ne ovat myös meidän tärkein työkalu. Jos haluat pitää pääsi terävänä, pane se töihin. Jokainen käyttää aivojemme rakenteita hiukan omalla tavallaan. Aivot oppivat ja kehittyvät yksilöllisten kokemuksien kautta. Koulutuspäivän aikana tulee aivoterveyttä nostattavaa tietoa ja käytännön taitoa. Saat mu-kaasi mm. aivojen huolto-ohjeet tutkittuun tietoon pohjautuvana. Arvostetaan, käytetään, säästetään, suojellaan, huolletaan ja hoidetaan aivojamme, silloin pärjäämme myös paremmin elämässämme. Kaltoin kohtelu muuttaa aivoja, muutoksen laatu on riippuvainen aivojen kehitysvaiheesta. Muistathan myös; ken vaivojansa valittaa, on (v)aivojensa vanki! Aivot evät kulu käytössä, päinvastoin! Aivoissa ei ole ”parasta ennen”- päivämäärää ja nii-den tehokas käyttö parantaa muistia ja viivyttää dementiaa. Suojaa aivoja vanhuuden prosessin ennen aikaiselta ”kutistumiselta”. Tule treenaamaan aivojasi Eijan laatimien harjoituksien mukaisesti ja nautitaan luovasta aivo-lekottelusta välillä.
Aivosi on tärkein pääomasi, jonka omistat. Jokainen pystyy itse vaikuttamaan aivojensa kuntoon. Aivot eivät kestä työnteon lisäämistä huoltamatta. Aivotreenit panostavat aivojen elpymismekanismeihin. Hanki itsellesi terveet, timmit, tasapainoiset aktiiviset, tyytyväiset ja onnelliset aivot. Tehdään tutkimusretki aivoihin – salaiseen luolaan mm. sparraavan aivojumpan avul-la ja lisätään näin ”yläpään” vahvuutta. Jokaisella on henkilökohtainen aivo-profiilinsa. Aivohuollon avulla voimme lisätä oppimis-, keskittymis- ja suorituskykyä, muistia ja koko aivokapasiteettiamme. Aivolihasta voi ja tulee kehittää aivoterveyden kunto-ohjelmalla. Tule virittämään aivosi elämäsi kuntoon mm. Eijan laatimalla aivohyvinvoinninjulistuksella 2016. Tarjoan sinulle parhaat lisätyökalut niin aivojen kuin muistin terästämiselle ”Aivohuollon käsikirjan” ja ”Miten hyvin muistat” – muistioppaan muodossa. Tule ottamaan aivoterveydestä selvää ja opiskelemaan uusia asioita. Usein unohdamme huolehtia kaikkein tärkeimmästä lihaksestamme – aivoistamme!


Aika ottaa mieli hallintaan! Tiedätkö mitä mielessäsi liikkuu? Miten harjoitella mielenhallintaa? Mielellä on todella mieletön voima vaikuttaa. Tule mukaan suosittuihin mielitreeneihin.

Mielenhallinta on ajattelutaito, joka vaikuttaa myös tunteisiimme Ajattelutaitoa kohentamalla voi vaikuttaa omiin tunteisiinsa ja sen myötä suosituksiin. Me voimme opetella uusia ajatusrakennelmia. Me voimme opetella ajattelemaan asioita toisella tavalla. Ajattelua pitää harjoitella! Ole oman elämäsi pomo. Kun valmistaudut johonkin haastavaan suoritukseen, ihmiselle tulee ajatus, ettei hän pystyy / ei pysty suoritukseen. Oman pystymisen/ selviytymisen /pärjäämisen / onnistumisen pohtiminen menee kehoon, käyttäytymiseen, tunteeseen ja tunnetasolla ihminen menee paineista lukkoon. Optimaaliset suoritukset edellyttävät, että ihminen on ”tunnesuon” yläpuolella. Kielteiset ajatukset ja tunteet pitää tiedostaa, eikä niitä tarvitse pelätä. Haasteena on henkisen suorituskyvyn parantaminen valmentamisen metodeilla. Miten henkiseen suorituskykyyn vaikutetaan esim. haastavissa tilanteissa työskentelyä varten. Tärkeintä on kyky keskittyä olennaiseen ja taito hengittää oikein. Ihmisen aivot ja sydän toimivat niin yksinkertaisesti, että vaikka mielellä olisi huolia, niin syvään hengittäminen välittää aivoille informaatiota, että ”kaikki on hyvin”, vireystaso nousee, olo on energisempi ja toimintakykyisempi.

Mieli ohjaa kaikkea, mitä ihminen tekee. Se antaa merkityksen ärsykkeille joita kuulemme, näemme, koemme ja joihin reagoimme. Mielen avulla muodostamme mielipiteen siitä, onko jokin asia hyvä vai huono. Mielemme päättää mikä on totta ja mikä ei. Ihmismieli koostuu ajatuksista ja tunteista. Kohdennamme ajatukset juuri siihen asiaan mitä kulloinkin teemme. Keskitytään kirjoittamiseen, lukemiseen, keskustelemaan, kuuntelemaan. Ollaan läsnä. Hyvä mieli, parempi muistikin.

Ongelmanratkaisukyky ja luovuus paranevat ja tekemisen ilo lisääntyy, kun mieli saa välillä tyhjää tilaa asioiden välille. Ongelma ei lähde samalla ajattelulla jolla se on syntynyt (Einstein). Oman mielenhallinta ja sen säätely on yksi itsensä johtamisen tärkeimmistä alueista. Johtaminen on muihin ihmisiin vaikuttamista eikä sitä voi tehdä, jos ei ole ensin itsensä kanssa tasapainossa.

Ihmisyydessä on aivan keskeistä oman mielenhallinta, tietoisuus ja vastuu omista ajatuksista – korkeammalla mielellä on mm. seuraavat ominaisuudet; rakkaus, ilo, kauneus, myötätunto, tietoisuus, luovuus, intuitio.
Ihmisen ajattelua, käyttäytymistä, tunteita ja tapaa toimia säätelevät monet eri tekijät – ne ovat toiminnan ja tekojen moottoreina. Tervetuloa opiskelemaan kanssani erilaisia mielen valmentamisen menetelmiä mm. henkiseen suorituskyvyn parantamiseksi. Mielenhallinta vaatii harjoitusta!

Viisastumiskurssi. Viisaus-työkalupakin nikkaroiminen! Volition – antaa työkalut, jolla voit lisätä omaa viisauttasi.

Tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja, joilla he voivat viisastua. Koulutuksen aikana käydään lävitse mm. seuraavia osa-alueita; mitä on viisaus? Mitä viisautta ihmiselle on suotu? Viisauden merkitys ja luonne. Homo Sapiensin viisausopin lajit ja ajattelukyvyn itsekasvatuskilvoittelut. Elämisen kokonaisjärjestelmä ja ihmisen ominaisuudet; mm. tietäminen, käyttäyminen, tunteminen, haluaminen ja toimiminen. Viisaana elämässä ja työssä mm. henkilökohtainen kasvu ja kehitys, voimavarojen kasvattaminen, tietoisuuden ja ymmärryksen laajentaminen, viisaasti toimiminen. Älykkyyttä, lahjakkuutta ja viisautta käytetään tarkastelutapana vuorovaikutuskehikoissa. Tyhmyys on tyhmää, ei ole siis järkevää. Lopetetaan viisauden ja tyhmyyden sotatila ja ylistetään viisautta ja toimitaan kuten Homo Sapiens eli viisas ihminen. Viisauden vaikutus on aina parempi ja tyhmyyden vaikutus pahempi. Viisaus kuuluu ikääntymiseen ja elämäosaamiseen. Viisaus tarkoittaa kykyä tehdä sellaisia valintoja, päätöksiä ja tekoja, jotka pitkällä aikavälillä tuottavat ”yleisesti hyvän” lopputuloksen. Viisaus on myös hyve. Viisauden siemen kasvaa otollisessa ympäristössä, viisasta ihmistä ei tarvitse pelätä. Viisauden ydin on: mitä olemme ja mitä näemme. Viisas ihminen ennakoi tilanteita ja ohjaa elämäänsä. Kyky ajatella tänään toisin kuin eilen erottaa viisaat jääräpäistä. Viisaudessa äly ja tunne yhdistyvät. Viisaus on sinun valintasi! Viisaus on elämämme tärkein ja arvokkain herkku.


Miten hyvin muistisi toimii?

Muistia tarvitaan kaikessa ihmisen toiminnassa, on vaikea keksiä arkielämän esimerkkiä, jossa muistilla ei olisi merkitystä. Nykyihmisen muisti on ylen määrin lastattu kaikenlaisilla koodeilla, osoitteilla, kellonajoilla, päivämäärillä ja menemisillä… Elämästä ja työstä selviytymisen lisäksi muisti luo pohjan minuudelle. Ilman muistia ihminen ei tiedä kuka hän on, mistä hän on tulossa ja minne menossa. Muistin toimintaan vaikuttaa mm. käsitys omasta muistista, mieliala, motivaatio ja opiskelutaidot jne. Muistiongelmista puhutaan jo kansallisena haasteena, sillä niiden määrä on lisääntynyt huimasti viime vuosina. Lisääntyminen johtuu osittain väestön vanhenemisesta, mutta myös joka viides työikäinen kärsii muistioireista, mm. stressi, kiire, uupumus, riittämätön uni ja epäterveelliset elintavat rassaavat muistiamme. Muistiongelmien syy tulee selvittää aina. Taustalla ei ole läheskään aina etenevä muistisairaus. Joskus aivot saattavat olla jumissa kuormittavan elämäntilanteen vuoksi. Kansankielellä kovalevy täyttyy, kun muistettavia asioita on liikaa. Aivoterveyden hoitaminen on avainasemassa muistiongelmien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Tule ottamaan selvää ja opiskelemaan kanssani asioita mm. kuinka muisti toimii, miksi muisti laiskistuu ja alkaa pätkiä, miten muistia käytetään oikein, ettei se pettäisi. Jaan muistiohjeita ja -tekniikoita, koska aina on parempi muistaa kuin unohtaa. Tarjoan sinulle parhaat muistin työkalut muistin terästämiselle ja hajamielisyyden torjumiseksi. Miten hyvin muistat – muistioppaan muodossa. Muistathan; vanha ja vahva, virkeä ja voimaantuva – ikäänny viisaasti ja pysy nuorekkaana. Tule mukaan kirkastamaan mieltäsi ja muistiasi. Iloisiin muistamisiin!


Itsensä johtaminen, muutos/uudistuminen ja itsensä kehittäminen ajankäytön hallintaan!

1. Mitä on itsensä johtaminen?
– itsensä johtamisen viitekehysmalli (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, emotionaalinen, ammatillinen, tekninen, ja taloudellinen minä)
– itsensä johtaminen on esim. itsetuntemusta, tavoitteiden tiedostamista, osaamista, tasapainoa, ajatustyötä, ajanhallintaa, priorisointia, sisäistä yrittäjyyttä, terveydentila…
– itsekuri ja -kontrolli, itsensä hallinta
– oivalluksia: itsensä johtaminen on viestintää, seurantaa, maalaisjärkeä, ymmärtämistä, tukemista, huolehtimista, organisointia, resursointia, valintoja, päätöksiä, kykyä soveltaa…
– itsensä johtaminen on muutoksen hallintaa

2. Muutosta ilmassa? Ristivetoa vai yhtä köyttä? Miten minun käy?
– Iso? Pieni? Jatkuva muutos? Pysyvä? Muutoksesta toiseen?
– Muutostilanteet – positiiviset ja negatiiviset
– Muutosten keskellä tarvitaan muutostaitoa ja selviytymisoppimista
– Onnistumisen ja uudistumisen läpivieminen
– Työn sujuvuus toimivassa työympäristössä
– Tiimimäinen professionaalinen työnote

3. Miten itsensä johtaminen ja jatkuva uudistuminen luovat edellytyksiä työhyvinvoinnille?
– työntekijän näkökulma
– työyhteisön näkökulma
– esimiehen näkökulma
– organisaation näkökulma

4. Katse kohti tulevaisuutta! Parasta palvelua porukalla – yhteistyössä on voimaa! Esimies ja alaistaidoilla eteenpäin!
– voimaa elämästä ja työstä
– alakko nää mua – toimintatapareseptit
– vähemmän konfliktia, enemmän kontaktia

5. Katoaako aika? Jäävätkö tavoitteet saavuttamatta? Miten ehdit poistaa aikapulaa ja vähentää kiirettä ja stressiä? Kehitä itseäsi ajankäytön hallintaan
– Ajatuksia ajan käsitteestä ja sen olemuksesta
– Aika on rahaa, elämää ja pääomaa – resurssia ja sijoitustoimintaa
– Asenteet ajankäytön kehittämiseen
– Itsensä ja stressin hallinta – käsitemääritelmiä
– Kiirehditkö hautaasi vai hautaatko kiireesi? Ruokitko nykypäivän kiirekulttuuria?
– Ajan jakaminen (ositus) ja häiriötön aika, terveet rajat
– Ajanryöstäjien tunnistaminen ja niiden kiinniottaminen/eliminointi. Kunnioitatko muiden aikaa?
– Ajankäytön apuvälineistö, esim. suunnitelmat, tavoitteet, selkeys, jämäkkyys, täsmällisyys, johdonmukaisuus, järjestelmällisyys, joustavuus, prioriteetit, delegointi, organisointi, aikamuistio, suorituskäyrän tarkkaileminen, kommunikaatio, systeemit ja työvälineet
– Tehokas ajankäyttö – paljonko on riittävästi?
– Taltuta kiire. 10 askelta tehokkaaseen ajankäyttöön
– Henkilökohtaisen ajankäyttösuunnitelma laatiminen elämän-, opiskelu- ja työelämän näkökulmasta
– Tee fiksummin, elä enemmän. Vähemmän kiirettä ja enemmän ajattelua, luovuutta ja laatua!
– Millaisen kuvan haluan antaa itsestäni muille?


Ota elämääsi mukaan mindfulness – ja muuta elämäsi! Mindfulness eli hyväksyvä, tietoinen läsnäolo on tunne- ja toimintatottumusten taitavaa säätelyä ja lähestymistapa läsnäolon avulla.

Ota elämääsi mukaan mindfulness – ja muuta elämäsi! Mindfulness eli hyväksyvä, tietoinen läsnäolo on tunne- ja toimintatottumusten taitavaa säätelyä ja lähestymistapa läsnäolon avulla. Tietoinen läsnäolo on tullut läsnä olevaksi hyvään elämään ja osaksi työelämään. Se vapauttaa onnistumaan. Mielen ja kehomielen treenaaminen on noussut tärkeäksi ja se tarjoaa apua kuormittavista tilanteista selviämiseen. Mindfulness – koulutuspäivä sopii kaikille niin uusille kuin kokeneemmille.

Mindfulness tekee elämästä tyydyttävämpää ja auttaa vähentämään mielen murheita huomion kiinnittämisellä ajatuksiin ja aistimuksiin. Tietoisuustaidot auttavat säätelemään ajatuksia, käyttäytymistä, havaintoja, kokemuksia, tulkintoja, tapoja ja tunteita. Tietoinen läsnäolo on tehokas elämänhallinnan menetelmä ja meditaatiotekniikka. Hyväksyvä tietoinen läsnäolo on yhtä tärkeää kuin luku- ja kirjoitustaito. Tietoisuus on monien ilmiöiden summa, joka on hajautettu aivoihin ja periaatteessa koko kehoon. Läsnäolon jalo taito! Tietoinen läsnäolon harjoittelu, kyky elää ja olla läsnä nykyhetkessä itseään eheyttäen. Tekemättömien tehtävien, huomisen tai menneiden jauhaminen vie turhaa energiaa. Tavoitteena lisätä tyytyväisyyttä, onnellisuutta ja rauhaa sekä vahvistaa mielen hyvinvointia ajatusten hallinnan ja aistimuksien kautta.
Aikuisille tehtyjen tutkimusten mukaan tietoisuustaidoista on selkeää hyötyä myös fyysiselle terveydelle. Vaikutukset näkyvät myös aivotutkimuksissa. Tietoisesta läsnäolosta, tietoisesta elämästä ja meditaatiosta ei enää haeta apua stressinlievitykseen, ahdistukseen ja rentoutukseen vaan niiden avulla halutaan myös parantaa sekä tukea työ- ja toimintakykyä, sekä työtehoa, jaksamista ja työhyvinvointia. Tietoisesta läsnäolosta on apua monenlaisissa haastavissa elämäntilanteissa, koska siinä ei keskitytä vaikeuksiin sinänsä vaan niiden kohtaamiseen. Tarvitsemme tietoista läsnäoloa myös ihmissuhteissamme. Olemalla hyväksyvästi läsnä voimme keskittyä yhteyteen, ymmärrykseen, empatiaan ja rakkauteen. Tietoisuustaidot opettavat elämään kaiken kanssa ja sietämään paremmin ihmisiä ja asioita.
Mennyttä ja tulevaa ei ole, mutta tämä hetki on. Pysähtyminen ja oleminen ovat vaikeita nyky-yhteiskunnassa. Elämää ei tule koko ajan tulkita ja analysoida. Parempi on kokea asiat ja tunteet välillä myös sellaisina kuin ne tulevat. Tule tekemään kanssani monipuolisia tietoisuustaitoharjoituksia ja kehitä arjen hyväksyvää, tietoista läsnäoloasi. Pidetään huolta mielen ja kehon kunnosta! Löydetään uusia tapoja tehdä asioita. Enää ei tarvita niin paljon vääntämistä ja kierroksia, vaan asiat tapahtuvat helpommin. Täyttä elämää mielen ja kehon viisaudella! Ole tässä hetkessä tietoisena ja rentoutuneena läsnä.

Haluatko oppia stressinhallintaa ja olemaan enemmän läsnä arjessasi? Onko sinun vaikea rentoutua ja rauhoittua, tai onko sinulla univaikeuksia? Tai hallitsevatko kivut ehkä elämääsi? Onko sinun vaikea keskittyä ja priorisoida tehtäviä henkisessä elämässä ja työssä? Teetkö tietoisia havaintoja? Onko valintojen ja päätösten tekeminen vaikeaa jopa taitamatonta? Nautitko elämäntaidoistasi vai kärsitkö niiden puutteista?

Mindfulnessin tehokkuus on varmistettu säännöllisesti harjoiteltuna mm. stressin, uupumuksen, kroonisen kivun, murehtimisien, masennuksen ja tunne-elämän epävakaisuuden osana. Hyödyt lisäävät stressin hallintaa ja rentoutumiskykyä, kuormittamistekijät ja emotionaalinen väsymys vähenevät. Myös mindfulness parantaa kykyä hallita kroonista kipua ja muita oireita. Selkeyttää ihmissuhteita, sisäistä tasapainoa, virkistää ja kohentaa hyvinvointia. Keho, mieli ja sosiaaliset suhteet vahvistuvat. Keskittymiskyky, uni, rentous, sosiaaliset taidot ja toimintakyky kehittyvät paineiden ja kiireiden alla.

Tehokkaat ja yksinkertaiset joogahengitys- ja mietiskelyharjoitukset johdattavat tietoiseen ja hyväksyvään läsnäoloon. Mindfulness menetelmän ja harjoitteiden avulla kehomme rentoutuu ja mielemme rauhoittuu. Kurssilla opit mistä Mindfulness menetelmässä on kyse ja kuinka hyödyntää menetelmää ja harjoitteita omassa arjessasi, elämässäsi ja työssäsi. Ihminen eheytyy ja saa uudelleen yhteyden elinvoimaansa, iloonsa ja hyvinvointiinsa oppimalla elämään tasapainoisesti, nykyhetkessä ja haastavissa tilanteissa.

Mindfulness menetelmästä on tehty tutkimuksia ja sen on todettu lisäävän stressin-, paineen ja pettymyksensietokykyä ja valmiutta elää nykyisessä jatkuvassa muutoksessa. Harjoitteiden on myös todettu ennaltaehkäisevän ahdistusta, auttavan univaikeuksiin, keskittymisvaikeuksiin ja kivunhoidossa sekä helpottavan tunteiden hallinnassa.

Opettelemme vahvistamaan läsnäoloa ja kiinnittämään tietoisesti huomiomme nykyhetkeen. Opit myös tuntemaan kehosi ja itsesi paremmin ja vahvistamaan hyvinvointiasi. Samalla keskitytään lisäämään elämääsi terveyttä, tasapainoa, tyytyväisyyttä ja onnellisuutta!


Esiintyminen ja puheviestintä kuntoon! – Hyvällä esiintymistaidolla esiinnyt eduksesi ja puhetaidollasi vakuutut, vaikutut ja saat uskottavuutta ja parannat näkyvyyttäsi.

Haluatko olla osaava esiintyjä ja luonteva puhuja? Suomalaiset eivät osaa käyttää puheen valtaa. Kärsitkö sinä puheanemiasta? Esiintyminen ja puhe luistavat, jos kaiken kurssilla opitun taidon ja tehon työelämän esiintymistilanteissa muistaa. Esiintyminen on sosiaalinen ilmiö ja käytännön haaste. Esiintymisen ja puhetilanteiden erittely auttaa puhujia ymmärtämään paremmin itseään ja kuulijoita ja siten hallitsemaan erilaisia puhetilanteita entistä paremmin. Opit tunnistamaan ”yleisön”, hallitset yllättävätkin tilanteet ja opit nauttimaan ja saamaan iloa esiintymiseen. Saat jämäkkyyttä kokonaisolemukseesi! Retoriikka eli puhetaito on oppi menestyksekkäästä ja vakuuttavasta puhumisesta. Sitä on luonnehdittu myös suostuttelemisen taidoksi. Puhetaito ei ole pelkkää kaunopuheisuutta, vaan se sisältää myös kyvyn ilmaista itseään ja viestiä toisille tarkoituksensa. Suomalaisten puhetaidossa olisi paljon kehittämisen varaa! Teoriaa, käytännön harjoituksia, tehtäviä sekä esiintymisvinkkejä ja neuvoja turvallisessa ilmapiirissä. Videointi. Opit pitämään vakuuttavan ja kiinnostavan puheen, joka vetoaa sekä järkeen että syviin tunteisiin. Puhetaidon perusteita antiikin viisailta nykypäivän puhujiin ja ammattiesiintyjiin. Esiintyminen ja puheviestintä kuntoon! – Hyvällä esiintymistaidolla esiinnyt eduksesi ja puhetaidoillasi vakuutut, vaikutat ja saat uskottavuutta ja parannat näkyvyyttäsi. Luonteva puhuja ja taitava esiintyjä valloittaa yleisönsä/kohderyhmänsä! Tärkeintä on puhujan persoonallisuuden ja esitystavan sopusointu. Hyväksi puhujaksi ei synnytä, vaan harjaannutaan! Suomalaiset ovat kommunikaatiotaidoissa muita perässä. Keskustelukulttuurissa on tärkeää asettua toisen ihmisen asemaan ja osallistua kommunikointiin erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Esiintymisvarmuutta voi opettaa ja sitä oppii! Saat uutta intoa ja uskallusta.
Esiintymistaitoa ja puheviestintää tarvitaan nykyään lähes kaikkialla. Meillä kaikilla on sanottavaa ja joskus siihen jopa velvollisuus. Tehtävänämme työntekijänä, esimiehenä, asiantuntijana, kollegana, järjestöihmisenä tai luottamushenkilönä, kouluttajana tai myyntitehtävissä toimivat vaativat meiltä valmiutta osallistua ryhmän vuorovaikutukseen, esiintyä pienemmille tai suuremmille määrille ihmisiä, yleisölle kouluttamaan ja pitämään tiedotuksia, alustuksia, puheita, esitelmiä, yritys- ja tuote-esittelyjä, markkinoimaan tuotteita, palveluja, ajatuksia sekä luentoja yleisön edessä! Siksi vakuuttava esiintymisen taito sekä kyky rakentaa vuorovaikutusta kuulijoiden kanssa ovat olennaisessa asemassa monen osaamisessa. Kokemamme esiintymisjännitys voi varjostaa pahasti arkeamme ja estää meitä suoriutumasta työstämme niin hyvin kuin voisimme ja vie ilon niistä hetkistä, jolloin meidän on mentävä muiden eteen ja sanoa sanottavamme. Esiintymisvarmuus on opeteltava taito, johon meillä kaikilla on oikeus.
– valmistaudu, harjoittelu, johda ja hoida tilanteet
– tila, aika ja ihmiset ja asia haltuun
– laadukkaan esiintymiskokonaisuuden osatekijät
– sanattoman ja sanallisen kokonaisviestinnän merkitys, ilmaisun tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus
– elävöittämis- ja motivoinnin keinot, reagointikyky, tarkkailu, tunnelmat, myönteisesti, laatu, spontaanius
– yleisövuorovaikutuksen tehostaminen, kontaktien merkitys, yleisöanalyysi ja kohdentaminen
– rohkaistuminen esiintymään ja tiedostamaan ongelmakohtia ja niiden ratkaisuja. Viesti perille ja tulet ymmärretyksi.
– varmuutta, vakuuttavuutta ja vaikuttavuutta ilmaisuun. Näkyvyys ja uskottavuus
– käytännöllisyys ja esimerkit. Omakohtaisuus ja omat kannanotot, esimerkit, tarinat
– lisää vuorovaikutteisuutta…?
– seuranta, palaute ja arviointi, ohjaus käytännön keinoina
– pelottaako? Oman positiivisen ja negatiivisen jännityksen kohtaaminen ja käsitteleminen
– konkreettiset työkalut vakuuttavaan, kiinnostavaan, selkeään ja mukaansatempaavan esiintymiskokonaisuuden toteuttamiseksi, joiden avulla onnistut
– terve äänenkäyttö ja äänenhuolto-ohjeet. Selkeys, vaihtelu ja mielenkiinnon ylläpito
– opit pitämään vakuuttavan ja kiinnostavan puheen/esityksen joka vetoaa sekä järkeen että tunteisiin. Taito tehostaa esiintymisellä sanoman sisältöä ja ymmärtämistä
– teoriaa, käytännön harjoituksia turvallisessa ilmapiirissä sekä vinkkejä onnistuneeseen esiintymiseen
– jokaisella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa esiintyjänä
– luvut, numerot ja tilastot – ja niiden esittäminen, havainnollistaminen
– on vain erilaisia ihmisiä ja jokaisella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa esiintyjänä. Jokaisesta ihmisestä voi tulla omalla tavallaan hyvä esiintyjä.
– lähde siis rohkeasti harjoittelemaan ja parantamaan omaa esiintyjyyttäsi ja kokemaan onnistuneen esiintymisen iloa ja riemua.


Vuorovaikutustaidot ja kanssakäymistyyli – ihmissuhteet, vuorovaikutusosaaminen, yksin ja yhdessä eläminen ja toimiminen

Onnistunutta vuorovaikutusta ja viestintää! Toimivan ja onnistuneen vuorovaikutuksen taustatekijät, itsensä ja ihmisten, asioiden ja vuorovaikutustaitojen yhdistäminen, vuorovaikutus ja viestintätilanteisiin valmistautuminen, itsetuntemuksesta kohti ihmistuntemusta, parempaa ja varmempaa kommunikaatiota.

Viesti viisaasti ja vuorovaikutuksesta voimaa! Miksi vuorovaikutusta ja viestintää tarvitaan? Mitkä ovat ihmisen edellytykset laadukkaalle kohtaamiselle? Asiakaslähtöisen vuorovaikutuksen ja viestinnän osaaminen ja sen kehittäminen. Jokapäiväisiä yleisiä ja haastavia vuorovaikutus- ja viestintätilanteita elämässä ja työssä. Vuorovaikutusvälineistön päivittäminen; varmuus, jämäkkyys, tuki, kuunteleminen.

Muuttuva ympäristö ja tilanteet. Miten ihmiset toimivat? Ihmissuhdeongelmat, puutteelliset vuorovaikutustaidot ja viestinnän toimimattomuus ovat arkipäivää – vaikeiden asioiden käsittelytavat. Kyky dialogiaan, vastavuoroisuuteen, ratkaisukeskeisyyteen. Muutos- ja kriisitilanteiden kohtaaminen. Puheeksiottotaidot.

Vuorovaikutus- ja viestintäkulttuuri. Suulliset ja kirjalliset tilanteet. Osallistuminen, oppiminen, osaaminen, onnistuminen – tuloksellinen viestintä. Avoimuus, rehellisyys, luottamus, yhteistyötaidot. Kannustaminen, palkitseminen, palautteenanto ja –ottokyky. Valta, vastuu, velvollisuus, vapaus, voimaantuminen. Ajattelu, käyttäytyminen, tunne, toiminta ja selkeys.

Ihmisen kasvu ja kehittyminen. Positiivinen osallistuminen, viestintäilmasto, toimintatila, varhainen puuttuminen työyhteisön konflikteihin, henkilökohtainen ja ryhmäviestintä. Keskustelu-, neuvottelu-, väittely-, ja sovittelutaidot. Motivointi ja sitouttaminen, sitoutuminen. Puheviestintä ja esiintymistaidot. Ihmissuhdetaidot ja hyvän vuorovaikutuksen luominen.


Mitä yksilöllisyys, ihmisten persoonallisuustyypit, luovuus ja erityisherkkäpersoonallisuus sekä ihmisten erilaisuus sinulle merkitsevät? Tutustutaan erityisherkkien ihmisten maailmaan eli katsotaan aika syvällisesti maailmaa!

Persoonapiirteenä erityisherkkyys. Erityisherkkyys ei ole vika, tauti, eikä oireyhtymä. Erityisherkkyys on osa persoonallisuutta. Persoonallisuus on jokaiselle ihmiselle ominainen ja ainutlaatuinen ajattelun, käyttäytymisen, tuntemisen ja toiminnan tapa. Se on myös fyysisten psyykkisten ja sosiaalisen toimintojen kokonaisuus. Tunnistatko oman persoonallisuustyyppisi. Mitä viestit yksilöllisyydelläsi? Mitkä tekijät vaikuttavat persoonallisuuden muokkautumiseen? Haluatko tietää enemmän itsestäsi, minuudestasi ja muista ihmisistä?Herkkyys näkyy usein luovuutena ja mielikuvituksen rikkautena. Luovuus on taas vapauteen ja älykkyyteen liittyvä kyky nähdä uusia asiayhteyksiä, kehittää epätavallisia idoita, käsitteitä, tekniikoita ja intuitiota ja synnyttää uutta ja tarkoituksenmukaista sekä etääntyä tavanomaisista ajatusradoista. Taiteellista ja arkipäivän luovuutta – osataan huomata mahdollisuuksia. Luovuus on kykyä ja halua syntyä uudelleen joka päivä. Persoonallinen tyyli, luovuus, rentous ja pakoton suoritus virkistävät aivoja, tuottaa iloa ja lisää ideoita sekä johtaa flow-tilaan. Tutustutaan myös osapersoonoihimme; suojelija, kontrolloija, järkiminä, miellyttäjä, perfektionisti, patistaja, haavoittuva, leikkivä, viimeistelijä, ideoitsija, humoristi, sisäinen kriitikko jne. Tällaisia osapersoonoita jokainen löytää itsestään erilaisilla painotuksilla. Ihmisen ymmärrystä voidaan lisätä osapersonaallisuuksiensa toimintatavoista.
Synnynnäinen temperamentti on ja pysyy – omia ajatuksia, toimintatapoja, tunnetiloja ja voi silti muuttaa. Temperamentti selittää kuitenkin vain puolet käytöksestämme.

”Mikä minussa on vikana” – ”laiska, tyhmä, saamaton” –”heikkoutta”. Joka viides ihminen on eritysherkkä, mutta tätä piirrettä on alettu ymmärtämään vasta nyt. Kuulutko heihin? Millaista on olla erityisherkkä – pulmatilanteissa, parisuhteessa, arjessa, koulussa, työelämässä? Informaatiomäärä voi tuntua paikka paikoin suorastaan ylivoimaiselta. Oletko erityisherkkä vai vähän kaikkea? Erityisherkkyys on synnynnäinen inhimillinen piirre ja hermojärjestelmän ominaisuus. Erilaiset tunne- ja aistiärsykkeet – niin sisäiset kuin ulkoisetkin – koetaan huomattavasti voimakkaampana. Erityisherkkä havainnoi syvällisemmin sekä ympäröivää että omaa sisäistä maailmaansa. Vaarana loppuun palaminen. He huomioivat ja tuntevat syvemmin. Erityisherkkyys ei näy ulospäin. Heitä on naisissa ja miehissä yhtä paljon.

Erityisherkkyys on osana persoonallisuutta. Erityisherkällä ihmisellä on huippuominaisuuksia ja hän kokee kaiken voimakkaammin – ja unohtaa siinä samassa huolehtia itsestään. Jos olet herkkä, miten voit oppia pitämään huolta itsestäsi? Opetellaan lisää itsetuntemusta ja eletään aistien oman näköistä elämää. Miten voi tukea erityisherkkää lasta, nuorta ja aikuista lapsiperhearjessa, koulussa, työelämässä, väkijoukossa ettei ylikuormittuminen jää taakaksi! Oman jaksaminen ja rajojen tunnistaminen. Yksilöllisyys, erilainen perimä, ympäristö, kasvatus, kokemusmaailma, koulutus, aistijärjestelmä jne. selittävinä tekijöinä. Erityisherkkien aivot aktivoituvat enemmän kuin muiden.

Ihmisten erilaisuus on ”raivostuttavaa” toisaalta opettavaista, rikkautta eikä taakkaa. Oletko ihmiskeskeinen, asiakeskeinen, hallitseva, mukautuva? Päätöksenteko itsenäistä ja rationaalista vai kaipaatko muiden ihmisten tukea ja mielipiteitä?
Harkinta? Havainnoitsija? Impulsiivisuus? Tavoitteita? Ongelmia? Ujo? Arka? Ahdistuva? Nirso? Hankala ihminen? Aistiyliherkkä? Voimakas empatia? Liikuttumisen kyky? Voimakas tunnekokemus? Virittyneisyys? Emotionaalinen reaktiokyky? Vivahteiden vaistoaminen? Ärsykkeiden liiallisuus? Syvällinen käsittely? Vaistonvaraisuus, intuitiot?
Kaikki erityisherkät ovat erilaisia sekä aistiherkkyydeltään, tunnetasoltaan että luonteenpiirteiltään. Herkät voivat olla introverttejä ja ujoja tai myös ulospäinsuuntautuneita ekstroverttejä (noin 30 %) ja sosiaalisia tapauksia. Kovat äänet, melut, hajut, maut ja tunnetilat, kiire koetaan voimakkaasti, samoin visuaaliset elementit kuten värit, valot ja liikkeet. Keskushermostoa stimuloivat aineet, kuten kahvi, vaikuttaa erityisherkkään voimakkaammin. Aistiärsykkeet havaitaan voimakkaammin, mutta aistit eivät ole tarkemmat. Myös syvällisyys on yhdistävä piirre; reagointi omiin ajatuksiin, tunteisiin, kohtaamisiin. Asioita katsotaan monesta eri näkökulmasta, pohdiskellaan sekä huomioidaan eri vaihtoehtojen seurauksia ja vaikutuksia. Kuusi faktaa erityisherkistä. Olet tunnollinen. Sinulla on eloisa mielikuvitus. Rakastetaan kovaa ja nopeasti. Ylikuormitutaan helposti. Aistitaan helposti ympäristön energia. Lapsi saa kuulla olevansa herkkä ja ujo lapsi. Opetellaan kääntämään herkkyys voimaksi. Voimaannutaan yhdessä – hyödymme toinen toistemme persoonallisuuden piirteestä!! Meistä jokainen hyötyy hyvistä ympäristöistä. Tule hakemaan kannustusta, rohkaisua, tukea ja ymmärrystä sekä vinkkejä oman persoonallisuuden esiin ottamiseen. Näin saadaan vahvuutesi parhaat ominaisuudet näkyville!
Me kaikki olemme erilaisia, kumpikaan ei toista parempia.


Persoonallisuuspäivä

Haluatko tietää persoonallisuudestasi ja löytää persoonallisuustyyppisi? Minäkuvasi ja työminäsi? Mitkä ovat vahvuutesi ja heikot kohtasi? Miten voit parantaa elämääsi? Haluatko tietää enemmän itsestäsi ja muista ihmisistä? Minkä vaikutuksen teet muihin ihmisiin? Persoonallisuuden merkityksestä elämänkaaressa?
Persoonallisuus on erittäin laaja käsite, se sisältää mm. ihmisen koko maailmankuvan, minäkäsityksen, itsetunnon, arvot, luonteen ja temperamentin. Me kaikki olemme yksilöitä. Meillä on oma perimämme, kasvuhistoriamme ja kokemuksemme, jotka muovaavat meistä sellaisia kuin olemme tietyllä hetkellä elämänkaaripsykologian näkökulmasta katsottuna.
Ihmisen persoonallisuus muuttuu koko ajan ihmisen muuttuvien ihmissuhteiden ja elämänkokemuksen myötä. Normaalisti tämä ei kovin selkeästi nähtävissä. Radikaalit muutokset ovat ominaisia vain joillekin hyvin voimakkaille kriisivaiheille. Persoonallisuus on ihmissuhteiden leikkauskohta ja määräytyy näiden suhteiden mukaisesti. Ihmisen persoonallisuus syntyy ja tulee näkyviin siinä, minkälaisten ihmisten seuraa ihminen hakee.

Persoonallisuus muuttuu ja uudistuu jatkuvasti. Persoonallisuus ei vanhene, sillä ei ole ikää eikä se ole sidottu aikaan. Muutos persoonallisuudessa ei merkitse vanhentumista, vaan persoonallisuuden laajentumista tai kaventumista. Persoonallisuus ei sinänsä kehity hyvään tai pahaan, vaan tällaiset seikat määrittyvät aina suhteessa yhteisön arvostamiin toimintatapoihin ja toiminnan tuloksiin. Persoonallisuus on tärkeää – olet oman itsesi käyntikortti!

Persoonapäivä oman itsesi kasvuun ja kehittymiseen. Persoonallisuus peliin ja tullaan siksi, mitä olemme!
Jokaisella on oma elämänkaarensa ns. räsymattonsa. Näe itsesi uudessa valossa ja väreissä! Persoonallisuus on jokaiselle ihmiselle ominainen ja ainutlaatuinen ajattelun, käyttäytymisen, tuntemisen ja toiminnan tapa. Se on myös fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisen toimintojen kokonaisuus.

Tunnistatko oman persoonallisuustyyppisi? Mitä viestit persoonallasi? Mitkä tekijät vaikuttavat persoonallisuuden muokkautumiseen? Oletko A- vai B- tyyppi? Miten persoonallisuus on kasvun ja kehityksen tukijana? Haluatko tietää enemmän itsestäsi ja muista ihmisistä? Persoonallisuus- vai persoonahäiriö? Arvosta ja kunnioita itseäsi ja tule mukaan investoimaan omaan persoonallisuuteesi. Tavoitteena on saada vahvuutesi parhaat ominaisuudet esille – Olet oman itsesi käyntikortti. Tule mukaan osallistumaan – saat teoreettista ja käytännönläheistä tietoa; mm. saat testata oman persoonallisuustyyppisi, löydät omat persoonallisuutesi voimavärit, henkilökohtainen voimavara-analyysi, persoonallisuus ja temperamentti. Lisäksi esim. persoonallisuus ja parisuhde, vuorovaikutustaidot, perimän, persoonan ja ympäristön valta, persoonallisuuden vaikutus elinikään, viestintätyyli, olemus, karaktääri, luonteenpiirteet, mentaliteetti. Persoonallisuutta ei voi paeta, mutta sitä voi ymmärtää! Kannustusta, rohkaisua, tukea ja kehumista sekä vinkkejä oman persoonallisuuden esiin ottamiseen. Hyvää ja persoonallista päivää teille jokaiselle.


Elämäntarinat – tarinaa elämästä!

Tule hankkimaan ymmärrystä ja elinvoimaa ihmisten erilaisista elämäntarinoista!
Tavoitteena on oman elämän selviytymisstrategian löytäminen ja pärjäämisen tunteen vahvistaminen. Jokaisella on tarinansa kerrottavana kun on joku, joka kuuntelee! Elämänkertatarinoiden kokoamiselle on kouluttajan kokemusten perusteella hyvin mielihyvää tuottava ja omanarvon tuntoa tukeva vaikutus ihmisiin.
Kouluttajan tavoitteena on tehdä näkyväksi ja selvittää sitä, miten elämäntarinat vaikuttavat ihmisten elämään. Millaisia tarinoita on eri-ikäisillä ihmisillä? Kouluttaja on koonnut aineiston jotka hän on purkanut kertomuksiksi/tarinoiksi. Kertojan mukaan tarinoiden pituudet vaihtelevat suuresti. Joukossa on myös kaikkien aikojen suomalaisia ja ulkomaisia rakastettuja elämäntarinoita.
Tarinoiden ja muistojen jakaminen ryhmässä luo yhteenkuuluvuuden- tunnetta ja kokemuksen siitä, että en ole yksin elämänkokemusteni kanssa. Muillakin on samanlaisia elämänkohtaloita ja kokemuksia kuin minulla. Toisten tarinat palauttavat myös omia, jo unohdetuksi luultuja, muistoja mieleen. Elämäntarinoiden tarkoituksena on tukea ihmisen elämänvoimaa. Elämäntarinakoulutuksessa on mahdollisuus käydä läpi omaa elämäntarinaansa ääneen/hiljaisesti ja tehdä sovintoa oman elämänsä kanssa. Tämä on minun elämäni, iloineen ja suruineen ja sen tunnustan eläneeni.

Muistelu, oman elämäntarinan kertominen ja läpikäyminen tukee ihmisen minuutta ja hahmottaa elämää kokonaisuutena. Se auttaa löytämään merkityksiä elämässä tapahtuneille asioille. Ihmisellä on tarve kertoa oma tarinansa, tulla kuulluksi ja hyväksytyksi.

Elämäntarinankoulutuksessa kukin vuorollaan ja halutessaan voi kertoa oman elämänsä vaiheita tai kuultua ja nähtyä kokemuksellisuutta. Jokaisella ihmisellä on oma tarinansa; ketä olivat ne ihmiset, joiden syliin synnyin, millaisia leikkejä, muistoja ja tunteita liittyy lapsuuteen, millainen oli ensimmäinen kouluni… muistoja elämän eri vaiheista aina tähän päivään asti.

Voit myös innostua kirjoittamaan oman elämäsi tarinaksi!
Elämänkertakirjoittaminen on keino kohdata oma elämä ja menneisyys. Lopputuloksena voi syntyä runoja, novelleja tai vaikka elämänkerrallinen omakustanne. Tärkeintä on sukeltaa rauhassa omaan itseensä. Ihmisellä on tarve jäsentää omaa itseään. Elämäntarinaa kirjoittaessaan ihminen oppii tuntemaan itseään ja voi oivaltaa ”miten minusta on tullut juuri minä”.

Kirjoittaminen on elämää muokkaavaa. Eletty elämä saa merkityksen usein vasta jälkikäteen ja vasta elämästä kertoessaan sille löytyy muoto. Elämästä tarinoimalla voi luoda ja ylläpitää elämänsä järjestystä. Elämäntarinan kirjoittamisen motiiveja on yhtä paljon kuin kirjoittajia. Kirjoittamiseen kannustavat myös erilaiset kirjoittamiskurssit ja kirjoituskilpailut. Elämäntarinoita kerätään myös arkistointi- ja tutkimuskäyttöön. Kirjoittaminen voi olla myös oman identiteetin etsimistä ja rakentamista moniarvoisessa yhteiskunnassa. Iäkkäät ihmiset kirjoittavat joskus jättääkseen jälkipolville muiston itsestään ja omasta ajastaan.


Täysimittainen elämäntaparemontti = elämä remonttiin elämänhallintaohjelmalla

Elämäntaparemontti kuulostaa suurelta ja vaativalta toimenpiteeltä, mutta kun sen purkaa osiin ja tekee palan kerrallaan, se on hämmästyttävän helppoa. Alkupään vaiheet on hyvä tehdä kouluttajan kurssilla esitetyssä järjestyksessä, loppupään vaiheet voi suorittaa itselleen sopivassa järjestyksessä. Tärkeintä on löytää sellainen terveellinen elämäntapa, joka tuntuu itsestä luontevalta ja helpolta noudattaa. Vähintään yhtä tärkeää on oppia ottamaan rennosti – aina tulee päiviä, jolloin ”joutuu” elämään epäterveellisemmin, mutta vain kokonaisuus ratkaisee. Jos valtaosan vuodesta elää ”elämäntaparemonttilaisena”, päivä, viikko tai jopa kuukausi sinne tai tänne ei merkitse mitään.

Terveelliset elämäntavat ja siitä seuraava hyvänolontunne menevät niin selkäytimeen, ettet saa satunnaisista luvallisista mässäilyjaksoista enää sellaista nautintoa kuin ennen, vaan ihminen noudattaa jopa niillä kohtuullisuutta ja suorastaan odottaa ”kuriin ja järjestykseen” pääsemistä. Kun normaali olotila on energinen ja kevyt, holtitonta mässäilyä seuraava tukkoinen ja väsynyt olotila tuntuu epämiellyttävältä.

Osa elämäntaparemontin kurssisisällön tavoitteista voi tuntua itsestäänselvyyksiltä, osa äkkiseltään liian vaikealta noudattaa. Remontoinnin voi kuitenkin aloittaa pikkuhiljaa, kohta kerrallaan. Kun remontin alla oleva kohta (esim. ”nuku tarpeeksi”) alkaa sujua itsestään, ota seuraava kohta opettelun alle. Olet tekemässä isoa muutosta, jonka ihanista seurauksista pääset nauttimaan (toivottavasti) koko pitkän loppuelämäsi, joten sinulla ei ole mitään kiirettä. Eli ei muuta kuin remppaamaan!

– Selvitä itsellesi, mitä sinä haluat ja tarvitset elämältäsi?
– Mieti elämäntapamuutostarpeitasi? Kuuntele itseäsi!
– Oletko tyytymätön johonkin elämäntapa-alueeseesi? Älä vain valita, vaan tee jotain asialle, priorisoi.
– Tiedostatko mihin pystyt ja mihin et?
– Ovatko unelmasi toteutuneet?
– Etsi ja löydä sellaisia ihmisiä ja asioita, jotka antavat sinulle tyydytystä
– Tee elämästäsi helpompaa
– Älä ole tapojesi orja


Aarteita kartalla? Piirrä elämänkarttasi!

Elämän kulku on muovannut sinusta sen ainutlaatuisen ihmisen, joka nyt olet. Jos haluat tutustua itseesi paremmin, voit piirtää elämästäsi kartan. Elämänkartta kannustaa sinua onnistumisen polullesi. Saat edistämisaskeleita elämänkartan toteuttamiselle lähi- ja etätyöskentelyä varten. Tunnistat tavoitteesi ja tunteesi, tiedostat tarpeesi, tarkastelet avoimesti tilannettasi ja houkuttelet muistot esille. Unelmoi ja usko elämänkarttasi avulla. Sen avulla elämänkokemuksesi myös asettuvat luontevasti laajempiin yhteyksiinsä, ja näet selvästi elämäsi tarkoituksen ja rakenteen. Se on parantava kokemus! Lopussa kiitos seisoo ja onnittelut! Piirtämällä elämänkartan löydät uuden, tuoreen näkökulman koko elämäntarinaasi ja siihen kuka olet. Näet, kuka olet ja missä menet, mistä tulet ja mihin haluat seuraavaksi mennä. Unelmat saavat siivet. Aarrekartta-kurssilla teet itsellesi mahdollisimman toimivan Aarrekartan, oppaan, jonka avulla ihminen voi tehdä haluamansa matkan haluamallaan päämäärällä. Koet oivaltamisen ja tekemisen iloa rakentaessasi omaa tulevaisuuttasi aivan konkreettisesti. Samalla saat elämääsi työvälineen, jota todennäköisesti tulet käyttämään vuosia yhä uudelleen ja uudelleen. Kartan avulla näet, mitkä teemat ovat toistuneet, ketkä ovat vaikuttaneet sinuun ja mitkä tapahtumat ovat muovanneet sinua. Henkilökohtaisten neuvojen ja vihjeiden avulla opit, miten voit ilmaista erilaisia toiveitasi niin, että ne alkavat elää ja toteutua. Opit, mitä voit toivoa Aarrekartan avulla ja miten muotoilla toiveesi niin, että lähtevät ”lentoon” toteutumaan. Opit myös käyttämään Aarrekarttaa oikein. Kurssilla teet itsellesi mahdollisimman toimivan aarrekartan, oppaan, jonka avulla ihminen voi tehdä haluamansa matkan haluamallaan päämäärällä. Saat myös elämänkartaston sisällysluettelon valmiina jatkotyöskentelyä varten. Elämänkartan piirtäminen auttaa kohti aarrearkkuasi. Voit esim. piirtää, tekstittää, kuvittaa ja äänittää tien tavoitteisiisi! Suurin este muutokselle ja unelmien toteutumiselle on korvien välissä. Toisin kuin normaalikartta, väylä omiin unelmiin tehdään itse, ja matka tavoitteeseen alkaa jo kartan laatimisvaiheessa. Haluttu päämäärä muutetaan lihaksi luomalla se konkreettisiksi kuviksi, tarinoiksi ja vaikkapa tunteiksi. Oletko valmiina muutokseen? Elämän karttasi auttaa kohti aarrearkkuasi. Siis piirrä, tekstitä, kuvita, äänitä tie tavoitteisiisi! Tee itsestäsi näkyvä ja laadi elämänkarttasi lähitulevaisuudellesi. Oletko valmiina muutokseen?


Tehdään elämästä hauskempaa! Tervetuloa ilon, innostuksen, energian huumorin, naurun maailmaan. Tule naurujoogaamaan kanssani! Nyt saa nauraa – kaikille hassunhauskaa yhdessäoloa! Otetaan naurusta voimaa arkeemme.

Naurujoogalle lisätään kokonaisvaltaista hyvinvointia hauskalla tavalla. Aina ei nauru ole herkässä arjen kiireiden keskellä, pieni virnekin on valovuosien takana, mutta ei ole hätää. Löydä sisäinen hohottaja, hekottaja, kikattaja, hahattelija ja räkättäjä itsestäsi! Tule käynnistämään naurumoottoreitasi naurujoogan parissa. Tehdään päivästämme nauruntäyteinen. Naurujooga vahvistaa yhteyttä tunteisiin ja antaa välineitä tunnekokemusten käsittelyyn.

Nauraminen kehittää läsnäolokokemusta. Rauhallinen ja levollinen olotila, jossa saa kokea yhteyden omaan sisäiseen minuutensa ns. sisäisyyteensä. Naurujooga on myös sosiaalista vaikutukseltaan – vahvistaa ihmisen välisiä suhteita. Nauraessa syntyy yhteys toisiin ihmisiin. Nauraminen lisää luottamusta ja avoimuutta ihmisten välillä. Lisäksi se purkaa ihmisten välisiä jännitteitä ja sujuvoittaa vuorovaikutusta.

Tutustumme omaan nauruumme ja opimme sen kautta tuntemaan itseämme paremmin. Naurusi on uniikki. Naurujooga on omaa ja yhteistä iloa parhaimmillaan. Annamme lapsenmielisen ilon tulla esiin ryhmässä. Kaiva sisäinen lapsesi esille ja naura ilman syytä. Ihmisellä on kaikki biologiset ominaisuudet luontaiseen nauruun. Nauru on olennainen osa jo pienen vauvan elämää. Nauru seuraa mukana koko elämäntaipaleemme ajan. Me olemme onnellisia siksi, että nauramme!
Samalla saamme erilaisia terveysvaikutteita. Naurujoogan terveysvaikutukset ovat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia – vahvistaa sydän- ja verenkiertojärjestelmää ja hengityselimistöä. Laskee stressihormonin määrää elimistössä ja endorfiini välittäjäainetta aivoissa. Vahvistaa immuunipuolustusta sekä ”tuulettaa” keuhkoja tehokkaasti. Veren happipitoisuuden määrä elimistössä lisääntyy. Mieliala kohoaa ja mielihyvän tunne lisääntyy. Virkistyminen. Kielteisten tunteiden purkaminen ja stressaavista tilanteista selviytyminen helpottuu.

Naurujooga on mainio harjoitusmuoto esim. stressin helpottamiseen ja poistoon. Kunnon hekotus helpottaa heti! Nauru lisää luovuutta, oppimiskykyä ja elämän- ja työniloa. Lyhyesti sanottuna lisää iloa, hyvinvointia, virkistää ja rentouttaa, antaa hyvää mieltä ja energisyyttä elämään.

Tiesitkö, että kunnon nauru rentouttaa ja toimii jopa terveysjumppana. Huumori purkaa jännitteitä. Tiesitkö, että jo kahden minuutin kunnolla nauraminen vastaa 45 minuutin täydellistä rentoutumista. Ilo, huumori ja nauru harjoittavat järkeä ja tunnetta – varsinaista elämän eliksiiriä. Nauru on oivallussarja. Aloittamiseen riittää halu ja uskallus nauraa. Iloinen nauru lisää viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä elämään. Opimme käyttämään naurua omana ”varaventtiilinä” vaikeissakin tilanteissa Keho ei tunnista eroa itse synnytetyn ja spontaanin naurun välillä vaan hyödyt ovat samat. Naurujoogassa nauretaan ilman syytä! Hyvässä seurassa nauraminen on entistä mukavampaa.

Tutustutaan naurujoogan perusteisiin ja monipuoliseen liikekokoelmaan. Kurssilla tehdään runsaasti leikkimielisiä naurutekniikkaharjoituksia. Naurujoogatunnilla tehdään erilaisia naurujoogasessioita ja syvähengitysharjoituksia. Alkulämmittely, hauskoja nauruharjoituksia, mieltä ja kehoa lämmittävät harjoitukset, erilaisia liikeharjoituksia, herskyvä vapaanauru-osio (ns. naurumeditaatio) – syvähengitys, verryttelyt, huudahdukset, kiitokset. Nyt nauru saa näkyä! Kutsun sinut mukaan nauramaan itsesi terveemmäksi ja hyvinvoivaksi – tarvitaan vain halu nauraa. Naurujen välissä tehtävät syvähengitysharjoitukset muistuttavat tavallisesta joogasta. Lopuksi keventävä loppurentoutuminen. Eija Keräsen sanoin ”Useimmiten minulla on hauskaa ja loppuaikana yhä enemmän”. Iloitse, koe huumorintajukohtauksia ja iske naurusuoneen. Kohotetaan tunnelmaa ja voidaan paremmin


Elämässä ja työssä jaksaminen – kokonaisvaltainen hyvinvointi

– Tee onnellisuus- ja jaksamisohjelma itsellesi
Ei anneta elämän tehdä meitä onnettomiksi ja työn viedä voimiamme! Huolehditaan itsestämme, huomioidaan toisiamme ja vahvistetaan terveyttä ja hyvinvointia. Kannustusta, tukea, rohkaisua ja kiitollisuutta elämän polullesi!

Jaksaminen on taitolaji – otetaan omat ja yhteiset keinot käyttöön Homo Sapiensin jaksamisohjelmalla.
– jaksaminen on monien tekijöiden summa
– jaksamisesta on huolehdittava nykyistä paremmin
– oma ja toisten jaksaminen – asenneremontti auttaa jaksamaan
– henkilökohtaiset ja yhteiset voimavarat/voimanlähteet
– yhdessä tekemisen ilo,sosiaalinen tuki ja onnistumisen kokemukset
– arjen jaksamisvinkit jatkoon ja jaksamisreseptien laatiminen
– rentoutuminen ja rauhoittuminen, joutilaisuuden ylistys
– omien tarpeiden huomioiminen – fyysinen, henkinen, sosiaalinen, ammatillinen, emotionaalinen jaksaminen
– yleinen terveys, hyöty- ja perusliikunta, ravinto, uni, henkinen vireys, aktiivisuus, seuraelämä, harrastukset, palautuminen, tauot, lepo, loma jne.
– ennaltaehkäiseminen – väsymys, uupumus, unettomuus ja niiden minimoiminen

Nyky-yhteiskunnassa hyvä työ- ja toimintakyky on keskeisessä asemassa. Mitkä ovat työelämän vaatimukset ja haasteet yksilölle ja työyhteisölle? Millä eväillä jaksamme eteenpäin? Mikä meitä väsyttää ja uuvuttaa? Ookkonää ihan sipissä? Huilaa ny vähän, äläkä höösää, klaarataan asiat sassiin.Mikä meitä motivoi ja aktivoi? Mitä haluat tehdä ja mitä jättää tekemättä?

Jaksamisen sisäinen ja ulkoinen voimavara puhaltaa
– mikä meitä auttaa jaksamaan?
– omat ja yhteiset keinot voimaantumisessa?
– yhteisen jaksamislautan rakentaminen

Jokaisen ihmisen jaksamisella on rajansa ja tärkeää on tietää, missä raja kulkee. Työhyvinvointia ja jaksamista voidaan tukea, työolosuhteita kehittää ja palautumista vahvistaa optimaaliseen suuntaan. Keskeisten kuormitustekijöiden esittely ja käytännön esimerkkien antaminen, jotta niihin voidaan puuttua. Tee elämästäsi helpompaa. Tule pois eksyksistä ja löydä elämäsi tarkoitus ja merkitys. Nauti, yksinkertaista ja pelkistä. Goodwill, positiivisuus ja myönteinen asennoituminen. Ole kiinnostunut jäämään eloon.
Miten jaksat nyt? Mikä on riittävästi? Miten haluat jaksaa tulevaisuudessa

 • Heivaa ny vähän, äläkä höösää! Klaarataan asiat sassiin! Ookko nää väsynyt?
 • Jaksamiskäsitteen määrittely ja sen lähikäsitteet
 • Asennoituminen ja suhtautumistavat jaksamiseen
 • Ikä ja jaksaminen, arvot ja asenteet
 • Ajattelu, tunnetila ja tahto jaksamisen säätelijänä
 • Ajattelu-, käyttäytymis- ja toimintatavat jaksamisen muutostekijöinä
 • Perheen, työelämän ja vapaa-ajan yhteensovittaminen (ns. ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi)
 • Jämäkkyys
 • Lisäenergia, voimavarat ja vahvuudet
 • Terveen itsetunnon, rohkeuden ja itsevarmuuden rakentaminen – itsentuntemuksella itsensä ja toisten johtamiseen
 • Omien voimavarojen löytäminen ja niiden hyödyntäminen; henkilökohtainen huolto-ohjelma
 • Kiireen, stressin ja hössötyksen laukaiseminen
 • Ilonfilosofia, huumori ja nauru terveyslähteenä
 • Jaksaminen on persoonallisuuden, ammatinhallinnan ja asia- sekä asiakaskeskeisyyden harmoniaa
 • Omasta itsestään ja työyhteisöstä huolehtiminen ja työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen
 • Hyvän elämän täsmälääkkeet
 • Rauhoittuminen ja rentoutuminen
 • Luovaa lorvittelua ja joutilaisuutta
 • Aivoilla on aikaa ajatella®
 • Vuorovaikutusta porinaryhmässä
 • Naurujooga

Toivottu naisten hemmottelupäivä

Unohdatko itsesi liian usein nykymaailmaan ulkoisissa paineissa ja kiltin tytön syndroomassa? Haluatko elää hyvin, vanheta viisaasti ja torjua ikääntymiseen liittyviä muutoksia? Tahdotko olla terve, hyvinvoiva ja onnellinen? Olla nuorekas ja muodokas? Haluatko rentoutua, ottaa iisisti ja nauttia välillä aivolekottelusta ja luovasta joutilaisuudesta? Tule lataamaan akkusi, voimaantumaan ja hankkimaan virtaa naisen arkeen. Laita itsesi kuntoon Eijan täsmäohjein ja onnistumisen avaimilla. Tehdään hulluista haaveista ja unelmista täyteläistä elämää. Opetellaan olemaan tyytyväisiä ja vähemmän kiireellisiä. Tämä päivä on tarkoitettu naisille, jotka uskovat itseensä, upeaan naiseuteensa ja siihen, että paras ikä on edessäpäin. Vahvat naiset pysyvät nuorina! Oletko upea rentonainen riittävässä olemisen tilassa? Vai aito leidi? Rentonaiset on sopiva olotila kiireiselle ja uupuneelle naiselle. Se on tässä ajassa suurta ylellisyyttä. Pakenetko naisen valtaa, vastuuta, vapautta, velvollisuuksia ja voimaantumista – ja rahaa? Herkkä nainen ei ole heikko vaan rohkea ja uskaltavassa naiseudessa. Tule hemmottelemaan itseäsi vetovoimaisten ja hurmaavien naisten ääressä. Ota tilaa ja aikaa itselle, mielelle, kielelle ja keholle. Pysähdytään ja viivytään NYT-hetkessä. Tämä päivä on tarkoitettu naisille, jotka tahtovat elää pitkään, vanheta viisaasti, nauttia elämästä terveenä, hyvinvoivana ja aktiivisena.
Tule lataamaan akkusi ja hankkimaan virtaa omaan arkeen ja työhön. Irrottaudutaan ulkoisista paineista, vapautetaan itsemme kiltin tytön syndroomasta ja torjutaan ikääntymiseen liittyviä vääriä uskomuksia. Laitetaan itsemme kuntoon ja uskotaan että paras ikä on edessäpäin. Jaetaan tietoa, taito, tunteita ja kokemuksia naisen elämästä. Kuoriudutaan ihmisenä, uskotaan itseemme ja edistetään naisena olemisen riemua. Rentonaiset pysyvät nuorekkaina. Kaikkeen kerkiää kun ei pidä kiirettä!


Mitä on suomalainen kosketuskulttuuri? Kosketuksen voima ihmisen eri elämänkaaren vaiheessa ja sen merkitykset

Suomessa on yhä hyvin jäykkä, välttelevä, pidättyväinen ja niukka kosketuskulttuuri. Halaamme takapuoli pitkällä… Lapsuuskodeissa ei ole halailtu eikä pussailtu. Tuntoaistien äärellä ei ole kokoonnuttu. Kaikki eivät vieläkään uskalla kosketella itseään, vanhempiaan, sisaruksiaan, ystäviään jne.
Ihmiset koskettelevat älypuhelimiaan ja muita härveleitä enemmän kuin toisia ihmisiä. Samalla yksinolo ja kosketuksen nälkä kasvavat. Toisaalta opimme uusia tapoja, kuten poskisuudelmia ja ylävitosia. Myös ruumiinkulttuuri ja kauneusihanteet muuttuvat.
Kosketus on arkinen aistimme, joka kehittyy meissä ensimmäisenä ja sammuu viimeisenä. Kosketus on perustavan tärkeä ihmisen kasvulle, kehitykselle, turvallisuudentunteelle, luottamukselle ja kiintymystunteiden solmimiselle.
Kosketuksella on voimaa vauvasta vaariin. Voimmeko olla onnellisia ilman minkäänlaista kosketusta?
Aikuisen ihmisen kosketusmaailma saattaa kaventua vaivaantuneeksi halaukseksi tuttavan/sukulaisen kanssa tai seksi saattaa olla ainoa tapa saada läheisyyttä ja kosketusta toiselta ihmiseltä. Kosketus ei valehtele. Erilaisia kosketustyylejä; hyväksyvä, rakastava, turvallinen, hoitava, parantava, kannustava, voimaannuttava, kiintymys, parisuhde, pelottava, kaipaus, aistillinen, seksuaalinen, ystävällinen, tsemppaava kosketus jne.
Kosketusta tarvitsevat erityisesti sairaat ja erilaisista ongelmista kärsivät ihmiset.
Kosketuselämänkertojen kuuleminen, esimerkkejä, tarinoita ja otteita suomalaisesta kosketuskulttuurista – lämpöä, luottamusta ja ilman pelkoa?