10. Tiimityö – yksilöllisesti yhdessä

Pohdittavaksi

 • Mitä termi ”tiimi” tarkoittaa?
 • Miksi tiimit? Mihin tiimiä tarvitaan?
 • Onko sinulla visio tiimiorganisaatiosta?
 • Miten luodaan tiimiorganisaatio?
 • Mitkä ovat tiimitoiminnan tavoitteet?
 • Miten huippuyksilöistä valmennetaan huipputiimi?
 • Miten työskennellään yhdessä – kilpailukykyä synnyttäen?
 • Mitkä ovat johtajien ja esimiesten uudistuneet tehtävät toimivien tiimien ohjaajina?
 • Miksi toiset tiimit onnistuvat ja toiset epäonnistuvat?
 • Miten tiimityön saa toimimaan arkipäivässä?
 • Miten tiimin vetäjä ja jäsenet valitaan?
 • Millainen on hyvä tiimin koko?
 • Mikä on tiimin valtuuttaminen?
 • Tunnetko tiimin pelisäännöt?
 • Mitä on tiimin vastuunottaminen päätöksentekoprosessissa?
 • Miten tiimejä tuetaan ja mitataan?
 • Mikä on tiimiorganisaation ja tiimien tulevaisuus?
 • Menestyvät tiimit – mistä ne tuntee?

Tiimit ovat päivän sana työpaikoilla. Itsejohtavat tiimit käsittelevät laajempia tehtäviä ja niillä on enemmän itsenäisyyttä kuin tavanomaisilla työryhmillä. Tiimityön henkeen kuuluu myös vastata työn suorittamisen jatkuvasta parantamisesta/tehostamisesta. Tiimityön taustalta löytyvät sanat: luottamus, yhteistyö, yhteisvastuu, päämäärätietoisuus, ammattimaisuus, joustavuus, monitaitoisuus ja pätevyys. Tietäminen ei ole tiimissä koskaan yhden henkilön varassa.

Vasta sitten kun kaikki tietävät, mihin kokonaisuuteen oma tehtävä kuuluu, tiimistä tulee tiimi. Tiimin jäsenet täydentävät toisiaan ja todellinen vuorovaikutus on tärkeää. Tiimiytymisen kautta palvelun ja työn laatu paranee sekä samalla tuottavuus lisääntyy.

Tiimiytymiseen tulee liittää koulutusta etenkin kokouskäytännöissä, ongelmanratkaisutavoissa, ristiriitatilanteiden käsittelyssä ja vuorovaikutuksessa. Myös avoin tiedottaminen organisaation asioista on edellytys tiimiytymisen onnistumiselle.

Tiimit eivät ole ihmelääke kaikkiin vaivoihin, mutta osallistuvat, oppivat ja tulokselliset tiimit saavat aikaan parannusta. Yhdessä siivet kantavat. Vahvistuslauseeksi sopisi yhteenvedonomaisesti:

”Tiimi on joukko yksilöitä, joita yhdistää yhteinen päämäärä. Olemme kulkeneet pitkän tien, eivätkä mitkään esteet ole meille ylivoimaisia. Me uskomme itseemme tiiminä, uskomme liiketoimintaamme ja yritykseemme, ja tulevaisuus on meidän. Haluamme olla parhaita alallamme, koska luotamme itseemme ja tiimeihin”.

Tämäntyyppisen määritelmän pohjalta on mahdollista tutkailla yhteisiä arvoja tällaisille tähtitiimeille: Usko omiin voimiin, moninaisuuden arvostaminen, kommunikaatio, laatutietoisuus ja vastuuntunto. Onko tiimikulttuuria olemassa?

Ihminen – työpaikan tärkein voimavara. Työyhteisö olemme me, mutta minä luon sen hengen. Laatu on yhteinen matka

Tavoitteet:

 • tiimityöllä eteenpäin! Osallistuvat, oppivat, kehittyvät ja toimivat tulostiimit
 • työorganisaation muuttaminen tiimipohjaiseksi
 • työkulttuurin ja toimintatapojen uudistaminen tiimitoimintamallilla kehittämisstrategioiden toteuttamiseksi
 • tiimin johtaminen, tiimin vetäjä ja jäsenet
 • henkilökohtaisten valmiuksien parantaminen ja vuorovaikutuksen ja yhteistyön laaja-alaisuus
 • työprosessien kehittäminen ympäristön muutospaineissa
 • yksilö- ja yhteisvastuu
 • motivaatiotekijät, sitoutuminen ja sisäistäminen, tietotaito-osaaminen, tunteet ja asenteet
 • uusien ideoiden löytäminen tiimityön tueksi
 • arviointi-, seuranta-, palaute- ja viestintäjärjestelmät
 • yhteistoiminnallisuus tiimin johtamisessa
 • me-hengen luominen
 • keskusteleva johtajuus ja tiimityö
 • roolit ja tehtävät
 • tiimien valmentaminen
 • yksilö- ja ryhmäkeskustelut kehittämisen välineinä
 • tiimien väliset suhteet – miten ratkaista tiimien väliset ongelmat
 • jämäkkyys ja jaksaminen.

Kohderyhmä:

Tiimien ja ryhmien vetäjät ja jäsenet, yritykset, kuntien ja valtion työntekijät sekä kaikki asiasta kiinnostuneet.

Tee tiimistäsi tehokkaampi, tilaa koulutus nyt!