Luennot: Oulu-opisto: syksy 2015 – kevät 2016

Yleisöluennot: syksy 2015

Ke 23.9.2015 Pistä pääkoppasi ja kehosi kuntoon! Tavoitteena on aivoterveyden parantaminen ja muistisairauksien ennaltaehkäisyn mahdollisuudet

Huolestuttaako aivoterveys ja muisti? Kun aivot ja muisti muuttuvat, arkikin muuttuu. Aivot ovat ihmisen tärkein ja keskeisin elin – inhimillisen elämän ja aineettoman pääoman keskus sekä työtä tekevän ihmisen työkalu. Ihmisen aivoissa riittää kapasiteettia. Aivoista tulisi huolehtia yhtä hyvin kuin muustakin kehosta. Aivojen arvostamis-, käyttö-, suojelu-, säästö-, huolto- ja hoito-ohjeistukset ovat yksinkertaiset ns. aivojen perustuunaus-ohjeet. Olennaista on käyttää myös tunnejärkeään läpi elämän. Aivot ovat ”lihasta” joka surkastuu käyttämättömänä. Voivatko siis aivosi hyvin? Miten hyvin muistat? Pätkiikö? Käytä ja kehitä muistiasi. Parhaat neuvot muistin terävöittämiseksi ja hajamielisyyden torjumiseksi. Aivoissa ei ole ”parasta ennen” – päivämäärää ja niiden tehokas käyttö parantaa aivotoimintaa ja muistia sekä viivyttää dementiaa. Elämä on hallinnassa kun aivot on kunnossa.

Ke 4.11.2015 Hyvät tavat ja käytöstietous kaunistavat! Suomalaisten tapakulttuuri ja työelämän tapakoodit tänään. Positiivisuus asenteena
Tapatietous on myönteistä viestintää. Nonverbaalinen ja verbaalinen kommunikaatio. Oma minä ja imago esimerkkinä – käyntikortti. Yleiset tavat ja joka päivän huomaavaisuudet – ystävällisyys, hienotunteisuus ja kohteliaisuus. Käyttäytymissuositukset ja arkitapojen muistilista. Millaiset ovat hyvät tavat ja luonteva käytös? Rupattele sujuvasti ajattelu-, tunne- ja kehokielellä. Puhelin-, sähköposti ja face to face käyttäytyminen. Millaista kohtelua sinä haluat? Elämänmyönteisyys, positiivisuus ja ylioptimismi ihmisten yhteistyön ja asioiden edistämiseksi. PPPP-periaate: parasta porukalla – positiivisesti ja palvelevasti

Yleisöluennot: kevät 2016

Ke 20.1.2015 Ajattelun ja luovuuden ilolähteet ja niiden merkitys! Pidä ajattelu hengissä ja päästä luovuus kukkimaan!

Terveys, mieli ja keho tasapainossa, luovuus, tyytyväisyys ja onnellisuus voimavarana ihmisen eri elämänkaaren vaiheissa. Arvot, ihanteet, yksilön vapaus, itsekuri ja sisäinen ryhti. Itsensä haastaminen henkisesti ja fyysisesti. Elämästä nauttiminen. Miten hölmöys edistää hyvinvointia? Luovuus on kykyä ja rohkeutta nähdä uusia asiayhteyksiä, kyky ajatella, tuntea ja toimia sekä tapa katsoa maailmaa. Elääkö arkiluovuutesi? Edistätkö vai tukahdutatko elämäsi polttoaineita? Luovuus virtaa kaikissa arjen askareissa – eläköön ajattelu, huumori, hulluttelu, toiminta ja rohkeus! Mieti, miten ravitset ajattelukykyäsi ja luovuuttasi?

Ke 16.3.2016 Lähimmäisyys ja inhimilliset tekijät

Lähimmäisyys ja inhimilliset tekijät ovat luonnollinen osa elämää ja osa työelämää. Meitä ympäröi ihmisten turvaverkko. Vaikutamme aina toiseen ihmiseen. Me synnymme toistemme lähimmäisiksi jo syntymämme hetkellä. Ystäviä ja kavereita valitaan. Ihmiset auttavat ja palvelevat toisiaan ja avun tarpeessa olevia.

Lähimmäisyys ei ole epämääräistä myötätuntoa vaan sitä, että tunnistaa ja tunnustaa toisen tarpeen. Lähimmäisyys tuntuu myös kukkarossa. Tarinoita tutuista ja tuntemattomista. Inhimilliset tekijät elämän hallinnassa ja inhimillisten virheiden ymmärtäminen. Unohdus? Lipsahdus? Väärinymmärrys? Erilaisuus? Tiedonkäsittely? Riskit? Stressi? Kommunikaatio? Tiimityöskentely? Johtaminen? Tilannetietous? Vaarat ja turvallisuus? Moraali vie ojasta allikkoon… Inhimilliset tekijät arvostavat ja kunnioittavat toinen toistaan ihmisenä.