• Työnhakukoulutus ja toimeentulo.
  • Työllistymiskoulutussetti.

Työnhakuvalmennuksia asiakkaille, jossa voi kehittää työnhakutaitoja, viestinnän tietotaitoja ja näin parantaa mahdollisuuksia löytää työpaikka. Valmennukset ovat pääosin pituudeltaan 5-10 päivää. Tavoitteena omien tavoitteiden ja suunnitelmien asettaminen, kuka minä olen?, omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen, työnantajien odotukset uuden työntekijän suhteen, myyvien työpaikkahakemusten ja päivitetyn ansioluettelon laatiminen, työpaikkaan soittaminen ja työhaastatteluun valmentautuminen, harjoittelu ja osallistuminen, avoimet työpaikat ja piilotyöpaikkojen löytäminen, verkossa vaikuttaminen.

Työnhakuvalmennukset auttavat sekä yksilöä että yhteiskuntaa. Tahtotilan ja onnen kulmakivien hakeminen. Oman asiantuntemuksen ydinviestien hiominen työnhakuverkossa, soveltuvuusarvioon tutustuminen.