2. Elämän sisäiset ja ulkoiset voimavarat

Pohdittavaksi

 • Miten asennoidut voimavarakäsitteeseen?
 • Mikä merkitys yksilön voimavarojen hyödyntämisessä on elämään ja työhön?
 • Luettele tärkeimmät ulkoiset voimavarasi.
 • Tunnetko sisäisiä voimavaroja ja käytätkö niitä päivittäin?
 • Mitä muutoksia toimintaympäristössäsi on tapahtunut viime vuosien aikana?
 • Mitä taitoja ja valmiuksia tulet tarvitsemaan lähitulevaisuudessa?
 • Onko sisäisten voimavarojen eri lähestymistapoja mahdollisuus mitata, ja jos on, niin miten?
 • Otatko käyttöön omat voimavarasi?
 • Kuinka joustava olet?
 • Oletko tyytyväinen itseesi?
 • Kuinka sopeutuvainen olet?
 • Osaatko myöntää virheesi?
 • Oletko määrätietoinen?
 • Kuunteletko sisintäsi?
 • Sovitko ryhmään?
 • Oletko stressaantunut?
 • Miten toimit kriisitilanteessa?
 • Ikääntyvä työntekijä – uhka työyhteisölle vai voimavara?
 • Mitä sinä elämältä haluat?
 • Mikä on elämän tarkoitus?
 • Kuinka saavutat mielenrauhan?
 • Mistä hyvänolontunne johtuu?
 • Mistä löytää ilon?
 • Miten voit saavuttaa hengen luomisen mestaruuden?
 • Mistä löydät henkilökohtaiset voimavarasi?
 • Haluatko kasvaa?
 • Mitä omassa elämässäsi tavoittelet?
 • Millaisia ratkaisuja etsit?
 • Mikä on kielen merkitys?
 • Miltä sinusta tuntuu? Oletko onnellinen ja tyytyväinen?
 • Pidätkö siitä, mitä teet?
 • Mitä hyvää löytyy epämiellyttävästä tilanteesta?
 • Kiinnostaako löytää todelliset voimavarat?
 • Miten huolehdit itsestäsi ja voimavaroistasi, että jaksaisit elämässä ja työssäsi?

Turvallisuudentunne, itseluottamus ja elämän mielekkääksi tekevät tyydytyksen lähteet ovat hyvinvointimme ja henkilökohtaisten voimavarojemme kannalta tärkeitä seikkoja. Millaisten asioiden varaan sinä olet oppinut rakentamaan tunteen omasta turvallisuudestasi, arvostasi ihmisenä toisten joukossa ja elämäsi tyydyttävyydestä? Ihmiset eroavat toisistaan suuresti sen mukaan, mitkä nämä edellä mainitut lähteet ovat. On mahdollista, että emme ajattele elämäämme useinkaan henkilökohtaisten voimavarojemme kannalta. Miksi juuri jokin tietty asia tuntuu tärkeältä itsearvostuksen, tyydytyksen tai turvallisuuden näkökulmasta? On hyvä joskus pysähtyä hetkeksi miettimään ja varata riittävästi aikaa erilaisten vaihtoehtojen pohtimiseen. Vaihtoehtojen, jotka kuvaavat meille itsellemme merkittäviä tekijöitä; ”minulle on tärkeää, että…”. Valitsemme automaattisesti asioita, jotka – syystä tai toisesta – puhuttelevat meitä; esimerkiksi:

 • voin saada lapsia
 • voin olla perillä siitä, mitä toiset minusta ajattelevat
 • voin tuntea, että minulla on riittävästi elinaikaa toteuttaa itselleni tärkeitä päämääriä
 • voin olla luonnon keskellä
 • kotini on siivottu ja komerot järjestyksessä
 • tunnen itseni päteväksi työssäni
 • voin osallistua kirkkoni elämään
 • rukoilen usein
 • olen menevä ja menestyvä
 • miellytän muita ja vältän kiistoja
 • tunnen itseni terveeksi ja ruumiillisesti hyvinvoivaksi jne.

—> Toistuvat mielihyvän elämykset antavat ihmiselle voimavaroja kohdata elämän sisältämät väistämättömät menetykset ja pettymykset.
Ihmisen yksilölliset voimat pyrkivät esiin perimän ja ympäristön sekä omien tapojen antamien mahdollisuuksien puitteissa. Itsetiedostamisen kautta on tietyssä määrin mahdollista muuntaa lapsuudessa ja nuoruudessa muodostuneita kehityksen perusteita. Yksilöllisyyden voimistumista auttaa ja mahdollistaa juurtuminen omaan sisäisyyteen ja yhteiskuntaan. Ihmisellä on koko elämä aikaa näyttää, miten hän voi toteuttaa niitä lahjoja ja avuja, jota elämänsä aikana on saanut, ja hyödyntää sitä koulutusta minkä on hankkinut.
Missä iässä tulee selvimmin esille omien voimavarojen rajallisuudet? Mielestäni sisäiset ja ulkoiset voimavarat muuttavat vain muotoaan ja turhat illuusiot ja mielikuvat karsiutuvat pois – ja näin on hyvä. Iän myötä ihmisen toiminta on keskittyneempää, jota auttaa tiedostamisen ja ymmärryksen laajeneminen. Ihmisen elämänkokemus tuntuu, ja se auttaa ymmärtämään sekä itseään että maailmaa paremmin. Turha huohottaminen ja itsensä hajauttaminen vähenee. Ihminen tietää, mitä haluaa ja miten tahtoo elää.

Henkilökohtaisia voimavarojamme voimme selkiyttää myös seuraavien kysymysten avulla:

 • Missä olen hyvä?
 • Mitä osaan?
 • Mikä on minulle tärkeää?
 • Mitä haluan?
 • Minkä haluan asettaa tavoitteekseni?

Vastaukset auttavat voimistuttamaan yksilöllisyyden minuutta, mutta ei käänny vielä kovuudeksi (egoistisuus) eikä turhaksi löyhyydeksi (juurettomuus). Oman paikan löytäminen, ja sen tietoinen rakentaminen on tärkeää. Ihminen haluaa olla hyödyllinen ja tarpeellinen sekä tuntea itsensä tärkeäksi – se on ihmisen perustehtävä. Kukaan ei voi lannistaa ihmistä ilman hänen omaa suostumustaan. Elämässä onnistumisen todennäköisyyteen vaikuttavat käytössä olevat voimavarat ja mahdollisuudet.

Ihminen on elävä tarina ja tarinalla on aina menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus. Menneisyys tulisi oppia näkemään myös voimavarana, joka auttaa selviytymään tulevaisuuden haasteista. Jos menneitä muistellaan siksi, että löytäisimme selityksen sille, miksi tänään voimme huonosti, voi siitä olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Jos puolestaan muistelemme ”eilisiä” nähdäksemme, mitä elämä on meille opettanut ja miten voimme tuota oppia tänään hyödyntää, voi menneisyyden muistelemisesta olla paljonkin hyötyä. On aivan totta, mitä filosofia sanoo; elämä täytyy ymmärtää taaksepäin. Mutta se saa unohtamaan toisen toden lauseen; elämä on elettävä eteenpäin.
Kysymykset auttavat myös selvittämään omia voimavaroja, ja sitä, miten muut ihmiset meidät näkevät. Ihminen kasvaa ja kehittyy koko ajan, kuten myös meidän voimavaramme lisääntyvät. Ne riittävät elämämme loppuun asti. Tämän ns. elämänkaariajattelun avulla voimme todeta, että myös aikuisuudessa ja vanhuudessa syntyy ihmistä uudistavia kykyjä ja voimia. Se, joka oppii tuntemaan itsensä, oppii tiedostamaan todelliset voimavaransa ja saa elämäntaidon avaimet. Näiden avainten avulla hän loksauttaa elämänsä palaset paikoilleen. Maailma on kaunis ja hyvä paikka elää sille, jolla on aikaa ja tilaa ulkoisille ja sisäisille voimavaroille – ja mielen vapaus.
Kyselin eräiltä lapsilta ja aikuisilta, mitä ystävyys heille merkitsee. Kysyin heiltä: ”Mitä tulee mieleesi, kun ajattelet hyvää ystävää? Minkälaista on olla hyvän ystävän seurassa?” Ihmiset eivät suinkaan kuvanneet ystäviään heidän saavutustensa tai rikkauksiensa kautta, vaan he kertoivat erityisestä tunteesta, jota he tunsivat ollessaan yhdessä ystävänsä kanssa: yhdessäolo on täynnä naurua, lämpöä, luottamusta, rauhaa, turvallisuutta, hyvää oloa, tukea, kannustusta jne. Hyvä ystävä saa ihmisen tekemään hyviä asioita. Hyvät ystävät ovat hyvän elämän peruspilareita. Uskollinen ystävä on kuin elvyttävä lääke. Ihmissuhteet ovat voimavaroja, jotka auttavat meitä kasvamaan ja lisäämään uusia voimavaroja erilaisten ihmissuhteiden keskellä. Me kaikki ponnistelemme yksin ja yhdessä eteenpäin, eikä yksikään meistä ole selvinnyt pitkälle ilman monipuolisia voimavaroja.

Yksilön ulkoiset ja sisäiset voimavarat on laaja ja monipuolinen kokonaisuus. Varsinkin sisäiset voimavarat voivat tarjota yrityksille ja julkisen sektorin työpaikoille uudenlaisen näkökulman henkilöstön kouluttamisessa ja sen kehittämisessä.

Yksilötasolla sisäisten voimavarojen käyttöönotto ei tapahdu hetkessä. Se vaatii niin työpaikan johdolta kuin myös työntekijöiltä tahtoa ja halua todelliseen yksilölliseen kehitykseen ja muutokseen. Tämä kaikki edellyttää pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Viime kädessä vastuu jää yksilölle, sillä useat lähestymistavat vaativat säännöllistä opiskelua ja harjoittelua.

Työ on tehty, nyt on ilonpidon aika, jossa voimavarat ovat sallittuja.

Kohderyhmä:
Johtajat, esimiehet ja päälliköt, tiimit vetäjineen, kaikki jotka ovat asiasta kiinnostuneet ja haluavat työskennellä omien voimavarojensa kanssa.